11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Ανικανοποίητες οι παραγωγικές τάξεις!


«Κρατήστε μικρό καλάθι» ήταν το μήνυμα που έστειλε στις παραγωγικές τάξεις ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Παπαθανασίου μετά τις συναντήσεις που είχε στο υπουργείο Οικονομίας, με εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της ΓΣΕΒΕΕ.

Επιμέρους, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Δημήτρης Αρμενάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων, στον υπουργό Οικονομίας ότι «όπως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στήριξε την απασχόληση τόσα χρόνια έτσι και η κυβέρνηση θα πρέπει να την στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία» ενώ κατέθεσε και στις προτάσεις της συνομοσπονδίας για θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον εμπορικό κόσμο όπως είναι η διόγκωση του φαινομένου των ακάλυπτων επιταγών.
Επιγραμματικά στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η ΕΣΕΕ έθεσε προς διάλογο τα παρακάτω θέματα:
- Σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα. Μη εφαρμογή οποιασδήποτε μεταβολής στην τρέχουσα χρήση.
- Ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
- Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις, πάντα μέσα στα όρια του de minimis.
- Να αυξηθεί το ποσοστό των επισφαλών απαιτήσεων που εγγράφονται στους ισολογισμούς από 0,5% σε 2% επί του ετήσιου τζίρου των σχετικών προβλέψεων στους ισολογισμούς.
- Κατάργηση της εισφοράς 0,6% επί των δανείων.
- Να αυξηθούν τα όρια υπαγωγής επιχειρήσεων στο καθεστώς της αυτοπεραίωσης για τις εμπορικές επιχειρήσεις από 300.000 € σε 600.000 €.
- Να αρθεί το δικαίωμα του Κράτους να επεκτείνει κατά το δοκούν το χρόνο παραγραφής των χρήσεων.
- Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάστασή του από ένα απλό κώδικα διακίνησης αγαθών.
- Μείωση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους και των συντελεστών εμπορικότητας.
- Να καταργηθεί η ποινική ευθύνη για τις επιταγές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 €.
- Να ανασταλεί, έως την έξοδο από την κρίση και την επιστροφή της εθνικής οικονομίας σε θετικό πρόσημο, η εγγραφή στον Τειρεσία των ακάλυπτων επιταγών έως 3.000 €.
- Να επεκταθεί ο χρόνος σφράγισης των επιταγών στις 30 ημέρες.
- Να μπορούν τα ιδρύματα να αποδέχονται μείωση των μισθωμάτων για τα ακίνητα που μισθώνουν.
- Θέματα Ταμείου Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Διάθεση επιπλέον ποσών για παροχή εγγυήσεων μέσω δανείων ΤΕΜΠΜΕ, αύξηση των δικαιούμενων και αναστολή καταβολών για ένα (1) χρόνο.
- Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών κλπ. και αντικατάστασή της με ανάλογη ανάρτηση σε δωρεάν διαδικτυακή διεύθυνση των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία θα έχει πρόσβαση ο καθένας.
- Μείωση των επιτοκίων καταναλωτικής πίστης, προκειμένου να τονωθεί η κατανάλωση.
- Αφορολόγητη μεταβίβαση επιχείρησης ή εταιρικού μεριδίου από γονέα/σύζυγο σε παιδιά ή σύζυγο, ανεξαρτήτως αιτίας.
- Εντατικοποίηση των ελέγχων και της εφαρμογής των νόμων για το υπαίθριο εμπόριο.
Αργότερα την ίδια ημέρα, η Διοίκηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) συναντήθηκε και με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου, με το οποίο, επίσης, είχαν μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για την πορεία της οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βοιωτία εκπροσωπείται και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) μέσω του Γ` Αντιπροέδρου και Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς κ. Κώστα Παπασπύρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: