Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Τι επιθυμούν στο... μέλλον οι Αραχωβίτες για τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού

ΨΗΦΙΣΜΑ   ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


Στη Δημοτική Ενότητα Αράχωβας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας ,την Παρασκεύη 13 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη όλων των Συλλόγων, Σωματείων, Συνεταιρισμών και Φορέων της Αράχωβας με σκοπό την λεπτομερή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων και των μελών όλων των συλλογικών φορέων του τόπου μας, για το περιεχόμενο του προτεινόμενου Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τον << ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΧΡΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ >> 

Μετά από λεπτομερή ανάλυση και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω. 
Α) Ζώντας στην περιοχή, εμείς και οι οικογένειές μας έχοντας πλήρη εικόνα, γνώση και συνείδηση της ζωτικής σημασίας του Παρνασσού στη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας, έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερη ευαισθησία στην περιβαλλοντική προστασία και την ανάδειξή της, που για μας αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και μείζονα σκοπό αυτής της παρέμβασής μας. 

Από αυτή τη θεσμική μας θέση θεωρούμε πλέον, άμεση και επιτακτική ανάγκη την θεσμοθέτηση κανόνων και ρυθμίσεων, έστω και καθυστερημένα, οι οποίοι θα οριοθετήσουν και θα βάλουν σε τάξη την άναρχη ανάπτυξη της περιοχής, θα προστατεύουν το υπερπολύτιμο για εμάς περιβάλλον και θα παντρεύουν αρμονικά την φύση με τον άνθρωπο, κόβοντας επιτέλους τον γόρδιο δεσμό της αυθαίρετης εκμετάλλευσης των ολίγων και βάζοντας φρένο στην όρεξη επίδοξων καταπατητών του εθνικού μας πλούτου. 

Από αυτές τις βασικές μας θέσεις εξετάσαμε με καλή πίστη αλλά και ως πολύ θετική εξέλιξη την προσπάθεια έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος. 

Ο τρόπος όμως της κατάρτισής του, οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, οι ερήμην προτάσεις των συναρμόδιων υπουργείων, η απαξίωση των τοπικών θεσμικών οργάνων και προτάσεων, καθώς και το συγκεκριμένο περιεχόμενο, μας κάνει να θεωρούμε το συγκεκριμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος απαράδεκτο και επικίνδυνο , να το απορρίπτουμε επί της αρχής και της φιλοσοφίας του, προκαλώντας μας να σκεφτούμε ότι δεν θέλει να προστατεύσει αλλά με ένα μεγάλο απαγορεύεται προς όλες τις τοπικές κοινωνίες και όλες τις τοπικές αρχές προσπαθεί να δώσει βήμα σε επίδοξους και αυθαίρετους εκμεταλλευτές , που μόνο περιβαλλοντική συνείδηση δεν έχουν. Β) Θεωρούμε απαράδεκτο και απορρίπτουμε επί της αρχής και της φιλοσοφίας του το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ζητάμε από το νέο Υπουργό ΥΠΕΚΑ και τους συναρμόδιους Υπουργούς να αρνηθούν να το υπογράψουν και να επανεξετάσουν το περιεχόμενο του Σχεδίου από την αρχή για τους παρακάτω λόγους. 

1) Είναι απόλυτα εμφανές, ακόμα και από έναν αναγνώστη που δεν είναι ειδικός, ότι αγνοεί παντελώς την διαμορφωμένη περιβαλλοντική, κοινωνικοοικονομική και αναπτυξιακή πραγματικότητα της περιοχής του Παρνασσού. Στηρίζεται αποκλειστικά σε ανεπίκαιρα δεδομένα για την περιοχή και αντιμετωπίζει το Παρνασσό σαν να βρίσκεται σε προηγούμενες δεκαετίες. 

2) Αντιμετωπίζει το όλο θέμα απόλυτα μονόπλευρα και με τέτοιο περιβαλλοντικό αυτισμό, που έχει ως αποτέλεσμα να βλάπτει αντί να προστατεύει το περιβάλλον. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι αποκλείοντας την πολεοδομική τακτοποίηση της υπάρχουσας δόμησης, στην ουσία ενισχύει την άναρχη συνέχιση της εκτός σχεδίου δόμησης. 

3) Αγνοεί , σχεδόν προκλητικά, το χαρακτήρα του Παρνασσού, ως του μεγαλύτερου χειμερινού τουριστικού προορισμού της χώρας και τη συμμετοχή, των ήδη ανεπτυγμένων δραστηριοτήτων, στην τοπική αλλά και εθνική οικονομία. Επίσης αγνοεί προκλητικά το σημερινό κοινωνικοοικονομικό μοντέλο της περιοχής και αποκλείει ευθέως κάθε προοπτική αναπτυξιακής και οικονομικής δραστηριότητας ( π.χ την δυνατότητα επέκτασης των χιονοδρομικών κέντρων, την δυνατότητα δημιουργίας εναέριας πρόσβασης σε αυτά, την δυνατότητα εγκαταστάσεων τεχνητής χιόνωσης κλπ ). 

4) Απουσιάζει εμφανώς από το σχέδιο κάθε αναπτυξιακή σύγχρονη αντίληψη της προστασίας και της ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την τουριστική, οικιστική και επαγγελματική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείτε ο σκοπός του σχεδίου, ούτε η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά να λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής. 

5) Με ακραίες απαγορεύσεις και προκλητικούς περιορισμούς, επιδιώκει την συρρίκνωση και την οριστική απομάκρυνση κάθε δραστηριότητας τουριστικής, επαγγελματικής, οικιστικής, κτηνοτροφικής, γεωργικής, αγνοώντας ακόμα και τις ίδιες υπάρχουσες δραστηριότητες που μέσα από το σχέδιο φαίνεται καθαρά ότι τις αντιμετωπίζει σαν αναγκαίο κακό με σκοπό να τις απομακρύνει σταδιακά και με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς να προσδιορίζει εναλλακτικές λύσεις ή τρόπους ένταξης στο νέο μοντέλο που θέλει να καθιερώσει και να εντάξει την περιοχή του Παρνασσού. 

6) Δεν αναγνωρίζει ότι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος είναι η λαϊκή αποδοχή, η κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή, που δεν μπορεί να κατακτηθεί με ακραίους περιορισμούς και απαγορεύσεις που σκοπό έχουν την κατάργηση όλης της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της περιοχής, γιατί όλα αυτά απειλούν και θέτουν σε κίνδυνο αυτό που όλοι μας εδώ και χρόνια προστατεύουμε και αγαπάμε. 

7) Αναλύει και περιγράφει με ηγεμονικό τρόπο τον απόλυτο αποκλεισμό των τοπικών θεσμικών οργάνων των Δήμων και της Περιφέρειας, αποκλείοντάς τους από οποιαδήποτε, έστω και τυπική, συμμετοχή στην διαχείριση, στα διαχειριστικά σχέδια και στη ρύθμιση πολλών εκκρεμοτήτων και όλα αυτά κατά παράβαση του νόμου 3852/2010 ( Καλλικράτης ) και αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες και την ευθύνη στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που είναι ένα όργανο διορισμένο και κατά πλειοψηφία αποτελείτε από εκπροσώπους Υπουργείων που σχεδόν όλοι τους γνωρίζουν τον Παρνασσό από τα γραφεία που τους τοποθέτησαν. 

8) Εν τέλει από αυτό το σχέδιο Προεδρικού διατάγματος που είναι μονομερές, ιδεοληπτικό και είναι γεμάτο με απηρχαιωμένες περιβαλλοντικές αντιλήψεις, απουσιάζει τελείως ο άνθρωπος σαν στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, απουσιάζει τελείως η σημερινή πραγματικότητα αλλά και κάθε προοπτική για το μέλλον και αντιμετωπίζει το Παρνασσό σαν ασθενή που ο γιατρός του κόβει το κεφάλι γιατί έχει πονοκέφαλο. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσετε την περιοχή του Παρνασσού ως ευλογία και όχι ως κατάρα και ευχόμαστε να πιστεύετε και εσείς ΟΤΙ Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Γ) Το παραπάνω ψήφισμα συνυπογράφουν όλοι οι Συλλογικοί Φορείς της Δημοτικής Ενότητας της Αράχωβας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας. 

Οι Συλλογικοί φορείς της Αράχωβας, νόμιμα εκλεγμένοι, με καταστατικά, σφραγίδες και διοικητικά συμβούλια και όλοι τους ενεργοί ( ο κάθε ένας στον τομέα του ), έχουν μέλη το 99% των Αραχωβιτών, που ζουν εντός και εκτός της Αράχωβας. 

Αράχωβα 30/7/2012 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση 

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 

Αυτό θα είναι το «Αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 ο κος ο κος Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο κος Δημήτρης Διαμαντόπουλος, αρχιτέκτονας - πολεοδόμος του αρχιτεκτονικού γραφείου «Πλειάς – Δ. Διαμαντόπουλος, Ο. Βιγγόπουλος, Κ. Γκιουλέκα, Μ. Μπόρν ΕΠΕ» στο οποίο έχει ανατεθεί από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» η μελέτη του Αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού, και ο Θεμιστοκλής Μπιλλής, αρχιτέκτονας στον οποίο έχει ανατεθεί από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού, μετέβησαν στον Ορχομενό με σκοπό την παρουσίαση της Ά φάσης της αρχιτεκτονικής μελέτης του έρχου : «Αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας».

Η παρουσίαση έγινε στο Δημαρχείο του Ορχομενού όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Κώστας Ξηρόγιαννης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Γιώργος Ζυγούρης, μέλη του δημοτικού συμβουλίου και της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, ο πατήρ Χαράλαμπος, εφημέριος της εκκλησίας της Παναγίας της Σκριπούς, ο πατήρ Νικόλαος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θηβών και Λειβαείας και εκπρόσωπος της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Η μελέτη περιλαμβάνει:
  • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Θεάτρου και του Θολωτού Τάφου, εντός των νέων διευρυμένων ορίων του φυλασσόμενου χώρου που θα προταθούν από το Μελετητή, με κριτήριο την ανάδειξη των μνημείων. Επίσης κατά τη σύνταξη της μελέτης θα ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία που θα προκύψουν τόσο από τις παράλληλες τοπογραφικές και ανασκαφικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο, όσο και από τα δεδομένα που θα προκύψουν από την παράλληλη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου Θεάτρου.
  • Τη νέα περίφραξη και το φυλάκιο της εισόδου του φυλασσόμενου αρχαιολογικού χώρου.
  • Τη διαμόρφωση όλου του περιβάλλοντος χώρου του ναού της Παναγίας της Σκριπούς.
  • Την ανάπλαση των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων της πόλης (δρόμοι και πλατείες) που γειτνιάζουν με τα μνημεία, με στόχο την επίτευξη της ενοποίησης των επιμέρους αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Στο αντικείμενο αυτό περιλαμβάνεται και η πεζοδρόμηση της οδού Μινύου, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ των μνημείων και εμποδίζει την ενοποίηση του περιβάλλοντος χώρου τους, καθώς και  την ολοκλήρωση της ανασκαφής για την ανάδειξη του σκηνικού οικοδομήματος του Θεάτρου.
  • Τον εντοπισμό πολεοδομικών και τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της μελέτης και για τα οποία  θα πρέπει να συνταχθούν ειδικές μελέτες. (π.χ. αλλαγή της χάραξης της οδού Ακροπόλεως για ενοποίηση του περιβάλλοντος  χώρου του Θεάτρου και του αντίστοιχου της εκκλησίας, καθώς και λοιπές, τοπικής σημασίας, μικρές  παρεμβάσεις στους πέριξ δρόμους, κυκλοφοριακές διευθετήσεις κ.λ.π.).
  • Προτάσεις σχετικά με τις φυτεύσεις, το γενικό φωτισμό και τη σήμανση όλου του χώρου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με τις απαιτούμενες συμπληρωματικές ειδικές μελέτες.
  • Όλα τα στοιχεία επίπλωσης του αρχαιολογικού πάρκου.
  • Τη δημιουργία χώρων ανάπαυσης και υγιεινής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου.
Ο κ. Δ. Διαμαντόπουλος παρουσίασε αναλυτικά την μελέτη και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις νέες προτεινόμενες διαμορφώσεις καθώς και θέματα που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό και το Ρυμοτομικό σχέδιο που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Αρχαιολογικού Πάρκου. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε ένας πολύ γόνιμος διάλογος με ερωτήσεις και παρατηρήσεις, σε εξαιρετικό κλίμα. Αποφασίσθηκε ότι στο επόμενο στάδιο της μελέτης θα ληφθούν υπ' όψιν οι παρατηρήσεις του Δημοτικού συμβουλίου μαζί με αυτές που πιθανώς προκύψουν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Επίσης είναι προφανές ότι για την οριστικοποίηση του περιβάλλοντος χώρου θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν οι παράλληλες ερευνητικές εργασίες και προτάσεις του κ. Θεμιστοκλή Μπιλλή, για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου.

Μετά την παραπάνω διαβούλευση η Α’ φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας θα διαβιβαστεί προς έγκριση αφενός μεν στο ΚΑΣ αφετέρου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας.


Στιγμιότυπα από την πρόσφατη παρουσίαση της τελικής μελέτης στο Δήμο Ορχομενού
Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου


Δείτε κι` άλλες εικόνες στο http://www.diazoma.gr/GR/Page_03-01_Content.asp?Article=304

ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ: Ζήτησέ την ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!


Η εβδομαδιαία εφημερίδα
των Στερεοελλαδιτών ΜΟΝΟ ΜΕ 1 ΕΥΡΩ!

Ζήτησέ την ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
στα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΕ ΒΟΙΩΤΙΑ,
ΕΥΒΟΙΑ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑ!

Γίνε συνδρομητής μ` ένα τηλεφώνημα στο 2265079079 ή μ` ένα email στο rodislambros@gmail.com

Το Σάββατο το 32ο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα (Ζερίκι)


Ο Σύλλογος Ελικωνίων επαρχίας Λιβαδειάς σας προσκαλεί το Σάββατο 28 Ιουλίου 2012 και ώρα 21:00 στο 32ο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού, στον Ελικώνα (Ζερίκι) που έχει σκοπό την ανάδειξη του δημοτικού τραγουδιού.
 Όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στον Ελικώνα (έκθεση φωτογραφίας, θεατρική παράσταση, ρεμπέτικη βράδια, έκθεση ζωγραφικής στη μνήμη του Δ. Κιούση) στεφτήκαν από μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.
Φέτος στο Φεστιβάλ δημοτικού τραγουδιού θα διασκεδάσουμε με τους ήχους του κλαρίνου του Θοδωρή Γεωργόπουλου και του συγκροτήματός του (ο οποίος υπήρξε για χρόνια συνεργάτης της Δόμνας Σαμίου, με μεγάλη προσφορά στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι).
Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς για την προσφορά του στο δημοτικό τραγούδι θα είναι ο λαϊκός οργανοπαίχτης και συγχωριανός μας Νίκος Κορογιάννος.
Δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό στο δημοτικό τραγούδι στα τηλέφωνα
κιν 6938003262 -σταθερό 2261024656 και πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Οι νικητές θα κερδίσουν τοπικά προϊόντα από τον Ελικώνα. 


Καλή διασκέδαση
Με εκτίμηση
Σύλλογος Ελικωνίων Λιβαδειάς


Υ.Γ 
Μπύρα: 2,5 ευρώ
Κρασί: 4 ευρώ/κιλό
Ουίσκι 50 ευρώ απλή φιάλη

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο Δήμο Αλιάρτου!


Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Π.Ο.
Για δέκατη συνεχή χρονιά το ΚΠΑΦ γιόρτασε την προστάτιδά του Αγία Παρασκευή.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν περισσότερη από κάθε άλλη φορά, πράγμα που δείχνει την αγάπη του κόσμου σε κάθε προσπάθεια που γίνεται για την ποιοτική αναβάθμιση του τόπου.
Στην είσοδο του Κέντρου υπήρχε φωτογραφικό υλικό με τις δραστηριότητες του ΚΠΑΦ και του Κέντρου Προστασίας του Μέλανα ποταμού, της Π.Π.Ο. Την προσοχή των επισκεπτών και ιδιαίτερα των παιδιών απέσπασαν τα τραυματισμένα πουλιά , γεράκια, αγριόπαπιες κλπ, που κατά καιρούς προσκομίστηκαν στο ΚΠΑΦ και δέχονται τις απαραίτητες φροντίδες.
Ο πατέρας Χαράλαμπος τέλεσε τον εσπερινό και στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στις αξίες του χριστιανισμού και της οικολογίας και ευχαρίστησε όλους όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις πολυποίκιλες δραστηριότητες του συλλόγου.Στη συνέχεια απελευθερώθηκαν πουλιά που είχαν αποθεραπευτεί με την ειδική φροντίδα που τους παρασχέθηκε με επικεφαλής τον υπεύθυνο του Κέντρου Προστασίας, κ. Βασίλη Τούντα. Ακολούθησε πλούσιο γεύμα , προσφορά των καταστημάτων τις πόλης μας και των κυριών του συλλόγου. Σημαντική ήταν και η βοήθεια του Συλλόγου Φυσιολατρών και Προστασίας Θηραμάτων και του Συλλόγου Παλαιμάχων της Α.Ε.Ορχομενού.
Ακολούθησε χορός με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.
Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος της πόλης κ. Κώστας Ξηρογιάννης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Ζυγούρης, ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Βαγενάς, ο δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος του Πολιτιστικού Κέντρου κ. Νεκτάριος Τσάπρας, η δημοτική σύμβουλος κα Βούλα Καράλη, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος Παπαργύρης, εκπρόσωποι της Α.Ε. Ορχομενού, , του Συλλόγου Φυσιολατρών και Προστασίας Θηραμάτων, του Συλλόγου Παλαιμάχων της ΑΕΟ.   

Γιώργος Σιμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Star Κεντρικής Ελλάδας: «Είναι σημαντικό να περιλαμβάνεσαι στα πρώτα κανάλια της περιφέρειας που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του ΟΤΕ ΤV»

Συνέντευξη στον Λάμπρο Ρόδη και στην εφημερίδα "Εν Δελφοίς"
Πανελλαδική εμβέλεια απέκτησε από την αρχή της εβδομάδας το Star Κεντρικής Ελλάδας. Ήδη το τηλεοπτικό πρόγραμμα του γνωστού περιφερειακού καναλιού είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του OTE TV δορυφορικά ή μέσω conn-x σε όλη την επικράτεια! Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Star κ. Γιώργος Σιμόπουλος – εν όψει και της καινούργιας τηλεοπτικής σεζόν – μιλά στην «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ» για τη νέα αυτή συνεργασία που αναβαθμίζει το σταθμό του και δυναμώνει ακόμη περισσότερο τη «φωνή» της Στερεάς στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων στην χώρα μας!
Κύριε Σιμόπουλε, είστε ήδη στον αέρα της πλατφόρμας του OTE TV. Μιλήστε μας γι' αυτή τη νέα συνεργασία μέσω της οποίας το Star «σπάει» και τα σύνορα της Στερεάς...
Το πρόγραμμα του Star Κεντρικής Ελλάδας μεταδίδεται πλέον δορυφορικά και μέσω του connex στην πλατφόρμα του ΟΤΕ TV . Είναι μια απόφαση του ΟΤΕ στο πλαίσιο της πολιτικής του να επεκταθεί και σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειας, εμπλουτίζοντας το «μπουκέτο» των καναλιών του, μαζί με εθνικής εμβέλειας σταθμούς. Μια από τις πρώτες επιλογές του ήταν και το Star Κεντρικής Ελλάδας. Εκτιμώ πως αυτό συνέβη λόγω της ποιότητας του προγράμματός του και της άψογης τεχνικής του δυνατότητας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτή τη νέα συνεργασία.
Ποιο είναι το «κίνητρο» για τον τηλεθεατή της Στερεάς;
Είναι πολύ σημαντικό και για τον τηλεθεατή της Στερεάς αλλά και για εκείνους που ζουν μακριά από τον τόπο της καταγωγής τους να βλέπουν ζωντανά και καθημερινά τι συμβαίνει στην περιοχή τους, σε όποιο σημείο της χώρας μας κι αν βρίσκονται. Εφ' όσον έχουν σταθερό τηλέφωνο με πάροχο τον ΟΤΕ στο σπίτι τους, μπορούν να προχωρήσουν σε μια συνδρομή και με δωρεάν τον εξοπλισμό, να μπορούν να απολαμβάνουν αυτό το «μπουκέτο» των καναλιών. Περισσότερα στοιχεία μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ www.otetv.gr
Τι αλλάζει πλέον στην φιλοσοφία σας αυτή η αναβάθμιση ουσιαστικά του Star Κεντρικής Ελλάδας;
Η ευθύνη μας αντιλαμβάνεστε αυξάνεται! Η ποιότητα του προγράμματός μας που αξιολογείται όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ πως ανταμείβεται και μέσω αυτής της συνεργασίας μας δίνεται η δυνατότητα να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο σε ό,τι βγάζουμε στον αέρα και στον τρόπο που αυτό θα το παρουσιάζουμε, δεδομένου πως από δω και πέρα δεν θα μας βλέπει μόνο η Στερεά Ελλάδα, αλλά όλη η Ελλάδα. Είναι σημαντικό να περιλαμβάνεσαι στα πρώτα κανάλια της περιφέρειας που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του ΟΤΕ ΤV. Δικαιώνεται η επιμονή μας στην ποιότητα του προγράμματός μας, δικαιώνεται η επιμονή μας να προβάλλουμε προγράμματα που σέβονται τον τηλεθεατή, να στηριζόμαστε σε εσωτερικές παραγωγές, όχι μόνο με την ενημέρωση που ήταν και παραμένει το δυνατό μας χαρτί, αλλά και με όλο το ανθρώπινο δυναμικό του σταθμού μας, παρ' όλη την κρίση που περνούν και τα ΜΜΕ. Θεωρούμε ότι αυτή η αναβάθμιση θα περάσει θετικά σε όλη την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της. Άλλωστε, το Star πάντοτε ήταν ένας σταθμός ανοικτός στην τοπική κοινωνία, πρόθυμος να φιλοξενήσει όλους όσους είχαν κάτι να πουν, ανεξάρτητα πολιτικών τοποθετήσεων ή άλλων προϋποθέσεων. Είμαστε κοντά στους Αυτοδιοικητικούς, στους Συλλόγους και στους εθελοντές, στην επιχειρηματικότητα της Στερεάς και σε ό,τι παράγεται στον τόπο μας και αξίζει της προβολής.
Εν όψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, τι καινούργιο ετοιμάζει το Star;
Ο προγραμματισμός μας για τη νέα σεζόν ολοκληρώνεται αφού το νέο μας πρόγραμμα θα είναι στον «αέρα» από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Το Star όπως και πέρυσι - παρά την έντονη οικονομική πίεση - προέβη σε νέες δικές του παραγωγές, έτσι και φέτος, θα στηρίξει το πρόγραμμά του με τα τοπικά νέα της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας, της Ευρυτανίας, της Φωκίδας και της Εύβοιας. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων από τα κεντρικά πλατώ της Λαμίας, με ζωντανές συνδέσεις με τα studios στη Λιβαδειά, τη Θήβα και το Καρπενήσι, αλλά και δορυφορικές συνδέσεις με τους τόπους όπου εξελίσσονται τα γεγονότα. Τα αθλητικά νέα αποτελούν ένα από τα δυνατότερα σημεία του τηλεοπτικού προγράμματος, με περιεχόμενο την δραστηριότητα όλων των κοιτίδων του αθλητισμού της περιφέρειας. Η πλούσια ενημέρωση, συνοδεύεται από ποιοτικές εσωτερικές παραγωγές του Star, με περιεχόμενο την υγεία, την οικονομία, τις τέχνες και τον πολιτισμό, την παράδοση, την γαστρονομία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την έρευνα. Και μην ξεχνάμε πως οι Στερεοελλαδίτες σε όλη τη χώρα μπορούν τώρα να βλέπουν τα νέα από τον τόπο καταγωγής τους, από το δικό τους κανάλι, το Star Κεντρικής Ελλάδας.
Ολοκληρώνοντας, θέλετε να εκφράσετε προσωπικά ευχαριστίες και σε ποιους γι' αυτή την 20χρονη πορεία του Star;
Αναμφίβολα, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Διοίκηση του σταθμού, την Πρόεδρο κα Νίκη Χειμωνίδη για την υποστήριξή της καθώς και προς όλους τους μετόχους. Ασφαλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους άμεσους και έμμεσους συνεργάτες μας, το ανθρώπινο δυναμικό του σταθμού μας, δημοσιογράφους και τεχνικούς, όλους όσους μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω και εσάς, την «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ», που ως εφημερίδα της Κεντρικής Ελλάδας φιλοξενεί το πρόγραμμά μας κάθε εβδομάδα και λειτουργούμε συμπληρωματικά σε πολλά μεγάλα γεγονότα της Στερεάς.

Σε 4ωρη Πανεπαρχιακή Στάση Εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στο ΑτΕ


     Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού  Κέντρου  Επαρχίας Λιβαδειάς σε  έκτακτη Συνεδρίασή του, ως συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων  στο Αλουμίνιο της Ελλάδος , αποφάσισε ομόφωνα, την κήρυξη   4ωρης  ΠΑΝΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  και ώρες 10.00΄ έως 14.00΄, για  τις 25/7/ 2012, ημέρα Τετάρτη, κατά την οποία  θα εκδικαστεί η προσφυγή του Σωματείου «΄Ενωση Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος »  κατά της Εταιρείας  « Αλουμίνιον Α.Ε.», για την καταχρηστική καταγγελία της Σ.Σ.Ε.
ΟΛΟΙ   12 το μεσημέρι στα Δικαστήρια Λιβαδειάς, γιατί η παρουσία ΟΛΩΝ είναι απαραίτητη.
 
    Η  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΕΝ ΘΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ                                                                                  Το       Δ.Σ.

Έτσι απαντάμε στην κρίση!

Ένα εξαιρετικό βίντεο, διάρκειας περίπου τριών λεπτών, κάνει ήδη θραύση στο Διαδίκτυο, καθώς προβάλλει όλα εκείνα τα καλά της χώρας μας, για τα οποία έγινε γνωστή ανά την υφήλιο ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός.
Το βίντεο, που δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αποτελεί μια πρώτης τάξεως διαφήμιση για τη χώρα μέσα σε χαλεπούς καιρούς, έχει ως κεντρικό πρωταγωνιστή έναν αγχωμένο Βρετανό τουρίστα, ο οποίος βάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης με αρνητικές ειδήσεις για την Ελλάδα και την οικονομία της, την ώρα που, γύρω του, άλλοι παραθεριστές απολαμβάνουν τον ελληνικό ήλιο και την παραδοσιακή φιλοξενία του λαού μας. Όλα αυτά, βέβαια, διαδραματίζονται σε μία πισίνα με αιθέριες υπάρξεις, που κάνουν το μπάνιο τους.
Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και όταν πέσει το φως της ημέρας. Ο διοπτροφόρος Βρετανός τουρίστας παρατηρεί γύρω του τον κόσμο να γελάει και να διασκεδάζει, την ώρα που η τηλεόραση αναδεικνύει ως πρώτη είδηση την κατάσταση της χώρας και τα σενάρια χρεοκοπίας.  Όσο για το βρετανικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα εφημερίδας που κρατά ο ήρωάς μας, καθισμένος στο τραπεζάκι ενός παραδοσιακού παραλιακού καφενείου, και το οποίο αναφέρει ότι τα οικονομικά προβλήματα της χώρας επηρεάζουν την ελληνική φιλοξενία, αυτό έχει πλέον διαψευστεί πλήρως από όλα όσα συμβαίνουν στον περίγυρο του Βρετανού τουρίστα.
Μην αντέχοντας άλλο στη... μιζέρια και τον σκεπτικισμό, ο Βρετανός τουρίστας καταλήγει στο τέλος απαλλαγμένος από κάθε αναστολή, να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι, αγκαλιάζοντας τους ντόπιους και φωτογραφιζόμενος μαζί τους, για να κρατήσει την ανάμνηση αναλλοίωτη...Πηγή http://www.protothema.gr/travelling/article/?aid=212613

Ο Δήμος Ορχομενού μεριμνά για τη Λουτροθεραπεία!ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ
Ο Δήμος Ορχομενού  με αφορμή τη διακοπή της επιδοτούμενης λουτροθεραπείας των συνταξιούχων, ήρθε σε επαφή και συνεννόηση με τα ξενοδοχεία Καπόλος, Ωρεoί και Δήµητρα, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ΘήΒα, Κατερίνα και Ιφιγένεια-Μάρω καθώς και πολλές άλλες τουριστικές μονάδες, σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο Lokris travels, παρέχουν στους δημότες Ορχομενού μια  προσφορά .

7 ημέρες (6 διανυκτερεύσεις) Τιμή κατ'άτομο 148,00 €
8 ημέρες (7 διανυκτερεύσεις) Τιμή κατ'άτομο 171,OO€
11 ημέρες (10 διανυκτερεύσεις) 240,00€ Τιμή κατ' άτομο

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται:

• Μεταφορά προς και από τα ξενοδοχεία στην Αιδηψό
• Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με όλες τις σύγχρονες ανέσεις
•Πρωινό, μεσημεριανό και ελαφρύ βραδινό γεύμα στην αίθουσα του εστιατορίου του Ξενοδοχείου Καπόλος
•Ιαματικές λούσεις στις 2 πισίνες και στις 14 μπανιέρες με υδρομασάζ του υδροθεραπευτηρίου Καπόλος το οποίο απέχει λίγα μέτρα από τα υπόλοιπα ξενοδοχεία.
• Επίβλεψη γιατρού καθ'όλη τη διάρκεια της διαμονής σας

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6932566475 και  6937245588

Υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας»


Αύριο στο Δημαρχείο Ορχομενού η παρουσίαση της τελικής μελέτης από τα μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στη Δημοτική Αρχή και τους εμπλεκόμενους φορείς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος και ο μελετητής, αρχιτέκτων-μηχανικός, κος Θεμιστοκλής Μπιλής. Το ποσό για την αμοιβή του θα αντληθεί από τον κουμπαρά που έχει ανοίξει του «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Βοιωτίας.
Αντικείμενο της ανατιθεμένης μελέτης είναι η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας. Η μελέτη αποκατάστασης θα περιλαμβάνει σχέδια, φωτογραφίες και κείμενα και θα χωρίζεται σε δύο μέρη: την Ανάλυση και την Πρόταση. Μέρη της ανάλυσης αποτελούν η αποτύπωση, καθώς και η μελέτη της αναπαράστασης. Η μελέτη περιλαμβάνει τα σημερινά ορατά ερείπια των συνθετικών ενοτήτων που απαρτίζουν το θέατρο, την περιοχή του κοίλου του θεάτρου, της ορχήστρας και όποιες πρωιμότερες ή μεταγενέστερες κατασκευές υπάρχουν σε αυτό καθώς και το σκηνικό οικοδόμημα. αρχιτεκτονικών μελών που βρίσκονται μέσα και έξω από τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο.
Υπενθυμίζουμε ότι για τις ανάγκες της αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διαθέτει ήδη χρηματοδότηση ύψους 50.000 ευρώ στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει, επίσης, αναθέσει στον αρχιτέκτονα – μηχανικό, κο Διαμαντόπουλο Δημήτρη την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου, το οποίο εκτός από το αρχαίο θέατρο θα συμπεριλαμβάνει και το σπουδαίο Μυκηναϊκό Ταφικό μνημείο (Θησαυρός του Μινύα) και ένα βυζαντινό ναό, σημείο αναφοράς του 10ου αιώνα (Παναγία της Σκριπούς), αλλά και την τοπογραφική μελέτη για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου στον τοπογράφο - μηχανικό, κος Αρτεμάκη Νίκο. 
Το «Διάζωμα» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνεργάζονται με τον πλέον αρμονικό τρόπο για την ανάδειξη του σημαντικού μνημείου αυτού: το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού και τη Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ιδιαιτέρως δε το Δήμο Ορχομενού Βοιωτίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τέλος ευχαριστεί όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής που ενισχύουν δυναμικά τον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου.


Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης, από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Μπιλής Θεμιστοκλής, αρχιτέκτων – μηχανικός και Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Διεξαγωγή διασχολικών αγώνων ρητορικής τέχνης στην ελληνική γλώσσα με τη συμμετοχή των δημοσίων σχολείων της Λιβαδειάς προτείνει ο Π. Περγαντάς


Λιβαδειά24/7/2012

Προς: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

με την παρούσα επιστολή και ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας στη Δημοτικής επιτροπής Παιδείας θα ήθελα να ενημερώσω εσάς και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, για την πρόταση μας για την διεξαγωγή διασχολικών  αγώνων ρητορικής τέχνης στην ελληνική γλώσσα με τη συμμετοχή των δημοσίων σχολείων της πόλη μας. Μέσα από τους αγώνες ρητορικής, οι μαθητές μυούνται στην σκέψη και στην εκφορά του λόγου ενώπιον ακροατηρίου αλλά και στην ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων. Το επιμελητήριο Βοιωτίας έχοντας γνώση των υψηλών απαιτήσεων του σύγχρονου επαγγελματικού στίβου και αποσκοπώντας στην πληρέστερη προετοιμασία των νέων της πόλης μας σε θέματα σχετικά με την τέχνη του λόγου και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει, προτείνει την διεξαγωγή ενός διημέρου μια ημέρα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και μια ημέρα για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε δύο κατηγορίες, της αντιλογίας και του αυθόρμητου λόγου. Στην πρώτη δοκιμασία, τριμελείς ομάδες θα κληθούν να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους – με αντιπαραβολή υπέρ ή κατά – για ένα θέμα της επικαιρότητας που θα κληρωθεί εκείνη τη στιγμή. Στη δεύτερη δοκιμασία του αγώνισμα αυθόρμητου λόγου, οι διαγωνιζόμενοι εκφωνούν έναν αυτοσχέδιο λόγο διάρκειας 3΄, στηριζόμενο κυρίως στη συνειρμική έκφραση. Στην κατηγορία αυτή οι μαθητές θα διαγωνίζονται ατομικά, επιλέγοντας μία λέξη, για την έννοια της οποίας θα πρέπει να μιλήσουν με αυτοσχεδιασμό, ευφυολογήματα και φαντασία επί τρία λεπτά, με συνεχή ροή του λόγου. Στον τελικό θα βρεθούν οι δύο ομάδες για την πρώτη δοκιμασία και τα δύο άτομα για τη δεύτερη δοκιμασία που θα έχουν συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία των κριτών. Οι νικητές θα μπορέσουν να εκπροσωπήσουν την πόλη μας στους πανελλήνιους αγώνες ρητορικού λόγου. Το επιμελητήριο Βοιωτίας προτίθεται να διαθέσει την αίθουσα επιμελητηρίου για την διεξαγωγή των αγώνων και να καλύψει το σύνολο των εξόδων συμπεριλαμβανομένων αυτών για την συμμετοχή των νικητών στους Πανελλήνιους αγώνες ρητορικού λόγου.
              
Ευελπιστούμε για την αποδοχή της πρότασης μας από την επιτροπή Παιδείας.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Περγαντάς

"Καλή επιτυχία" στην υποψηφιότητα του Γιάννη Καράμπελα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΝΔ!


Ο βουλευτής της ΝΔ στη Βοιωτία κ. Γιάννης Καράμπελας είναι ένας από τους εννέα υποψηφίους για τη θέση του γενικού γραμματέα του κόμματος. Ο Βοιωτός κατέθεσε την υποψηφιότητά του σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι του Σαββάτου ενώ η εκλογική διαδικασία θα γίνει την προσεχή Πέμπτη.
Υποψηφιότητα έχουν καταθέσει επίσης, ο Φιλ. Ταυρής, γραμματέας Συνδικαλιστικού της Ν.Δ., ο Νικ. Κακλαμάνης, πρ. δήμαρχος Αθηναίων, ο βουλευτής Αχαΐας Νικ. Νικολόπουλος, ο πρ. βουλευτής Παναγ. Αδρακτάς, ο ιατρός και μέλος του Πολ. Συμβουλίου Δημ. Πανοζάχος, ο ιατρός και πολιτευτής Κορίνθου Θαν. Παπαχριστόπουλος, καθώς και δύο πρόεδροι Νομαρχιακών στη Β΄ Αθήνας, οι Θεοδ. Λαμπρόπουλος και Β. Κοκόσης.

Πηγή www.lamiastar.gr Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία με τις τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών


Στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτηση, παραμένει ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ο Ταξίαρχος Απόστολος Κασκάνης, ενώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετακινήθηκε ο μέχρι χθες αστυνομικός διευθυντής Βοιωτίας Κώστας Τουρκοχωρίτης.   

Στη Βοιωτία
 καθήκοντα Αστυνομικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Ταξίαρχος Ηλίας Βανάκας, που υπηρετούσε στην Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής/Υ.ΜΕ.Τ., επίσης στην Α.Δ. Βοιωτίας ο Στέφανος Λουλακούδης θα είναι διευθυντής (Α΄) και Νίκος Γεωργακόπουλος διευθυντής(Β΄), ενώ την ευθύνη της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Θηβών αναλαμβάνει ο διευθυντής Μιχάλης Πάππος. Πηγή  http://www.siriosfm.gr/?p=36982

Την προστάτιδα του γιορτάζει και φέτος το Κέντρο Προστασίας Άγριας Φύσης της Π.Π.Ο


Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

Ανοικτή Πρόσκληση Συμμετοχής στην Έκθεση Φωτογραφίας που οργανώνουν ο Δήμος Ορχομενού και η Δημοτική ΒιβλιοθήκηΔείτε λεπτομέρειες στο http://www.orchomenos.gr/gr/event20072012.html

Ελληνογερμανική ποδοσφαιρική ''μάχη'' στο Μαρτυρικό Δίστομο για τους Σφαγιασθέντες!Ελληνογερμανική ποδοσφαιρική μάχη στο Μαρτυρικό Δίστομο! Η ''μάχη'' αυτή την φορά δεν ...χώριζε, αλλά ένωνε καθώς ήταν αφιερωμένη  στην Μνήμη των 218 Διστομιτών που σφαγιάστηκαν στις  10 Ιουνίου 1944 από τα γερμανικά -ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και για την δικαίωσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη πολύχρονος δικαστικός αγώνας που έφτασε μέχρι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης! Ένας αγώνας- κραυγή με μήνυμα ''ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ'', συνοδευόμενος από προσκύνημα των νέων γερμανών  στο Μαρτυρικό Δίστομο!
 ''Αντίπαλες'' ομάδες στο ανακαινισμένο γήπεδο του Διστόμου ήταν ο τοπικός - ιστορικός - ποδοσφαιρικός σύλλογος ''Αμβρυσσέας'' και η SJC HOVELRIEGE, μια  ομάδα από φίλους,εθελοντές και μέλη της γνωστής κίνησης  Γερμανών Νομικών ''ΑΚ Δίστομο-Αμβούργο'' που παρέχει, χρόνια τώρα, νομική και ηθική στήριξη στον αγώνα των Διστομιτών, σε διεθνές επίπεδο  και αρκετούς  γερμανούς μαθητές που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό. 
Η ομάδα των περίπου 50 φίλων του Διστόμου και υποστηρικτών της Ελλάδας, βρίσκεται και φέτος στην χώρα μας συνδυάζοντας διακοπές και ...ακτιβισμό υπέρ του αγώνα του Διστόμου και των άλλων ελληνικών χωριών που σφαγιάσθηκαν από τους γερμανούς την κατοχή.Συνοδευόμενοι από τον δραστήριο  αγωνιστή και αντιδικτατορικό Δαμιανό Βασιλειάδη  με τα 20 τρόχόσπιτα, οι γερμανοί ακτιβιστές  ξεκίνησαν από την Πάτρα και - αφού προσκύνησαν στο Μαυσωλείο των Καλαβρύτων- προχθές επισκέφθηκαν το Μαρτυρικό Δίστομο ,όπου φιλοξενήθηκαν από τον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας στις κατάφυτες με πλατάνια εγκαταστάσεις της Παιδικής Κατασκήνωσης  στον Αγιο Νικόλαο Παραλίας Διστόμου,με την όμορφη αμμουδιά και τις πηγές νερού που βγαίνουν μέσα στην θάλασσα!Τα μέλη της Γερμανικής ομάδας κατέθεσαν στεφάνι στο Μαυσωλείο των Σφαγιασθέντων Διστομιτών στον ομόνυμο λόφο .

Έκλαψαν από το μοιρολόι- σπάραγμα
Μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο από συγκίνηση κλίμα -και αφού τους μεταφέρθηκε ο χαιρετισμός του Δημάρχου Γιάννη Πατσαντάρα - ξεναγήθηκαν από Συμβούλους του Δήμου και του Τοπικού Συμβουλίου στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού δίπλα στο Δημαρχειακό Μέγαρο: Βουρκουμένοι  οι νεαροί γερμανοί - και με ένα πελώριο ''ΓΙΑΤΙ'' στο βλέμμα τους για τις φρικαλεότητες των ναζιστών συμπατριωτών τους  - είδαν το επετειακο βίντεο  και άκουσαν το χρόνικό της Σφαγής, ενώ αρκετοί έκλαψαν ακούγοντας το μοιρολόι- σπάραγμα  ''Εδώ το λένε Δίστομο''.Στην συνέχεια ξεναγήθηκαν στο χωριό  και συζήτησαν φιλικά με νεολαίους του Διστόμου στην Πλατεία. 
  
 Στο γήπεδο: 21 άνδρες και μια ...γυναίκα!
Το αποτέλεμα του όμορφου ποδοσφαιρικού  αγώνα που έγινε την επόμενη ημέρα (χθές) ήταν 1-1, αλλά πιο όμορφα ήταν τα όσα έγιναν  στην τελετή που έγινε πρός τιμή τους στο ημίχρονο: Δακρυσμένοι οι γερμανοί ποδοσφαιριστές  και οι συνοδοί φόρεσαν το μετάλλιο της Πόλης του Διστόμου για την Σφαγή στο στήθος τους και σήκωσαν το αναμνηστικό κύπελλο που πήραν.''Η παρουσία μας και η απότιση τιμής στην Μαρτυρική πόλη του Διστόμου είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς,μαζί με την πλήρη συμπαράστασή μας στον αγώνα για δικαίωση'' έλεγε μετά ένα από τα μέλη της ομάδας.''Αγωνιζόμαστε επίσης,όσο μπορούμε, για να σταματήσει η πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης κατά της Ελλάδας στα οικονομικά '', έλεγαν στις συζητήσεις τους. 
Οι γερμανοί - που στην ενδεκάδα τους είχαν και μια καταπληκτική σε απόδοση ...γυναίκα, σε αμυντικά καθήκοντα  - εντυπωσιάστηκαν από το ότι ο ''Αμβρυσσέας'' είναι μια τόσο παλιά 'ομάδα ( έτος ιδρύσεως 1928).Μάλιστα κάλεσαν τους ποδοσφαιριστές του Αμβρυσσέα να κάνει του χρόνου - και κάθε χρόνο - την προετοιμασία του φιλοξενούμενοι σε εγκαταστάσεις της Ακαδημίας του συλλόγου, δίπλα στο Ντόρμουντ!

ΚΕΔΕ –ΠΟΕ ΟΤΑ : Άμεσος κίνδυνος στάσης πληρωμών στους δήμους από Σεπτέμβρη!


Στο κοινό συμπέρασμα ότι οι δήμοι της χώρας έχουν υπερβεί κάθε όριο οικονομικής αντοχής και ότι οποιαδήποτε νέα περικοπή οδηγεί στην κατάρρευσή τους κατέληξαν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους σήμερα το πρωί η ΚΕΔΕ και η ΠΟΕ- ΟΤΑ. Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας των δύο μερών για την αντιμετώπιση των δύσκολων και πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δήμοι της χώρας, συμμετείχαν εκ μέρους της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Κουράκης, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ Γιάννης Μουράτογλου,  ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Γιάννης Θεοδωρακόπουλος και εκ μέρους της ΠΟΕ-ΟΤΑ ο πρόεδρος  Θέμις Μπαλασόπουλος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Το πρώτο θέμα που τέθηκε προς συζήτηση αφορούσε στα οικονομικά προβλήματα των ΟΤΑ. Και από τις δύο πλευρές διαπιστώθηκε ότι οι δήμοι είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, ότι ήδη υπάρχουν δήμοι που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής μισθών, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος από Σεπτέμβρη δήμοι να κηρύξουν ακόμη και στάση πληρωμών.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης τόνισε ότι οι δήμοι βρίσκονται ένα στάδιο πριν την οικονομική κατάρρευση και ότι οποιαδήποτε νέα περικοπή θα λείψει από τους πολίτες και όχι από τους αιρετούς. Επίσης ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΠΟΕ- ΟΤΑ ότι το θέμα θα τεθεί εκ νέου για συζήτηση στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, το οποίο θα συνέλθει την ερχόμενη Τρίτη, 24 Ιουλίου, όπου και θα εξεταστεί η αντίδραση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπροστά στα νέα δεδομένα. Και τα δύο μέρη δήλωσαν ότι είναι «σε επιφυλακή» ενόψει των επικείμενων ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τα νέα οικονομικά μέτρα.
Στο επίκεντρο ήταν και η λειτουργία των κοινωνικών δομών των δήμων,  όπου τονίστηκε η ανάγκη της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, η οποία είναι αναγκαία συνθήκη για τη στήριξη των δοκιμαζόμενων πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για το θέμα της έλλειψης προσωπικού εξαιτίας των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και της απαγόρευσης των προσλήψεων, τονίστηκε ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τέλος η ΠΟΕ –ΟΤΑ ζήτησε την αρωγή και παρέμβαση της ΚΕΔΕ  για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους δήμους, κυρίως στο θέμα της απόδοσης του ανθυγιεινού και επικίνδυνου επιδόματος καθώς της ευνοϊκής ρύθμισης των δανείων. Για το δεύτερο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ δεσμεύτηκε να παρέμβει στον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ