Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Ξεκινά η κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας για επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων


Από σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου ξεκινά η κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας για τις επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της επένδυσης υπολογίζεται στα 100.000 ευρώ έως 15.000.000 ευρώ.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και οι επιχειρήσεις νησιών του Αιγαίου Πελάγους ανεξαρτήτου μεγέθους. Οι επενδύσεις που ενισχύονται είναι στους τομείς κρέατος, γάλακτος ,αυγών- πουλερικών, μελιού, σηροτροφίας, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων-πολλαπλασιαστικού υλικού και φαρμακευτικών-αρωματικών φυτών.
Η υποβολή των φακέλων θα γίνεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης -Γεωργίας των οικείων Νομαρχιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: