Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

Ξεκινά με τη νέα του μορφή το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»


Ικανοποιήθηκε το 100% των αιτημάτων των ΟΤΑ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά εγκρίνεται, μετά τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, η ανάθεση των δράσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», με αντικείμενο τη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Συγκεκριμένα, οι επιλεχθείσες δομές - οι οποίες ανέρχονται σε 92 για το σύνολο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – καθίστανται υπεύθυνες για την κάλυψη των αναγκών 5.390 ωφελουμένων, ενώ το ύψος της σχετικής δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται σε 10.561.400,00 Ευρώ.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε και επελέγη το σύνολο των υποψηφίων δομών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, με ολοκληρωμένο και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Παράλληλα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά άμεσα στην προκήρυξη για την κάλυψη και του υπολοίπου ποσού του Προγράμματος, ύψους 600.000,00 Ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο «Βοήθεια στο Σπίτι» δομές από φορείς που δεν κατάφεραν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στον πρώτο κύκλο υποβολής. Με την κάλυψη του ποσού αυτού αναμένεται οι ωφελούμενοι του Προγράμματος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να φτάσουν τους 6.000, ενώ οι ωφελούμενοι του προηγούμενου Προγράμματος ήταν 5.400.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των αναδόχων βρίσκεται για πρώτη φορά ένας ιδιωτικός κοινωφελής φορέας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Ειδικών Σχολείων Α.Μ.Ε.Α. Νομού Φθιώτιδας, καθώς με την ανακοίνωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είχε ζητηθεί από κοινωνικούς φορείς η συνεργασία τους αλλά και η ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων σχετικά με το πρόγραμμα. Η ανάθεση της ευθύνης λειτουργίας Δομής του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από ανάλογο φορέα συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ανοίγει νέους δρόμους για την υλοποίηση του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και το σύνολο της χώρας.
Με την απόφαση αυτή συνεχίζεται απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα και μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ κλπ) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών από Δομές οι οποίες πληρούν όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση με συνέπεια της βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Στη νέα του μορφή το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» επιτυγχάνει την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών από τις Δομές αλλά και την ορθολογική συμμετοχή δικαιούχων μέσα από αντικειμενικά κριτήρια επιλογής ωφελούμενων. Τα κριτήρια για την επιλογή, συνδυαστικά, είναι τα εξής:
-Η κατάσταση της υγείας τους, με προτεραιότητα την βαρύτερη κατάσταση υγείας.
· πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)
· μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)
· μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)
-Το εισόδημα, με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα έως το υψηλότερο.
· έως 5.000 €
· από 5.000 € έως 12.000 € και
· από 12.000 € και άνω,
-Η οικογενειακή κατάσταση. Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα που διαβιούν μόνα.
· Χήρος/α
· Διαζευγμένος/η
· Μόνος/η
· Μόνος/η χωρίς να δέχεται φροντίδα
· Ο/η φροντιστής του/της ωφελούμενου/ης είναι ηλικιωμένο άτομο ή και άτομο με προβλήματα υγείας ή και άτομο με άλλα οικογενειακά – εργασιακά – οικονομικά προβλήματα
· Ο/η φροντιστής του/της ωφελούμενου/ης κατοικεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ. από την οικία του ωφελούμενου
Με τα παραπάνω δημιουργείται ένα πλαίσιο ανάπτυξης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με κοινωνική αποδοχή, διαφάνεια και αποδοτικότητα. Έναρξη των δράσεων προβλέπεται την 01/09/2009.
Στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης των πολιτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» το Α’ εξάμηνο του 2009, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εκταμιεύσει – από Εθνικούς Πόρους - για την εξόφλησή του 1,75 εκατ. Ευρώ, ποσό που έθεσε ήδη στη διάθεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορέων οι οποίοι διαχειρίζονται κατά τόπους το Πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα επί συνόλου 93 δικαιούχων ΟΤΑ και Φορέων οι 76 έχουν ήδη λάβει το σύνολο του ποσού που τους αναλογεί για τη λειτουργία του «Βοήθεια στο Σπίτι» το Α’ Εξάμηνο του 2009, ύψους 1.462.489,00 Ευρώ. Οι 17 που απομένουν δεν έχουν ακόμη λάβει το ποσό που τους αναλογεί, παρότι αυτό έχει ήδη εκταμιευθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς οι ΟΤΑ και οι Φορείς δεν έχουν ακόμη υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την είσπραξή του, ύψους 295.000,00 Ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: