Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009

Μεσίστια η ελληνική σημαία για τον Χρήστο Παλαιολόγο αποφάσισε η ΝΑΒ


Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας, σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, παρουσία όλων των μελών του, με αφορμή το θλιβερό άγγελμα του θανάτου τουΧρήστου Παλαιολόγου πρώην Δήμαρχου Λεβαδέων και Δημοτικού Συμβούλου Λεβαδέωνκαι αποφάσισε ομόφωνα:

Να παραστεί σύσσωμο το Νομαρχιακό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Νομάρχη Βοιωτίας κ. Κλέαρχο Περγαντά, στην νεκρώσιμη ακολουθία
Να αναρτηθεί μεσίστια, η ελληνική σημαία, στο Νομαρχιακό Κατάστημα και σε όλες τις υπηρεσίες της Ν.Α. Βοιωτίας, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου από την Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την 12η βραδινή της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου 2009 προς ένδειξη πένθους και τιμής στον εκλιπόντα

Να κατατεθεί χρηματικό ποσό σε ιδρύματα της πόλης της Λιβαδειάς

Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του

Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο

"Τι πιστεύουν οι ευρωπαίοι πολίτες για τις τοπικές αρχές" μέσα από τα μάτια του Χρήστου Παλαιολόγου...


Του Χρήστου Παλαιολόγου *

Χρήσιμα ευρήματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας μας προκύπτουν από τη τελευταία μέτρηση του Ευρωβαρόμετρου (Φθινόπωρο του 2008, αριθ. 70), η οποία για πρώτη φορά περιλαμβάνει σειρά ερωτήσεων, που αφορούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε., άρα και της χώρας μας. Στην έρευνα συμμετείχαν με προσωπικές συνεντεύξεις 27.000 πολίτες της Ε.Ε, μεταξύ των οποίων και 1.000 συμπολίτες μας .


Τι προκύπτει λοιπόν από τις απαντήσεις που καταγράφονται:
Πρώτον: Η δημοκρατία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο εμφανίζεται ως μια σταθερή παράμετρος της πολιτικής νομιμότητας της Ε.Ε., σε ένα γενικό πλαίσιο εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στα θεσμικά όργανα . Στην Ελλάδα καταγράφεται έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Στο ερώτημα πόσο και ποια θεσμικά όργανα εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό -Τοπικό επίπεδο οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής:
Οι ευρωπαίοι πολίτες τείνουν να εμπιστεύονται τις τοπικές και περιφερειακές αρχές περισσότερο από κάθε άλλο φορέα με ποσοστό 50%, (34%) για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34%. Στο ίδιο περίπου επίπεδο βρίσκεται η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ήτοι ποσοστό 47%, ενώ στη χώρα μας το ποσοστό ανέρχεται στο 58%.
Αυτά τα ποσοστά είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά που δείχνουν το επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα κοινοβούλια. Το ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι στο 34%, και για την Ελλάδα στο 23%.
Σε ότι αφορά τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις τοπικές και δημόσιες αρχές, το 66% των Ελλήνων τείνουν να μην τις εμπιστεύονται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε. των 27 πέφτει στο 44%. Επίσης το 77% των Ελλήνων τείνουν να μην εμπιστεύονται την κυβέρνηση, με αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε. των 27 το 61%.
Δεύτερον: Είναι σαφές το αίτημα των ευρωπαίων πολιτών για ευρύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της Ε.Ε. Αίτημα που δικαιολογείται από το ρόλο που διαδραματίζουν οι αρχές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη. Αντιθέτως στην Ελλάδα η προτεραιότητα αυτή δίνεται στις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.
Στο ερώτημα, λοιπόν, ποιο από τα επίπεδα δημοσίων αρχών ( Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό -Τοπικό) έχει μεγαλύτερη επίδραση στις συνθήκες διαβίωσής τους, οι Ευρωπαίοι πολίτες απαντούν ως εξής:
Το 38% των Ευρωπαίων και , μόλις, το 24% των Ελλήνων πιστεύουν ότι οι τοπικές και περιφερειακές επηρεάζουν περισσότερο τη ζωή τους.
Το 43% των Ευρωπαίων αναφέρουν ότι οι εθνικές αρχές είναι αυτές που επηρεάζουν τη ζωή τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα μας ανέρχεται στο 52%.
Τέλος, το 9% των ευρωπαίων αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που επηρεάζει τη ζωή τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα φτάνει στο 23%.
Στο ερώτημα αν οι Τοπικές δημόσιες αρχές λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζονται πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Το 59% των ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν συμμετέχουν επαρκώς στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό για την Ελλάδα φτάνει στο 77% . Το αντίθετο πιστεύει το 19% των Ευρωπαίων και το 18% των Ελλήνων.
Τρίτον: Οι ευρωπαίοι πολίτες εμπιστεύονται την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσω της απόλυτα κοινής ευθύνης των θεσμικών οργάνων και των αιρετών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα.
Αντίθετα στην Ελλάδα διαπιστώνεται έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τις τοπικές αρχές σε σύγκριση με τους ευρωβουλευτές και τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής σκηνής
Στο ερώτημα ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος να υπερασπιστεί τα προσωπικά συμφέροντα των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προτιμήσεις των ευρωπαίων πολιτών μοιράζονται σχεδόν ισομερώς μεταξύ των ευρωβουλευτών σε ποσοστό 26%, των πολιτικών του εθνικού επιπέδου, 29%, και των πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 21%.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα είναι 36% για τους ευρωβουλευτές, 32% για τους πολιτικούς σε εθνικό επίπεδο και μόλις 15% για τους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους.
Τέταρτον: Η νομιμότητα και η σημασία της αποκεντρωμένης επικοινωνίας στην Ευρώπη επιβεβαιώνεται από τους πολίτες. Εδώ φαίνεται ότι οι Έλληνες πολίτες πλησιάζουν τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο για τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Στο ερώτημα ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος να εξηγήσει πώς οι πολιτικές της Ε.Ε. επηρεάζουν την καθημερινότητα, οι πολίτες απαντούν ως εξής:
Οι ευρωβουλευτές με 21% - για την Ελλάδα το ποσοστό είναι στο 27%.
Οι πολιτικοί εθνικού επιπέδου με 28%, για την Ελλάδα 34% και οι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί με 26%, για τη χώρα μας 23%.

Χρήσιμα συμπεράσματα για την Ελλάδα
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει καθαρά ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη - όπου σε αντίθεση με τη χώρα μας, υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με ισχυρούς Δήμους και Περιφέρειες, που ασκούν ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων ( 70% των υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα ασκείται σε αυτό το επίπεδο), οι οποίες συνοδεύονται με τους αντίστοιχους πόρους - η εμπιστοσύνη των πολιτών στις Τοπικές και Περιφερειακές αρχές είναι υψηλή.
Αντίθετα οι πολίτες της χώρας μας φαίνεται να εμπιστεύονται πολύ περισσότερο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ο λόγος είναι προφανής.
Ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας και το πελατειακό σύστημα που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή εδώ και 170 χρόνια παράγει αναποτελεσματικότητα, γραφειοκρατία, διαφθορά, σκάνδαλα, τεράστιες περιφερειακές ανισότητες και ένα υδροκεφαλισμό οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο «Κράτος των Αθηνών».
Παρόλο το κλίμα απαξίωσης που υπάρχει για το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας, το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται πολύ περισσότερο τις Τοπικές και Περιφερειακές αρχές από την Κυβέρνηση, δείχνει για μια ακόμη φορά το εύρος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη δομή και οργάνωση του κράτους και της διοίκησης προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο εδώ πρέπει να καταγραφεί το πολύ υψηλό ποσοστό έλλειψης εμπιστοσύνης που δείχνουν οι Έλληνες προς τις Τοπικές και Περιφερειακές αρχές της χώρας μας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά που καταγράφονται στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
Γεγονός που πρέπει να προβληματίσει και να απασχολήσει ιδιαίτερα τα συλλογικά όργανα αλλά και το σύνολό της Αυτοδιοίκησης τόσο για τις πολιτικές, τους στόχους, τις ιεραρχήσεις και τις προτεραιότητες που βάζουν κάθε φορά, όσο και για τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν για την οικονομική διαχείριση, ώστε να επιτυγχάνονται, η αποτελεσματικότητα η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ενημέρωση των πολιτών για τις τοπικές δημόσιες υποθέσεις. Από την έρευνα φαίνεται ότι η ελληνική ιδιαιτερότητα του πλέον συγκεντρωτικού κράτους σε συνδυασμό με το ότι οι Κυβερνήσεις, τα κόμματα και τα ΜΜΕ καλλιεργούν την αντίληψη της πολύ μεγαλύτερης επίδρασης της ΕΕ στις συνθήκες διαβίωσης του Έλληνα πολίτη απ΄ ότι ισχύει στην πραγματικότητα, έχει ως αποτέλεσμα οι Έλληνες να πιστεύουν περίπου τριπλάσιο βαθμό από τον μέσο ευρωπαίο πολίτη, αυτήν την εκδοχή.
Από την έρευνα προκύπτει το θεμελιακό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό της δημοκρατικής νομιμοποίησης, του τρόπου δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις . Οι Ευρωπαίοι πολίτες, λοιπόν, προκρίνουν ένα πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης όπου Ευρωπαϊκή Ένωση , Κράτη μέλη και Περιφερειακές – Τοπικές αρχές στη βάση της εταιρικής σχέσης, συνεργάζονται διαβουλεύονται και τέλος συναποφασίζουν για την καλλίτερη υπεράσπιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών.
Σε ότι αφορά τη χώρα μας πρέπει να σημειώσουμε ότι τα θεσμικά όργανα της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναδείξουν το έλλειμμα αυτό στον Έλληνα πολίτη
Οι ευρωεκλογές είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση ώστε να πάρει πρωτοβουλίες για μια ουσιαστική δημόσια διαβούλευση με εκπροσώπους των κομμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων από την μια και από την άλλη, πρωτοβουλίες υπεύθυνης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις διαδικασίες και τους θεσμούς που επηρεάζουν τους όρους διαβίωσης.
Πρωτοβουλίες που θα ενεργοποιήσουν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις ευρωεκλογές γιατί έτσι συμμετέχουν πιο ουσιαστικά στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς τους , στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να κτιστεί χωρίς τους πολίτες της και πολίτες της Ευρώπης δεν είναι μόνο οι πολίτες των Βρυξελλών ή των μεγάλων οικονομικών κέντρων, αλλά οι άνθρωποι που σε κάθε γωνιά της ΕΕ προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις να απαντήσουν στις προκλήσεις που δεν γνωρίζουν πλέον ούτε σύνορα ούτε μεμονωμένα επίπεδα διακυβέρνησης.

* Το Orchomenos Press αναδημοσιεύει το τελευταίο άρθρο του αείμνηστου Χρήστου Παλαιολόγου στο περιοδικό της ΚΕΔΚΕ "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" , το οποίο υπέγραφε ως μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γραπτά, λοιπόν, μένουν για να θυμίζουν πως μερικές προσωπικότητες, ιδίως όταν φεύγουν από την ζωή, τότε αποκτούν μια άλλη διάσταση τόσο γι` αυτά που έπραξαν όσο και για το πόσα ακόμη μπορούσαν να πράξουν!

Το ψήφισμα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας για τον Χρήστο Παλαιολόγο


ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, αφού συνεδρίασε, με μοναδικό θέμα, τον θάνατο του προσφιλούς μας, Χρήστου Παλαιολόγου, πρώην Δημάρχου Λεβαδέων, αποφάσισε, ως τελευταίο φόρο τιμής, στην πολυετή προσφορά του, στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα εξής:
1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.
2. Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας την νεκρώσιμη ακολουθία.
3. Να δοθεί ένα ποσό σε μνήμη του σε κοινωφελή ιδρύματα.
4. Τέλος, να δημοσιευθεί το παρόν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

To ψήφισμα της ΚΕΔΚΕ για το θάνατο του Χρήστου ΠαλαιολόγουΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ μετά την ανακοίνωση του θανάτου
του Χρήστου Παλαιολόγου
εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας σε έκτακτη συνεδρίασή του, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του τέως Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΚΕ και σεμνού υπηρέτη της Αυτοδιοίκησης

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη για την απώλεια του διακεκριμένου στελέχους της Αυτοδιοίκησης που με το ήθος του, τους πολιτικούς του αγώνες, τις δημοκρατικές του αρχές, την επιστημονική του κατάρτιση και τις άοκνες προσπάθειές του, στήριξε, διεύρυνε και πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

1) Την κατάθεση στεφάνου
2) Να παραστούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην κηδεία
3) Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της ΚΕΔΚΕ στην οικογένειά του
4) Να κατατεθεί το ποσό των 10.000 ευρώ στο Ίδρυμα
«Γεωργίου Χ. Μπαρμπέρη»
5) Να δημοσιευθεί το παρόν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ

Ο Πρόεδρος
Νικήτας Κακλαμάνης

Νοσταλγήσαμε το Kαρναβάλι μας …

Τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω μας γύρισαν τα μέλη του Πολιτιστικού και Παραδοσιακού Συλλόγου Ορχομενού - θυμίζοντάς μας εικόνες από τα «νιάτα» μας - στην πρώτη μαζική τους εκδήλωση που πραγματοποίησαν το περασμένο Σαββατόβραδο στο κέντρο της πόλης μας - με προσκεκλημένους τους Γιαννούλη - Βαζαίο- και με σκοπό να συγκεντρώσουν τα πρώτα χρήματα για αναβιώσουν και πάλι το Καρναβάλι του Ορχομενού.
Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος θα μπορούσε να ανταποκριθεί πιο ζεστά, εντούτοις όσοι βρεθήκαμε στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου είναι βέβαιο ότι νοσταλγήσαμε και πάλι εκείνες της στιγμές που το κέντρο του Δήμου μας δονούσε από τον αποκριάτικο παλμό ανήμερα της Καθαρής Δευτέρας, όταν στο video wall προβλήθηκαν αποσπάσματα από το Καρναβάλι του 1993 έως και το 2001.
Το «Orchomenos Press» θα επανέλθει με πιο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη βραδιά.

Προς το παρόν, σας μεταφέρουμε κάποιες εικόνες που καταγράψαμε σε σύντομα video με την άδεια των διοργανωτών και με την βεβαιότητα πως και θα φέρεται εύκολα στη μνήμη σας εικόνες και προσωπικές στιγμές από μια παράδοση που σταμάτησε, μεν, αλλά σήμερα είναι έτοιμη να ξαναγεννηθεί στον Δήμο Ορχομενού!!!

Δείτε, επίσης, ποιό μύνημα έστειλε ο Πρόεδρος του Πολιστικού και Παραδοσιακού Συλλόγου Ορχομενού κ. Ανδρέας Παπασιδέρης στον εναρκτήριο χαιρετισμό του...


Θυμίζουμε πως το ΔΣ του νεοσύστατου Συλλόγου αποτελούν οι κκ.

Πρόεδρος : Ανδρέας Παπασιδέρης, Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Κιαλιός, Γενική Γραμματέας : Ιωάννα Παναγιωτίδη, Ταμίας : Ευθύμιος Χριστοδούλου, Έφορος : Κωνσταντίνος Πατσαλής και Τακτικά μέλη : Παναγιώτης Τσεκούρας και Παπαδόπουλος Δημήτριος

To www.exeisminina.gr μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα από την χθεσινοβραδυνή παράσταση στη Χαιρώνεια


Υπό το βάρος της είδησης του ξαφνικού θανάτου του πρωην Δημάρχου Λιβαδειάς Χρήστου Παλαιολόγου λίγη ώρα πριν, ο Νίκος Παπαγγελής συγκινημένος του αφιέρωσε την παράσταση « ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ » από τον Οργανισμό Ελληνικού Θεάτρου «ΑΙΧΜΗ» χτες το βράδυ Κυριακής στη Χαιρώνεια. Η παράσταση δόθηκε στον αυλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και το κοινό που γέμισε το χώρο χειροκρότησε θερμά τους ηθοποιούς, που μπορεί να μην ήταν αυτό που λέμε «φίρμες», ωστόσο παρουσίασαν μια εξαιρετική προσέγγιση της τραγωδίας της Σοφοκλή, με πολύ καλές ερμηνείες και λόγο κατανοητό ακόμα και σε μικρά παιδιά. Η σκηνοθεσία του Γ.Νικολαίδη που ερμήνευσε και τον Οιδίποδα λιτή και ουσιαστική, χωρίς να κουράζει το κοινό.

Περισσότερα στην στήλη «Ατζέντα – Εκδηλώσεις – Προτάσεις» στο www.exeisminima.gr

«Ακονίζουν» και τα μαχαίρια μετά το άνοιγμα της «ψαλίδας»


Σε ετοιμότητα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς εντός της εβδομάδας και, κατά πάσα πιθανότητα, πριν από την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναμένονται οι αποφάσεις του πρωθυπουργού σχετικά με το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, γράφει σήμερα το www.naftemporiki.gr

Μετά από τα αποτελέσματα των χθεσινών δημοσκοπήσεων που δείχνουν άνοιγμα της «ψαλίδας», με τo ΠΑΣΟΚ α προηγείται με περισσότερες από 6 μονάδες, η κυβερνητική παράταξη εμφανίζεται ακόμη πιο διχασμένη: ορισμένα από τα κορυφαία στελέχη της δεν θεωρούν, υπό αυτό το πολιτικό κλίμα, σκόπιμη την προσφυγή στις κάλπες, ενώ άλλα υποστηρίζουν ότι «όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα».
Ωστόσο, η εναλλακτική κίνηση ενός σαρωτικού ανασχηματισμού που εισηγούνται πολλοί, παρουσιάζει, επίσης, μεγάλα προβλήματα. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης εστιάζουν την ανάγκη αλλαγών στους τομείς της επικοινωνίας (Ευάγγελος Αντώναρος) και των Εσωτερικών (Προκόπης Παυλόπουλος), κυρίως λόγω του τρόπου αντιμετώπισης του καυτού θέματος των πυρκαγιών. Η «τράπουλα» διαθέτει, όμως, περιορισμένα χαρτιά, και ο κ. Καραμανλής δέχεται ήδη πιέσεις από κορυφαίους υπουργούς που δεν επιθυμούν να μετακινηθούν.
Όλοι συμφωνούν, όμως, ότι όταν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παρουσιάσει «κάτι» - το οποίο δεν θα έχει πάντως να κάνει- όπως προέκυψε από τις πρόσφατες συνομιλίες του με τους εκπροσώπους των παραγωγικών κλάδων- με οικονομικά μέτρα που θα ενίσχυαν τη δημοφιλία της κυβέρνησης.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, επανέλαβε, μετά την ομιλία του στο Θερινό Πανεπιστήμιο του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη La Rochelle, την ετοιμότητά του «να παλέψει για ένα καλύτερο αύριο για όλους » και επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του ίδιου και ολόκληρου του κόμματός του «να αντιμετωπίσει κάθε κατεστημένο που σταματά την πορεία των αλλαγών προς όφελος του πολίτη».
Ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Ραγκούσης, απέστειλε χθες εγκύκλιο προς τις οργανώσεις του Κινήματος, στην οποία αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτέμβρη, 35 χρόνια από την Ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Θησείο, με ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου.
Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική εξόρμηση, σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συμμετοχή κεντρικών στελεχών του Κινήματος.

Τιμή στο πρόσωπο του Χρήστου Παλαιολόγου από το ΔΣ Ορχομενού


Ο απροσδόκητος χαμός του Χρήστου Παλαιολόγου – ίσως από τα ικανότερα πρόσωπα που αναδείχθηκαν επί σειρά ετών από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά σ` αυτή – συγκλόνισε απ` άκρου σ` άκρου τη Βοιωτία και όχι μόνο. Την συμπαράσταση τους στο πένθος της οικογένειας του αείμνηστου Χρήστου Παλαιολόγου εκφράζουν – μέσω του Orchomenos Press- ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Υπερήφανος και τα μέλη σύσσωμου του ΔΣ, ενώ στην αποψινή συνεδρίαση θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του και θα αναγνωστεί εισήγηση του κ. Υπερήφανου που θα αναφέρεται στην πολυετή και πολύπλευρη προσφορά του Χρήστου Παλαιολόγου στον α` βαθμό της Αυτοδιοίκησης. Επίσης, μέλη του ΔΣ θα παραστούν νωρίτερα στην νεκρώσιμη ακολουθία και θα καταθέσουν ένα χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της περιοχής.

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Δήμου Ορχομενού απαντά για την πλατεία Αθάμαντος…
Σε συνέχεια των αναρτήσεων μας για την πορεία της ανακατασκευής της πλατείας Αθάμαντος στην περιοχή της Σκριπούς, το Γραφείο Ενημέρωσης του Δήμου Ορχομενού μας απέστειλε (μαζί με μια σπάνια φωτογραφία της πλατείας από το αρχείο του Δήμου) την παρακάτω απάντηση με τον τίτλο: «Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΟΠΗ ΤΟΥΣ (ΜΟΝΟ)»

Με αφορμή το εξαιρετικό κείμενο του φίλου και συγχωριανού μας Λουκά Ντάνου (εκ Θεσσαλονίκης εκπορευόμενου) και των πικρόχολων σχολίων (ανωνύμου προελεύσεως) στην ανάρτησή του της Πέμπτης 23ης Ιουλίου με τίτλο «Μια άλλη άποψη», πρέπει να επισημάνουμε και να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία με σύντομη παράθεση γεγονότων.
1) Εδώ και 2 χρόνια περίπου υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες περιοίκων της πλατείας της Σκριπούς (ή αν προτιμάτε την επίσημη ονομασία πλατεία Αθάμαντος) σχετικά με την επικινδυνότητα των πεύκων. Οι διαμαρτυρίες αυτές είχαν τη μορφή προφορικών παρεμβάσεων σε Δημοτικά Συμβούλια οι οποίες κατέληξαν σε γραπτή και επώνυμη καταγγελία-διαμαρτυρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε να κοπούν τα πεύκα.
2) Με την έναρξη των χωματουργικών εργασιών για την ανάπλαση της πλατείας αποκαλύφθηκε το πρόβλημα. Η τσιμεντένια στρώση της παλιάς πλατείας (δημοσιεύουμε σχετική φωτογραφία) είχε καλυφτεί με χώμα 20 εκατοστών περίπου και σ΄ αυτό είχαν φυτευτεί τα πεύκα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το ριζικό τους σύστημα να απλωθεί οριζόντια και επιφανειακά με ελάχιστη στήριξη (δείτε τις σχετικές φωτογραφίες). Είναι απορίας άξιον πως δεν είχε πέσει κάποιο από αυτά. Κάποιοι θάλεγαν πως ο Άγιος Σώστης «έβαλε το χέρι του» και σωθήκαμε από πιθανές καταστροφές, ίσως και θύματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε να κοπούν τα πεύκα.
3) Στη συνέχεια ζητήθηκε η άποψη και συνδρομή της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (που έχει κυρίαρχο λόγο εξαιτίας της εκκλησίας του Αγίου Σώστη) και η οποία επισήμως «ένιψε τας χείρας της». Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε να κοπούν τα πεύκα.
4) Και ήρθε «ο από μηχανής θεός». Μετά από όλα τα παραπάνω και χωρίς να ξεσπάσει κάποια καταιγίδα ή έστω κακοκαιρία, ένα από τα δένδρα έπεσε. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αντικατασταθούν ορισμένα από τα δένδρα της πλατείας. Τονίζουμε: να αντικατασταθούν όχι με δενδρύλλια αλλά με ενήλικα δένδρα τα οποία θα στολίζουν την πλατεία και θα έχουν και την απαραίτητη υποδομή στήριξης ώστε να μην υπάρξει παρόμοιο πρόβλημα στο μέλλον. Η επιλογή δε των δένδρων έγινε κατόπιν μελέτης και εισήγησης της γεωπόνου του Δήμου (η οποία έχει δημοσιευτεί ολόκληρη στο orchomenos-press).
5) Το θέμα σχετικά με την στήριξη των υπαρχόντων δένδρων δεν αποτελεί ασφαλή και μακρόβια λύση του προβλήματος. Εξάλλου εφόσον η απόφαση αφορά την αντικατάσταση των δένδρων με μεγάλα και υγιή, η στήριξη που σημαίνει ουσιαστικά μείωση και όχι απαλοιφή της πιθανής πτώσης, πέραν του συναισθηματικού παράγοντα, δεν εξυπηρετεί τίποτε περισσότερο.
6) Και για να μην θεωρηθεί πως υποτιμούμε τον συναισθηματικό παράγοντα, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε, πέραν των γεγονότων και μία άποψη: Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από τους Δημοτικούς Συμβούλους με «κρύα καρδιά» έδωσαν την ψήφο τους στην ομόφωνη απόφαση γιατί σχεδόν όλοι κάποια στιγμή έπαιξαν, γέλασαν, έκλαψαν και δροσίστηκαν κάτω από τα πεύκα αυτά. Έπρεπε όμως να διαλέξουν ανάμεσα στο συναίσθημα της νοσταλγίας και την ασφάλεια των συνδημοτών τους που τους επέλεξαν. Αποφάσισαν το δεύτερο.

Ο «Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού» στην Ελάτεια Φθιώτιδας


Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο « Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού» συμμετείχε στη βραδιά παραδοσιακών χορών που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελάτειας. Εκτός από τον «Λαογραφικό Όμιλο Ορχομενού» συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζελίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλεσίνας, ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Αγίου Γεωργίου, ο Σύλλογος Κρητών Λαμίας, ο Μορφωτικός Σύλλογος Μυρίνης και ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελάτειας .

Ο «Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού» χόρεψε χορούς της Μικράς Ασίας ( Συρτός Προποντίδας, Συρτοκούνητο, Τέσσερα μάτια δυο καρδιές, Καρσιλαμάς Προποντίδας , Χασάπικο αργό-γρήγορο) σε διδασκαλία του Κων/νου Πατσαλή. Ο «Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού» θέλει να ευχαριστήσει τους διοργανωτές για την πολύ όμορφη βραδιά , τον χοροδιδάσκαλο του Πολιτιστικού Οργανισμού Ελάτειας κ. Μιχάλη Αργύρη για τη συνεργασία και ιδιαιτέρως θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον δήμαρχο Ελάτειας κ. Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Δ.Τ.

«Νέα ποιότητα στη διακυβέρνηση: Το στοίχημα για την οικονομία»


Της Λούκας Κατσέλη*

Πριν από ένα χρόνο περίπου στη ΔΕΘ και ενώ η παγκόσμια κρίση είχε ήδη ξεσπάσει, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωνε τον ελληνικό λαό ότι "οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής έβγαλαν, με τον ηπιότερο δυνατό τρόπο, τη χώρα από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και ενίσχυσαν δραστικά τις αντοχές της οικονομίας»! Ενα χρόνο αργότερα, η ελληνική οικονομία έχει μπει σε καθεστώς επιτήρησης και σε τροχιά ύφεσης. Ο προϋπολογισμός του 2009 κατέρρευσε πριν ακόμα ψηφισθεί. Το έλλειμμα έφθασε τα 17 δισ. ευρώ ήδη από το α' εξάμηνο του 2009 και ο δανεισμός του ελληνικού Δημοσίου ξεπέρασε τα 60 δισ., έναντι στόχου 43 δισ. ευρώ.

Η χώρα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα με τον υψηλότερο δείκτη διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στην πρώτη τριάδα με τη χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα και καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στην παιδεία, την έρευνα, την καινοτομία και σε βασικούς δείκτες διακυβέρνησης.
Τι πήγε λάθος; Η απάντηση είναι η πελατειακή διαχείριση της οικονομίας από μια κυβέρνηση που ενδιαφέρθηκε κυρίως για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αποδεκτών από τους οποίους προσδοκούσε πολιτικά οφέλη, παρά για την προώθηση του συλλογικού συμφέροντος.
Η πελατειακή διαχείριση της οικονομίας προωθήθηκε με όλα σχεδόν τα μέσα πολιτικής: α) με την προώθηση χαριστικών ρυθμίσεων όπως τη νομιμοποίηση καταθέσεων δισεκατομμυρίων ευρώ από το εξωτερικό και των πλαστών και εικονικών τιμολογίων (Ν. 3259/2004), την αμνήστευση φοροφυγάδων (Ν. 3296/04), τις περαιώσεις, την επαναφορά της διαδικασίας του εξωλογιστικού προσδιορισμού κερδών κ.λπ., β) με τη δραματική μείωση του φορολογικού βάρους για το κεφάλαιο σε σχέση με την εργασία, για τα μεγάλα εισοδήματα και τη μεγάλη ακίνητη περιουσία και τη χορήγηση επιλεκτικών φοροαπαλλαγών, γ) με την εκποίηση κερδοφόρων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας όπως τον ΟΤΕ, την απαξίωση δημόσιων υπηρεσιών ή επενδύσεων προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και την προώθηση ιδιωτικοποιήσεων αμφιβόλου σκοπιμότητας, δ) με την έκρηξη ρουσφετολογικών προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την ασφυκτική παρέμβαση στη Δικαιοσύνη και στις Ανεξάρτητες Αρχές, ε) με την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες ύψους 28 δισ. χωρίς διασφαλίσεις ότι θα διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία και τη χορήγηση εγγυήσεων του Δημοσίου χωρίς αποτελεσματικά κριτήρια, τη διασπάθιση των κοινοτικών πόρων σε παροχές και ενισχύσεις με σαφή προεκλογικό προσανατολισμό και τις ανεξέλεγκτες υπερτιμολογήσεις στις κρατικές προμήθειες.
Αποτέλεσμα της πελατειακής διαχείρισης υπήρξε όχι μόνο ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός και η διεύρυνση της ανισότητας, αλλά και η ανάσχεση κάθε σοβαρής παραγωγικής πρωτοβουλίας.
Πολλοί προεξοφλούν ότι σε λίγες ημέρες, από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει την «αποφασιστικότητά» του «να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις» και τη δέσμευσή του να ληφθούν «όλα τα αναγκαία μέτρα για το συμφέρον του τόπου και των πολιτών...» (ΔΕΘ 2008). Η αναντιστοιχία όμως ρητορείας και πράξης έχει υπονομεύσει βαθύτατα την αξιοπιστία όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του.
Ο πολίτης γνωρίζει ότι υπάρχει εναλλακτική προοδευτική οικονομική πρόταση. Πολιτικές για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας με παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις και όχι μόνο στις τράπεζες, ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, δημιουργία προστιθέμενης αξίας και νέων θέσεων εργασίας με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, τη ριζική βελτίωση του συστήματος παιδείας και τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας.
Πολιτικές για τη στήριξη των μεσαίων και χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων μέσω αναδιανομής του φορολογικού βάρους, εισοδηματικής στήριξης σε ευάλωτες ομάδες και αποκατάστασης του κοινωνικού κράτους στην εργασία, στην υγεία, στην ασφάλιση, στην πρόνοια. Πολιτικές υγιούς αναχρηματοδότησης της οικονομίας με προτεραιότητα στη δημοσιονομική εξυγίανση. Αυτό για το οποίο επιμένει είναι το ΠΑΣΟΚ, ως κυβέρνηση, να θέσει τέρμα στην πελατειακή διαχείριση της πολιτικής εξουσίας και της οικονομίας. Να κλείσει τ' αφτιά του στις σειρήνες των κοντόφθαλμων πολιτικών και κομματικών εξυπηρετήσεων και των ιδιοτελών συμφερόντων. Να απαλλαγεί από το «κλειστό κύκλωμα εξουσίας» που απομυζά προσόδους από τις εκλεκτικές συγγένειες με το κράτος και τους λειτουργούς του.
Το μεγάλο στοίχημα της οικονομίας θα κριθεί στην πολιτική. Οπως στον ιδιωτικό τομέα, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται όχι μόνο από την ικανότητα του διευθύνοντος συμβούλου και το επιχειρησιακό σχέδιο της επιχείρησης αλλά από την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, έτσι και στο στίβο της πολιτικής τα αποτελέσματα κρίνονται όχι μόνο από τη βούληση της ηγεσίας και το περιεχόμενο της πολιτικής πρότασης αλλά και από την αποτελεσματικότητα εφαρμογής και την ποιότητα της διακυβέρνησης.
Από τη στελέχωση της διοίκησης όχι με ευνοημένους κουμπάρους, αλλά με στελέχη που διαθέτουν ήθος, γνώση και διάθεση προσφοράς. Από τη θέσπιση συγκεκριμένης θητείας σ' όλους τους θεσμούς: Κοινοβούλιο, αυτοδιοίκηση, συνδικάτα. Από την ανάρτηση όλων των αποφάσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Διαδίκτυο. Από την επιβολή αυστηρών κανόνων για την καταπολέμηση της σύγκρουσης συμφερόντων. Από την κατοχύρωση της ουσιαστικής θεσμικής ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από την εισαγωγή διπλογραφικού συστήματος παντού, την κατάρτιση προϋπολογισμών προγραμμάτων όπου όλοι χρηματοδοτούνται βάσει μετρήσιμων αποτελεσμάτων και την εισαγωγή αντικειμενικών και διαφανών ελεγκτικών διαδικασιών στις προμήθειες, στη φορολόγηση, στη λειτουργία των νοσοκομείων και των ΟΤΑ. Από την αποκατάσταση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, του ελέγχου, της λογοδοσίας. Σε αυτά κρίθηκε και απέτυχε η κυβέρνηση Καραμανλή. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ.


* Άρθρο της κας Λούκας Κατσέλη, Πολιτικής Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Οικονομίας στην εφημερίσα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Ανοικτή επιστολή - παρέμβαση του κ. Δημήτρη Αγγέλου προς το ΔΣ της ΚΕΔΚΕ


Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009
Προς:
Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ,
κ. Νικήτα Κακλαμάνη, Δήμαρχο Αθηναίων

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Αναμφίβολα γνωρίζετε καλύτερα απ’ οποιονδήποτε την ευαισθησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα τοπικά προβλήματα. Αποτελεί τον μοναδικό φορέα με νομοθετικά εκχωρημένη εξουσία και αρμοδιότητες, που καθημερινά τα ζει και τα βιώνει.Αυτονόητη βέβαια είναι η όποια μεγαλύτερη ευαισθησία της σε περιόδους όπου οι τοπικές κοινωνίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές, όπως οι τελευταίες πυρκαγιές στην Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.
Θα έπρεπε λοιπόν να σας συγχαρούμε για την αμεσότητα της αντίδρασής σας, να διαθέσατε συμβολικά 500.000 ευρώ από τ’αποθεματικά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Δυστυχώς όμως αδυνατούμε να το πράξουμε , αφού η διαχείριση εκ μέρους σας του ζητήματος ταυτίσθηκε ακριβώς με την «IMPERIUM» αντίληψη, με την οποία η σημερινή κυβέρνηση και σ’αυτές τις πυρκαγιές αντιμετώπισε την περιφέρεια.
Σεβόμαστε τον πόνο και την αγωνία των κατοίκων της Αττικής. Η πράξη σας όμως έτσι και αλλιώς ήταν συμβολική, αφού στην ουσία το πιο πάνω ποσό αδυνατεί να λύσει τα προβλήματα. Επειδή θεσμικά ως Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, εκπροσωπείτε την Ελλάδα και όχι την Αθήνα ή την Αττική, επεβάλλετο στην απόφασή σας να καλύψετε ολόκληρη την επικράτεια που έπληξαν οι τελευταίες πυρκαγιές. Όχι μόνο την Αττική!!!
Σας είναι θεωρώ αποδεκτό, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα ή η Αττική, κάτι που περίτρανα με τις πράξεις επιχείρησε ν’ αποδείξει με την άκρως ανοργάνωτη παρέμβαση της η Κεντρική εξουσία – η νυν κυβέρνηση και στην προκειμένη περίπτωση, αφού τις τρεις (3) πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς, παρ΄ότι στη Βοιωτία ζητούσαν για δύο (2) μόνο ώρες ένα ελικόπτερο για να κατασβεστεί η εκεί αδύναμη τότε πυρκαγιά, η τελευταία ανώφελα όπως απεδείχθη, για λόγους μόνο προβολής, είχε διατάξει το σύνολο των εναέριων μέσων να
περιφέρονται ανώφελα στις εστίες της φωτιάς στην Αττική, αφήνοντας δυστυχώς ανεξέλεγκτη την πυρκαγιά στις Πλαταιές να κάψει αδικαιολόγητα πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) στρέμματα.
Θεωρούμε λοιπόν ότι ο οποιοσδήποτε Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ υπηρετώντας απολύτως τον θεσμό, αφού μ΄αυτήν την ιδιότητα πάρθηκε και η παραπάνω απόφαση, επεβάλλετο να περιλάβει στην οικονομική ενίσχυση και τη Βοιωτία και την Εύβοια, αλλά και τους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδας, που επλήγησαν από την εν λόγω πυρκαγιά. Διαφορετικά τους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν τους εκφυλίζουν με λόγους και έργα όσοι κεντρικά τους βλέπουν ανταγωνιστικά, γιατί θέλουν ν’ ασκούν την εξουσία τους πελατειακά. Αντίθετα αρκούν παρόμοιες ενέργειες «συμβολικού χαρακτήρα» εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να τους απαξιώσουν πλήρως.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
τ. Πρόεδρος της ΤΕΔΚ
& μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Η Λιβαδειά πενθεί…


«Η Λιβαδειά πενθεί τον αναπάντεχο χαμό του πρώην δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου» αναφέρει το http://viwtika.blogspot.com ανακοινώνοντας τον αιφνίδιο θάνατο του αείμνηστου Χρήστου Παλαιολόγου, ο οποίος έφυγε από την ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 30 Αυγούστου ` 09 ύστερα από ανακοπή καρδιάς στη θάλασσα στον Άγιο Ισίδωρο Αντίκυρας .

Ο Χρήστος Παλαιολόγος υπήρξε ο σημαντικότερος δήμαρχος τα τελευταία χρόνια στη πόλη, την υπηρέτησε 3 τετραετίες δίνοντας τη ψυχή του και δουλεύοντας με πάθος. Κατάφερε να την αναμορφώσει και να την αλλάξει να την εκσυγχρονίσει αξιοποιώντας καινοτόμα προγράμματα. Αυτή την τετραετία ήταν επικεφαλής της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο Λιβαδειάς. Επίσης απο το 1982 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και το 1986 αντιδήμαρχος. Ήταν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας Επιτροπής Περιφερειών της Ε.Ε. από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα Διετέλεσε γενικός γραμματέας ΚΕΔΚΕ στο διάστημα 2002-2006.Υπήρξε μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ. Διετέλεσε και υπεύθυνος του Τμήματος Αυτοδιοίκησης.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου του ΣΥΝ, εκφράζεται η οδύνη για την απώλεια του συντρόφου και φίλου Χρήστου Παλαιολόγου. Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ Αλ. Τσίπρας ανέφερε σε ανακοίνωση του τα εξής: «Εκφράζω τη βαθιά θλίψη μου για τον ξαφνικό χαμό του Χρήστου Παλαιολόγου.Πρωτοπόρο στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επί 12ετία δήμαρχος Λειβαδιάς, σύντροφος με όλη την σημασία της λέξης, παρέδωσε μαθήματα ήθους και συντροφικότητας στους νεότερους και έφερε στο προσκήνιο τους ενεργούς πολίτες στις τοπικές κοινωνίες.Στην οικογένειά του, στους συντρόφους και τις συντρόφισσες του εκφράζω τα συλλυπητήρια μου».
Η κηδεία του θα γίνει στη Μητρόπολη Λειβαδιάς τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009, στις 5 το απόγευμα.
Πηγή: http://viwtika.blogspot.com/

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009

Ευθύνες για την ανικανότητα διαχείρισης κρίσεων ζητούν 39 βουλευτές του ΠΑΣΟΚΜε ερώτηση που κατέθεσαν 39 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προς τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναζητούν τους υπεύθυνους για τις καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα από την ανικανότητα διαχείρισης κρίσεων από την κυβέρνηση. Επίσης, ζητείται να κατατεθεί το επίσημο πόρισμα από την πλευρά της κυβέρνησης για τα λάθη στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών του 2007. Μεταξύ αυτών είναι ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Βασίλειος Τόγιας αλλά και η Βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ με καταγωγή από την πόλη μας κα Κατερίνα Περλεπέ - Σηφουνάκη.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: «Καταστροφικές οι συνέπειες για τη χώρα από την ανικανότητα διαχείρισης κρίσεων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Χώρα μας και κυρίως την Αττική κατέδειξαν για πολλοστή φορά και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την ανεπάρκεια και την έλλειψη συντονισμού των μηχανισμών προστασίας δασών και την αδυναμία καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τις Δασικές Πυρκαγιές, το τελευταίο τριήμερο πυρκαγιών στην Ελλάδα κάηκαν 313.680 στρέμματα δασικής γης. Συνολικά, από αυτό το καλοκαίρι εκτιμάται ότι στην Αττική έχουν καεί 235.490 στρέμματα. Η τραγική αποτίμηση της φωτιάς του τριημέρου στην Αττική μετρά πάνω από 200.000 στρέμματα καμένης γης, περίπου 200 καμένα σπίτια, κατεστραμμένες περιουσίες και πλήθος αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Από αυτά, ποσοστό περίπου 60% αφορά σε δάση και δασικές εκτάσεις, γεγονός που γεννά ερωτήματα τόσο για το τι θα συμβεί με το υπόλοιπο 40%, όσο και για το 60% των καμένων εκτάσεων παρά τη νομική υποχρέωση να κηρυχθούν αναδασωτέες οι εκτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδασώσεις σε όλη τη χώρα, παρουσιάζουν σταδιακά φθίνουσα πορεία αφού σύμφωνα με το ΤΕΕ, το 2007 ήταν 10.920 στρέμματα, το 2002 ήταν 16.894 στρέμματα και το 1992 ήταν 45.918 στρέμματα.Οι καταστροφικές πυρκαγιές και όχι μόνον, ενισχύουν το πλήγμα στην αξιοπιστία του κράτους ενώ αποτελούν και ένα δραματικό κάλεσμα στην κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να αναλάβει τις υποχρεώσεις της απέναντι στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, να αξιοποιήσει την εμπειρία των μηχανισμών της, να βελτιώσει τις υποδομές της και τη λειτουργία της, γεγονός που έως τώρα δεν έχει πράξει. Από το τρίπτυχο πρόληψη-καταστολή-αποκατάσταση η σημερινή κυβέρνηση έχει διαγράψει παντελώς τα δύο πρώτα πολύτιμα συστατικά και επιχειρεί με τη γνωστή επικοινωνιακή τακτική της, με κυβερνητικές συσκέψεις και επισκέψεις στις περιοχές να αποκαταστήσει όχι τόσο τις πληγείσες περιοχές και το περιβάλλον αλλά κυρίως τη πληγείσα αξιοπιστία της.
Τα δασαρχεία σε όλη τη χώρα δηλώνουν αδυναμία διαχείρισης των δασών με αραιώσεις απομάκρυνση βιομάζας, αδυναμία καθαρισμού των αντιπυρικών ζωνών, συντήρησης της δασική οδοποιίας και αξιοποίησης ακόμη και των υπαρχουσών υδατοδεξαμενών.
Οι Δήμοι καλούνται να συμβάλλουν στην πυροπροστασία χωρίς πιστώσεις ή με ελάχιστη οικονομική ενίσχυση και χωρίς καμία ενδεικτική ιεράρχηση των ιδιαίτερων αναγκών τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κατανομή ΣΑΤΑ για την πολιτική προστασία (πυροπροστασία) φαίνεται να γίνεται χωρίς κριτήρια και ειδικά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έκταση των δασών στη χωρική ευθύνη του κάθε Δήμου, το ποσοστό δασοκάλυψής τους και ο υπάρχων εξοπλισμός τους σε πυροσβεστικά μέσα.
Η Κυβέρνηση διέθεσε για τις δράσεις πολιτικής προστασίας στους δήμους για το 2009 εξήντα εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 31.274.000 ευρώ μοιράστηκαν με δημοσιοποιημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα άλλα τριάντα περίπου εκατομμύρια τα διαχειρίστηκε αφανώς και κάτω από το τραπέζι η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τα 31.274.000, ο Δήμος Αθηναίων έλαβε από την Κυβέρνηση 336.000 ευρώ για οριζόντιες πολιτικές πολιτικής προστασίας, ενώ το σύνολο των δεκατεσσάρων δήμων της Βορειανατολικής Αττικής εντός των ορίων των οποίων κάηκαν 213.000 στρέμματα πήραν περίπου 500.000 ευρώ.
Για άλλη μία φορά, η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει απεγνωσμένες εκκλήσεις για το έλλειμμα προσωπικού που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει, για τον ελλιπή και παλιό εξοπλισμό του πυροσβεστικού σώματος, ενώ συγχρόνως αναφέρεται και σε απουσία σχεδίων εκκένωσης κατοικημένων περιοχών.
Εθελοντικές ομάδες που έχουν εκπαιδευτεί αλλά και διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό δεν αξιοποιούνται.
Από τον Δεκέμβριο του 2006 ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με την επισήμανση ότι η αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας προϋποθέτει την γρήγορη σύνταξη και δημοσίευση των δασικών χαρτών στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης να συνταχθεί Δασολόγιο. Παρά την επισήμανση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ανάγκη σύνταξης και έκδοσης των δασικών χαρτών μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτε που να μας έχει κάνει σοφότερους γι' αυτό το θέμα.
Το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη με case study την Ελλάδα (2007) για τις οποίες θρηνήσαμε όχι μόνο τον δασικό μας πλούτο, αλλά ζημιές περιουσιακές και κυρίως ανθρώπινες ζωές, είναι αποκαλυπτικό τόσο για τα στοιχεία που δίδει όσο και για τις τεράστιες ευθύνες εξαιτίας της κυβερνητικής απραξίας και της έλλειψης κυβερνητικού σχεδιασμού.
Επίσης, όπως πρόσφατα αποκαλύφθηκε, από το πρόγραμμα ΠΣΕΑ (Πρόγραμμα Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών) για αποζημιώσεις και ανασυγκρότηση εδαφών, ύψους 350 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. για τις πυρκαγιές του 2007, έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα μόλις 50 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι την επόμενη διετία (χρόνος ολοκλήρωσης του σχετικού προγράμματος), θα απορροφηθούν άλλα 30 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, το Ελληνικό Δημόσιο αδυνατεί να αξιοποιήσει ακόμα και τη διεθνή και ευρωπαϊκή βοήθεια που προσφέρθηκε για αποκατάσταση και πρόληψη.
Αγνοήθηκε το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής που το 2008 ομόφωνα είχε καταλήξει ότι η χώρα «χρειάζεται μια συνεπή, μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική δασική πολιτική με άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους», ενώ ειδικότερα συμπεράσματα του πορίσματος ήταν:Απουσία Ενιαίου Φορέα ΔασοπροστασίαςΕλλιπής συμμετοχή των Δασικών Υπηρεσιών στην πρόληψη και στην καταστολήΥποστελέχωση των Δασικών ΥπηρεσιώνΑνυπαρξία δασικών χαρτών και δασολογίουΕλλιπής αστυνόμευση και εποπτεία του δάσους, την οποία το πόρισμα χαρακτηρίζει «μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες του συστήματος δασοπροστασίας».Αδυναμίες σε επιχειρησιακό επίπεδο (κακός συντονισμός, ανεπαρκής διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων δασοπροστασίας)Αδυναμίες του συστήματος αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών
Αξιοσημείωτο δε είναι και το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε δεσμευτεί ότι θα αναλάβει αμέσως την πρωτοβουλία η κυβέρνηση να κηρύξει το Ποικίλο Όρος, το Αιγάλεω και τον Υμηττό, ως εθνικούς δρυμούς και θα πάρει όλα τα μέτρα για τις πολιτικές πρόληψης. Ευθύνη για τη κατάσταση που δημιουργήθηκε φέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις επισκέψεις του στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο τον Ιούνιο όσο και προσφάτως, επέλεξε την επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων του συστήματος αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, αντί της επίλυσής τους. Με τη γνωστή δικαιολογία της οικονομικής κρίσης, δεν διατέθηκαν οι απαραίτητες πιστώσεις, με αποτέλεσμα να μην γίνει απολύτως τίποτα και η Χώρα να είναι ανυπεράσπιστη.Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες παρακολουθούσαν επί τέσσερα εικοσιτετράωρα τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταφεύγουν στην τηλεόραση για να ζητήσουν επιπλέον υδροφόρες και αεροσκάφη, και τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αναλαμβάνουν ρόλο κέντρου επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, ενδεικτικό της πλήρους αποδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών.Οι τελευταίες πυρκαγιές κατέδειξαν επίσης με τον καλύτερο τρόπο την κυβερνητική αδυναμία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Το Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας, που ιδρύθηκε πριν από οχτώ μήνες με το νόμο 3731/2008 και που υποτίθεται ότι θα κάλυπτε ένα κενό που αφορούσε τη διαχείριση των κρίσεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών δεν συνεκλήθη καθόλου για να αποδειχθεί περίτρανα ότι αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί για το θεαθήναι, πολλές φορές για να διαχέει τις ευθύνες οι οποίες κατ αυτόν τον τρόπο δεν προσωποποιούνται. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Ποια είναι τα μέτρα που θα ληφθούν προς αποφυγή επανάληψης μιας αντίστοιχης τραγωδίας;
Πότε θα προβείτε στην κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών και δασολογίου για το σύνολο της χώρας και κατά απόλυτη προτεραιότητα για τις καμένες εκτάσεις του φετινού καλοκαιριού (συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και π/υ ανά νομό);
Για ποιο λόγο διαπιστώνεται τόσο μικρό ποσοστό απορρόφησης των πόρων που διατίθενται για την αποκατάσταση των Πυροπλήκτων;
Γιατί δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς η ευρωπαϊκή βοήθεια που προσφέρθηκε για αποκατάσταση και πρόληψη πυρκαγιών;
Γιατί καθυστερεί η κήρυξη των αναδασωτέων περιοχών και των αναδασώσεων σε όλες τις έως τώρα πυρόπληκτες περιοχές αφήνοντας περιθώρια εξαιρέσεων;
Τι μέτρα λάβατε μετά τις πυρκαγιές του 2007 για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των πυροσβεστών, τη βελτίωση των υποδομών με τη διάνοιξη δασικών οδών, το συντονισμό του μεγάλου εθελοντικού κινήματος που υπάρχει στη χώρα μας και τη σωστή ενημέρωση του πληθυσμού;
Θα προβεί η κυβέρνηση αυτή τη φορά σε μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αιτιών και των προβλημάτων που οδηγούν στις επαναλαμβανόμενες καταστροφές των πυρκαγιών, και αν ναι, πότε θα δοθεί στη Βουλή και τη δημοσιότητα;
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αντιμετώπιση των σοβαρότατων ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό που παρατηρούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, και για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συμβασιούχοι, και για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε εναέρια μέσα;
Πόσες φορές έχει συγκληθεί, μετά τη σύστασή του, το Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας; Ενεργοποιήθηκε για τη διαχείριση της κρίσης όπως προβλέπει ο νόμος;

Ζητείται επίσης να κατατεθεί το επίσημο πόρισμα από την πλευρά της κυβέρνησης για τα λάθη στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών του 2007;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

MANIATHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ-ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ-ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ-ΚΑΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΤΑΝΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ-ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΩΡΑΣ-ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΡΛΕΠΕ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ-ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ-ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

«Καλπάζει» η ανεργία στις αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ


Ιδιαίτερα δυσοίωνο προβλέπεται το μέλλον της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε η ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς παρουσιάζει μια αισθητή άνοδο η ανεργία φέτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αγγίζει το 17%. Μια κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς παρουσιάζονται ταυτόχρονα πτώση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και μεγάλη μείωση της αγροτικής παραγωγής. Το ανησυχητικό συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ, όπως του πίνακα που ακολουθεί. Σύμφωνα με τον οποίο η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα βαίνει συνεχώς μειούμενη, με αποτέλεσμα να καλύπτει το 2008 το 11,4 % στο σύνολο των απασχολουμένων της χώρας. Ενώ το ποσοστό αυτό ήταν στο επίπεδο του 14,6% κατά το 2003. Περισσότερα στο http://www.paseges.gr/

Ανακοίνωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα για τη ΛΑΡΚΟ


Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας υπέγραψε απόφαση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής η οποία έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των συνθηκών λειτουργίας, του τεχνικού εξοπλισμού και των βοηθητικών τεχνικών συστημάτων στα ηλεκτροκάμινα I, II, IV, των εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία τους πριν τεθούν σε επαναλειτουργία. Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΜΠ, ένας εκ των οποίων είναι εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση των δύο δυστυχημάτων στα ηλεκτροκάμινα ΙΙΙ και V, τόσο από την αρμόδια ομάδα μηχανικών του ΥΠΑΝ, όσο και από τους εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης με αφορμή τη συγκρότηση της επιτροπής δήλωσε: «Η υψηλού κύρους επιτροπή που συγκροτήθηκε σήμερα πρόκειται να συμβάλλει στον ενδελεχή έλεγχο των ηλεκτροκαμίνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα και να αποφευχθεί η πιθανότητα επανάληψης νέων ατυχημάτων. Βασικό μέλημα του ΥΠΑΝ είναι η λειτουργία της επιχείρησης να γίνεται με τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας για τους εργαζόμενους και την εταιρία.»

Κάτι θέλει να μας «αποκαλύψει» ο Πρόεδρος…


Γεμάτος από ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ευχάριστες ειδήσεις μαθαίνουμε πως επέστρεψε στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος, και οι οποίες αφορούν το «προιστορικό μεγαλείο της πόλης μας» ύστερα από επαφές που πραγματοποίησε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κάποιες από αυτές σκέπτεται να τις αναπτύξει, προς ενημέρωση του σώματος, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, 31 Αυγούστου 2009.
Θα σας ενημερώσουμε και επ` αυτού!

Συγχαρητήριο μήνυμα από την Βάσω Τσόνογλου στους επιτυχόντες σε ΑΕΙ- ΤΕΙ


Θερμά συγχαρητήρια στις νέες και στους νέους που μετά από κοπιαστική προσπάθεια και συνεχή αγώνα εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ .
Συγχαρητήρια και στις οικογένειες των επιτυχόντων για τους κόπους και τις θυσίες που υπέστησαν για να συμπαρασταθούν στον αγώνα για την επιτυχία.
Στους νέους φοιτητές και σπουδαστές ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή ακαδημαϊκή πορεία.
Σε όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν ευχόμαστε να έχουν δύναμη για τη συνέχιση της προσπάθειας τους και να μην ξεχνούν ότι πάντοτε υπάρχουν ευκαιρίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
Οι νέοι και οι νέες που σήμερα σπουδάζουν είναι οι αυριανοί επιστήμονες, που θα εργαστούν για την ανάπτυξη και την πρόοδο της πατρίδας μας.
Γι'αυτό θεωρούμε υποχρέωση μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες, ώστε οι νέοι φοιτητές και σπουδαστές να έχουν μετά την αποφοίτηση τους τη δυνατότητα να εργαστούν στον τόπο καταγωγής τους.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ - ΒΥΛΛΙΩΤΗ
Μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ

Απανωτές συναντήσεις για τα θέματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα συμμετάσχει, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις εργασίες της 1ης Συνεδρίασης της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του Ειδικού Πλαισίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πληγεισών Περιοχών από Πυρκαγιές.
Η συνεδρίαση θα γίνει στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών στις 11.00 π.μ. και θα εξετάσει, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κ. Θανάση Μπούρα, την πρόοδο υλοποίησης του Ειδικού Πλαισίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πληγεισών Περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007, καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση των επόμενων βημάτων για τη γρήγορη και επιτυχή υλοποίησή του.
Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2009 ο κ. Σκλιάς θα συναντηθεί στο Καρπενήσι με το Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κοντογιώργο. Κατά την παρουσία του εκεί, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα ανακοινώσει στις 13.00 την έγκριση της διάθεσης πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών για τη Δημοπράτηση των έργων της Ευρυτανίας που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας.
Την Τετάρτη 2α Σεπτεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα συναντηθεί στις 11.00 π.μ. με το Δήμαρχο Λαμιέων κ. Κοτρωνιά στο Δημαρχείο της πόλης. Αντικείμενο της συνάντησης η δημοπράτηση του έργου της Παράκαμψης Λαμίας και συγκεκριμένα του τμήματος από ΤΕΛ έως Καλύβια, προϋπολογισμού 3,4 εκατ. Ευρώ.

Facebook: Προς καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένωνΣε συμφωνία για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της κατέληξε η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook μετά από διαπραγματεύσεις με τον αρμόδιο καναδικό φορέα. Οι αλλαγές, που θα ισχύσουν διεθνώς, θα προσφέρουν στους χρήστες περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο ως προς τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς που αναπτύσσουν εφαρμογές - όπως παιχνίδια - , σύμφωνα με ανακοίνωση του καναδικού Γραφείου της Επιτρόπου για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής. Παράλληλα, το Facebook θα πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα στους χρήστες του ότι έχουν την επιλογή να απενεργοποιούν ή να σβήνουν τη σελίδα τους. Νωρίτερα, η επίτροπος είχε ανακοινώσει ότι η πολιτική του Facebook να κρατάει επ’ αόριστον τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών που έχουν σβήσει το λογαριασμό τους παραβίαζε την καναδική νομοθεσία.
Σήμερα, το γραφείο της επιτρόπου ανακοίνωσε ότι η απάντηση του Facebook ήταν «αποδεκτή επειδή θα επιτρέψει στους χρήστες να αποφασίζουν πώς θα αντιμετωπίζονται οι προσωπικές τους πληροφορίες». «Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι η ιδιωτική ζωή των 200 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook στον Καναδά και ολόκληρο τον κόσμο θα είναι πολύ καλύτερα προστατευμένη», όπως δήλωσε η επίτροπος Τζένιφερ Στόνταρτ.
Πηγή: Reuters

ΥΓ. Θυμίζουμε πως σελίδα στο Facebook διατηρεί και το Orchomenos Press, έχοντας σήμερα 283 μέλη και σας ευχαριστούμε γι` αυτό!

Έχουμε Νομαρχιακό Συμβούλιο...


Συνεδριάζει την Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών στον Μιχαλόπουλο Λουκά του Δημητρίου, κάτοικο Ορχομενού

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ, για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδηρονικελίου σε χώρο έκτασης 1.231.180 τμ (Μεταλλείο Νότιας Περιοχής) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του ΔΔ Κοκκίνου του Δήμου Ακραιφνίας, Νομού Βοιωτίας και του Δήμου Οπουντίων, Νομού Φθιώτιδας (Ο.Π 1 & Β Ν. Φθιώτιδας, 105 Α Ν. Βοιωτίας)

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για την λειτουργία υφιστάμενου σφαγείου δυναμικότητας 2 τόνων ζώντος βάρους (Ζ.Β.)/ημέρα, υφιστάμενου παρασκευαστηρίου ζωοτροφών ισχύος 73,82 KW και εγκατάσταση αποτεφρωτήρα απόδοσης 50+-70 κιλών/ώρα, για εξυπηρέτηση της λειτουργούσας χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους, ιδιοκτησίας «Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ – Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΠΕ» στην θέση «Βίλιζα» του ΔΔ Αγίου Θωμά του Δήμου Οινοφύτων

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του έργου: «Αρδευτικό έργο αγροκτήματος Ανθοχωρίου» στον Δήμο Χαιρώνειας-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Αγ. Σωτήρα του Δήμου Βαγίων»

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), της βιομηχανίας παραγωγής προφίλ σωληνουργείας της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.» που βρίσκεται στο 56ο χλμ Αθηνών – Λαμίας στον Δήμο Οινοφύτων

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας της ΥΙΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΡΗ ΟΕ στην θέση «ΠΑΤΗΜΑ» του Δήμου Σχηματαρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ

Πάνω από μισό εκατ. επισκέπτες στο Μουσείο της Ακρόπολης


Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο οι επισκέπτες του Μουσείου της Ακρόπολης κατά το πρώτο, μόλις, δίμηνο της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, από την ημέρα των εγκαινίων μέχρι και χθες 26 Αυγούστου, το μουσείο επισκέφθηκαν 523.540 επισκέπτες εκ των οποίων περίπου το 60% προέρχεται από το εξωτερικό.Κατά το ίδιο διάστημα, την ιστοσελίδα του Μουσείου http://www.theacropolismuseum.gr/ έχουν επισκεφτεί 409.000 ξεχωριστοί χρήστες του διαδικτύου από 180 χώρες. Εντός του Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ για τους μαθητές των σχολείων θα παρέχεται η δυνατότητα ειδικών ξεναγήσεων.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των ειδικών εκθέσεων, στο τέλος του φθινοπώρου, θα πραγματοποιηθεί έκθεση με θέμα «Περικλής Ξανθίππου» με κεντρικό έκθεμα την κεφαλή του Περικλή από το Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο. Στόχος της έκθεσης είναι η παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Περικλή για την Ακρόπολη και η ένταξή του στη δημόσια ζωή της κλασικής Αθήνας. Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Η πορεία του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας.

Συνολικά από την αρχή του προγράμματος και μέχρι χθες, 25 Αυγούστου το ΤΕΜΠΜΕ έχει εγγυηθεί δάνεια σε περίπου 2.150 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας ρευστότητα στην αγορά ύψους €188 εκατ. Το ύψος των εγγυήσεων ανέρχεται σε €150 εκατ. Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 4 υπαλλήλους, ενώ συνολικά εξασφαλίστηκαν περίπου 8.000 θέσεις εργασίας, καθώς στο πρόγραμμα υπάρχει όρος που επιβάλλει στην επιχείρηση να διατηρήσει τους εργαζομένους της.

Συγκεκριμένα στο Νομό Βοιωτίας μέχρι την 25η Αυγούστου έχει ως εξής:

ΝΟΜΟΙ Πλήθος Επιχειρήσεων Δάνειο Εγγύηση
ΒΟΙΩΤΙΑ 529 53.645.745,00 42.916.596,00
Ο κ. Μπούγας χαρακτήρισε το εν λόγω πρόγραμμα ως καινοτόμο δράση, την οποία η κυβέρνηση σχεδίασε και εκπόνησε πρώτη στην Ευρώπη προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μεσούσης της κρίσης, πέτυχε, δε, να προσφέρει σημαντική ρευστότητα και στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν. Η δεύτερη φάση του προγράμματος προχωρά και μέχρι το τέλος της, το ΤΕΜΠΜΕ μπορεί να εγγυηθεί δάνεια συνολικού ύψους 9,5 δις ευρώ, ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητα περίπου 90.000 ελληνικών επιχειρήσεων. Περισσότερα στην ΠΡΩΤΗ ημερήδια πολιτική και αθλητική εφημερίδα ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (www.neatiasviotias.gr)

Η καταγγελία της Βάσως Τσόνογλου για τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Βοιωτία


Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική το Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Βασιλική Τσόνογλου Βυλλιώτη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

<<Τα παθήματα γίνονται μαθήματα >> λέει ο σοφός μας λαός. Δυστυχώς όμως η λαϊκή ρήση είναι άγνωστη για την Κυβέρνηση της Ν.Δ η όποια παρά τις καταστροφές του 2007 από τις πυρκαγιές θέλησε να είναι ξανά πρωταγωνίστρια στο ίδιο καταστροφικό έργο.
Η κυβέρνηση δεν διδάχθηκε από τα λάθη και τις καταστροφές του πρόσφατου παρελθόντος . Καθημερινά μας αποδεικνύει ότι δεν σέβεται και δεν προστατεύει τον πολίτη και τη χώρα .
Είναι τεράστιες οι πολιτικές της ευθύνες για την έλλειψη συντονισμού, την απουσία κεντρικού σχεδίου , την μη πρόληψη αλλά και για τις ελλείψεις προσωπικού και μέσων πυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ δεν αξιοποίησε την προσφορά των εθελοντικών δυνάμεων αλλά και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης στην πρόληψη.
Δυστυχώς οι πυρκαγιές της Πελοποννήσου , της Πάρνηθας, της Εύβοιας αλλά και όλων των άλλων που έκαναν στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιεργειών και περιουσίων σε όλη τη χώρα δεν αφύπνισαν τη Ν.Δ.
Σήμερα όλοι θλιβόμαστε για τις νέες καταστροφές στην Αττική, την Ριτσώνα, το Μοσχοπόδι, τον Δήμο Θίσβης και των Δήμο Πλαταιών όπου οι κάτοικοι, οι φορείς αλλά και οι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής εκλιπαρούσαν για την συμμετοχή εναέριων μέσων στο έργο της κατάσβεσης . Αποτέλεσμα του δήθεν <<συντονισμού >> ήταν να καταστραφεί ένα πανέμορφο δάσος στον Κιθαιρώνα, στη Λειβαδόστρα, στον Αγ. Βασίλη, στο Καπαρέλι αφού το μέγεθος της φωτιάς υποτιμήθηκε.
Τα αποτελέσματα είναι τραγικά . Τόσο για την οικονομική κρίση, την ζωή των κατοίκων, όσο και για το περιβάλλον.
Η κυβέρνηση με την πολιτική της είναι πλέον φανερό ότι είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια του πολίτη. Ήρθε η ώρα να αφήσει την διακυβέρνηση της χώρας.
Δεν θα ανεχτούμε άλλη καταστροφή!


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ - ΒΥΛΛΙΩΤΗ

Μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009

ΧΑΡΙΤΗΣΙΑ 2009


Από το ερχόμενο Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009,
έως και την 6η διοργάνωση
της ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ
στις 18 Σεπτεμβρίου 2009,
ο Δήμος της πόλης μας,
σας προσκαλεί στα "ΧΑΡΙΤΗΣΙΑ 2009".

Πατήστε για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
και κάντε
τις επιλογές σας!

Ο Λουκάς Αθανασέκος ένας από τους βασικούς συντελεστές του Συνεδρίου Φωτονικής Τεχνολογίας στους Δελφούς


Καινοτόμες δράσεις Φωτονικής Τεχνολογίας υλοποιούνται με την συνέργια του μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα Εργαστηρίου Φωτονικής Στείρου Χώρου (Class 1000) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών/ΙΘΦΧ και του Εργαστηρίου Φωτονικών Υλικών, Δομών και Εφαρμογών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι διεπιστημονικές δραστηριότητες εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών, λειτουργικών διατάξεων και ολοκληρωμένων Φωτονικών Συστημάτων για εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής, περιβάλλοντος, βιομηχανίας και βιοιατρικής. Μερικές από τις δράσεις αυτές θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο Φωτονικής Τεχνολογίας που θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς, από τις 7 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2009.
Το «Orchomenos Press» κάνει αναφορά στο εξειδικευμένο αυτό Συνέδριο εξ` αιτίας της ενεργούς συμμετοχής σε αυτό του Ορχομένιου Καθηγητή Φυσικής κ. Λουκά Αθανασέκου (γιός του Κώστα Αθανασέκου και της Ευσταθίας Βλάχου) ο οποίος εργάζεται ως Διδακτορικός Φοιτητής στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Η ανάπτυξη των υποδομών και η ερευνητικές δράσεις υλοποιούνται με την χρηματοδότηση ανταγωνιστικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, των ΓΓΕΤ/ΥπΑν και ΥπΕΠΘ και άλλων διεθνών και εθνικών οργανισμών και την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς φορείς. (Επικοινωνία: Καθ. Νίκος A. Βάϊνος, vainos@upatras.gr, photon@eie.gr).
ΥΓ. Αξίζει να σημειώσουμε πως για εμάς αποτελεί πάντοτε ξεχωριστή «είδηση» η πρόοδος νέων επιστημόνων του τόπου μας, όπως συμβαίνει στην παρούσα χρονική στιγμή με τον κ. Λουκά Αθανασέκο και του ευχόμαστε ολόψυχα «καλή πρόοδο» στο ερευνητικό του έργο.

Καταπέλτης ο Βασίλης Τόγιας για το δυστύχημα στη ΛΑΡΚΟ


Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά εργατικό δυστύχημα που συμβαίνει στην ΛΑΡΚΟ μέσα σε ένα μήνα και ενώ οι αριθμοί είναι άψυχοι όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, θα πρέπει να μας θορυβήσει και να μας επαγρυπνήσει η δυσοίωνη στατιστική των περιστατικών.
Δυστυχήματα με τέτοια συχνότητα δεν είναι τυχαία. Θα πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες, να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες και οι αιτίες που προκάλεσαν τα ατυχήματα αλλά και να ληφθούν αυστηρά μέτρα προστασίας των εργαζομένων ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο μέλλον.
Είχαμε επισημάνει ήδη από το προηγούμενο ατύχημα ότι υπήρξαν συνθήκες εγκατάλειψης στις εγκαταστάσεις και πλημμελής λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Προφανώς υπήρξε αδιαφορία, κανένα μέτρο προληπτικό δεν ελήφθη με αποτέλεσμα τη θλιβερή επανάληψη εργατικού δυστυχήματος.
Έμπρακτη ανάληψη ευθύνης σημαίνει άμεση παραίτηση της διοίκησης της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να το πράξει η κυβέρνηση που την διόρισε, η οποία έχει και την τελική πολιτική ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στην εταιρεία.


Βασίλης Τόγιας, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Βοιωτίας

Απολογισμός δράσης «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» για τηνΠ εριφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Η δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό», η οποία ξεκίνησε στις 10/06/2009 ολοκληρώθηκε για τους καταναλωτές το Σάββατο 22/08/09, με μεγάλη επιτυχία και με αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία ημέρα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία ακόμα και των ίδιων των φορέων της αγοράς, με τους οποίους το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε ευρεία διαβούλευση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στις 22/08/08, είχαν αντικατασταθεί και ανακυκλωθεί πανελλαδικά 141.323 παλαιά κλιματιστικά, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας 53,26 γιγαβατώρων/έτος και στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 46,87 χιλιάδες τόνους/έτος. Η σχετική δημόσια δαπάνη ανήλθε στα €47 εκατ., ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των €15 εκατ., ο οποίος αναθεωρήθηκε λόγω της αυξημένης ζήτησης και της μεγάλης ανταπόκρισης των καταναλωτών.
Μεγάλη ήταν η επιτυχία του προγράμματος και η ανταπόκριση των καταναλωτών και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας.

Σύμφωνα με αυτά, στο πλαίσιο της δράσης «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντικαταστάθηκαν και ανακυκλώθηκαν συνολικά 7.064 παλαιά ενεργοβόρα κλιματιστικά, δηλαδή περίπου 112 κλιματιστικά ανά ημέρα, συνεισφέροντας στη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας κατά 2,66 γιγαβατώρες/έτος και στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 2,34 χιλιάδες τόνους/έτος.

Το συνολικό ποσό πωλήσεων κλιματιστικών μέσω του προγράμματος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανήλθει σε περίπου €7 εκατ., δίνοντας σημαντική ρευστότητα στην σχετική τοπική αγορά, ενώ η δημόσια δαπάνη (35% της τιμής του καινούριου κλιματιστικού επιδοτείται), έφτασε στα €2,4 εκατ., βοηθώντας τους καταναλωτές σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ο κ. Μπούγας τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή των καταστημάτων στη δράση και η αυξημένη ανταπόκριση των καταναλωτών και στη Στερεά Ελλάδα επιβεβαιώνει την επιτυχία του προγράμματος. Επεσήμανε, δε, ότι το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου για εξοικονόμηση ενέργειας και αειφόρο ανάπτυξη, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσει το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον», για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, κινητοποιώντας πόρους ύψους 1 δις ευρώ.

Την απαγόρευση του κυνηγιού εντός καμένων δασικών εκτάσεων αποφάσισε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Η απαγόρευση ισχύει για δυο έτη εντός των Νομών Βοιωτίας
& Εύβοιας για την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά απαγορεύεται η άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου είδους για δυο έτη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 έως την 31η Αυγούστου του 2011 εντός των καμένων δασικών εκτάσεων του Νομού Βοιωτίας (αφορά τα Δασαρχεία Λιβαδειάς και Θήβας) και του Νομού Εύβοιας (αφορά τα δασαρχεία Χαλκίδας και Αλιβερίου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός της απαγόρευσης είναι η προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου.
Μετά την απόφαση αυτή, τα αρμόδια Δασαρχεία αναμένεται να εκδώσουν σχετικές Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Θήρας για τις κατά τόπους καμένες δασικές εκτάσεις. Σε αυτές θα συμπεριληφθούν και νησίδες ή τμήματα άκαυτων δασικών ή αγροτικών περιοχών που απέμειναν εντός των καμένων εκτάσεων, ώστε να δοθεί στη ζώσα πανίδα η δυνατότητα επιβίωσης και διαβίωσης, ώστε να επανακτήσει τη βιολογική και οικολογική της σταθερότητα.
Ειδικότερα, τονίζεται ότι η εξεύρεση της περιμετρικής ακτίνας απαγόρευσης της θήρας θα προσδιοριστεί με ευδιάκριτα όρια και σε συνεργασία με τους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους, προκειμένου η ζώνη απαγόρευσης του κυνηγιού να καταστεί τόπος επιβίωσης, διατήρησης, προστασίας και επαύξησης της άγριας ζωής.

Στον Συνοικισμό των Αγ. Θεοδώρων γιορτάστηκε ο Άγιος Φανούριος


Στη διπλή εκκλησία (Αγ. Μαρίνας και Αγ. Φανουρίου), βρεθήκαμε στην γιορτή του Αγ. Φανουρίου που με λαμπρότητα αλλά και με σεμνότητα τιμήθηκε η μνήμη του μεγάλου αγίου της χριστιανοσύνης.
Για μια ακόμα φορά ο ακούραστος πατέρας Φιλάρετος με τους επιτρόπους του Ιερού Ναού, έδειξαν ότι ξέρουν να τιμούν τους αγίους μας αλλά και να σέβονται όλους εμάς τους απλούς προσκυνητές που ήρθαμε να ανάψουμε ένα κερί και να παρακαλέσουμε τον άγιο να ‘ναι πάντα κοντά μας και να μας προστατεύει.
Πεντακάθαρη η εκκλησία και ο προαύλιος χώρος με τους επιτρόπους κ. Κων. Παρασκευά και κ. Χαρ. Παπαευθυμίου να υποδέχονται και να ευχαριστούν τον κόσμο για την παρουσία του. Οι κυρίες του συνοικισμού όπως κάθε χρόνο έφεραν τις φανουρόπιτες για να τις ευλογήσει ο ιερέας.
Εντυπωσιακή ήταν η αθρόα προσέλευση μικρών παιδιών, κάτι που δυστυχώς δεν συναντάμε εύκολα στις εκκλησίες μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σ’ όλους εκείνους που έφεραν τα παιδιά κοντά στο Χριστό μας, κοντά στις αναλλοίωτες και άφθαρτες αξίες τις χριστιανοσύνης. Αυτό που ζήτησε ο κύριός μας γίνεται πραγματικότητα σ’ αυτό τον ιερό χώρο του συνοικισμού. Στη λιτάνευση της εικόνας εκ μέρους του Δήμου παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Λουκάς Μέττας.
Δελτίο Τύπου Π.Π.Ο.

Συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στις κινητοποιήσεις του σωματείου της ΛΑΡΚΟ

Στις κινητοποιήσεις του σωματείου της ΛΑΡΚΟ την Παρασκευή θα συμμετάσχει αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συνασπισμού Αλέξη Τσίπρα, αποτελούμενη από τα μέλη της εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Στρατούλη και Γιώργο Γαβρίλη και το στέλεχος της ΚΟΕ, Γιώργο Παπαϊωάννου.
Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου και ώρα 12:00 μ.μ. στην γέφυρα στο Μαρτίνο.

Το Σάββατο η μουσικοχορευτική βραδιά του Πολιτιστικού και Παραδοσιακού Συλλόγου Ορχομενού


Θυμίζουμε πως ο νεοσύστατος Πολιτιστικός και Παραδοσιακός Σύλλογος Ορχομενού μας καλεί να αγκαλιάσουμε την μουσικοχορευτική βραδιά με τους Ματθαίο Γιαννούλη και Λευτέρη Βαζαίο, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009, στις 9.30 μ.μ., στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού. Η βραδιά συνδιοργανώνεται μαζί με τον Δήμο Ορχομενού ενώ τα έσοδα θα διατεθούν για την αναβίωση του Καρναβαλιού, που είναι και ο κύριος σκοπός για τον οποίο και ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός και Παραδοσιακός Σύλλογος Ορχομενού. Ας είμαστε όσοι μπορούμε εκεί να στηρίξουμε και αυτή την φιλόδοξη προσπάθεια των δραστήριων συμπολιτών μας...

Ανικανοποίητες οι παραγωγικές τάξεις!


«Κρατήστε μικρό καλάθι» ήταν το μήνυμα που έστειλε στις παραγωγικές τάξεις ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Παπαθανασίου μετά τις συναντήσεις που είχε στο υπουργείο Οικονομίας, με εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της ΓΣΕΒΕΕ.

Επιμέρους, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Δημήτρης Αρμενάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων, στον υπουργό Οικονομίας ότι «όπως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στήριξε την απασχόληση τόσα χρόνια έτσι και η κυβέρνηση θα πρέπει να την στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία» ενώ κατέθεσε και στις προτάσεις της συνομοσπονδίας για θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον εμπορικό κόσμο όπως είναι η διόγκωση του φαινομένου των ακάλυπτων επιταγών.
Επιγραμματικά στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η ΕΣΕΕ έθεσε προς διάλογο τα παρακάτω θέματα:
- Σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα. Μη εφαρμογή οποιασδήποτε μεταβολής στην τρέχουσα χρήση.
- Ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
- Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις, πάντα μέσα στα όρια του de minimis.
- Να αυξηθεί το ποσοστό των επισφαλών απαιτήσεων που εγγράφονται στους ισολογισμούς από 0,5% σε 2% επί του ετήσιου τζίρου των σχετικών προβλέψεων στους ισολογισμούς.
- Κατάργηση της εισφοράς 0,6% επί των δανείων.
- Να αυξηθούν τα όρια υπαγωγής επιχειρήσεων στο καθεστώς της αυτοπεραίωσης για τις εμπορικές επιχειρήσεις από 300.000 € σε 600.000 €.
- Να αρθεί το δικαίωμα του Κράτους να επεκτείνει κατά το δοκούν το χρόνο παραγραφής των χρήσεων.
- Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάστασή του από ένα απλό κώδικα διακίνησης αγαθών.
- Μείωση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους και των συντελεστών εμπορικότητας.
- Να καταργηθεί η ποινική ευθύνη για τις επιταγές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 €.
- Να ανασταλεί, έως την έξοδο από την κρίση και την επιστροφή της εθνικής οικονομίας σε θετικό πρόσημο, η εγγραφή στον Τειρεσία των ακάλυπτων επιταγών έως 3.000 €.
- Να επεκταθεί ο χρόνος σφράγισης των επιταγών στις 30 ημέρες.
- Να μπορούν τα ιδρύματα να αποδέχονται μείωση των μισθωμάτων για τα ακίνητα που μισθώνουν.
- Θέματα Ταμείου Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Διάθεση επιπλέον ποσών για παροχή εγγυήσεων μέσω δανείων ΤΕΜΠΜΕ, αύξηση των δικαιούμενων και αναστολή καταβολών για ένα (1) χρόνο.
- Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών κλπ. και αντικατάστασή της με ανάλογη ανάρτηση σε δωρεάν διαδικτυακή διεύθυνση των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία θα έχει πρόσβαση ο καθένας.
- Μείωση των επιτοκίων καταναλωτικής πίστης, προκειμένου να τονωθεί η κατανάλωση.
- Αφορολόγητη μεταβίβαση επιχείρησης ή εταιρικού μεριδίου από γονέα/σύζυγο σε παιδιά ή σύζυγο, ανεξαρτήτως αιτίας.
- Εντατικοποίηση των ελέγχων και της εφαρμογής των νόμων για το υπαίθριο εμπόριο.
Αργότερα την ίδια ημέρα, η Διοίκηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) συναντήθηκε και με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου, με το οποίο, επίσης, είχαν μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για την πορεία της οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βοιωτία εκπροσωπείται και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) μέσω του Γ` Αντιπροέδρου και Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς κ. Κώστα Παπασπύρου.