Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Ανακοίνωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα για τη ΛΑΡΚΟ


Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας υπέγραψε απόφαση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής η οποία έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των συνθηκών λειτουργίας, του τεχνικού εξοπλισμού και των βοηθητικών τεχνικών συστημάτων στα ηλεκτροκάμινα I, II, IV, των εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία τους πριν τεθούν σε επαναλειτουργία. Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΜΠ, ένας εκ των οποίων είναι εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση των δύο δυστυχημάτων στα ηλεκτροκάμινα ΙΙΙ και V, τόσο από την αρμόδια ομάδα μηχανικών του ΥΠΑΝ, όσο και από τους εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης με αφορμή τη συγκρότηση της επιτροπής δήλωσε: «Η υψηλού κύρους επιτροπή που συγκροτήθηκε σήμερα πρόκειται να συμβάλλει στον ενδελεχή έλεγχο των ηλεκτροκαμίνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα και να αποφευχθεί η πιθανότητα επανάληψης νέων ατυχημάτων. Βασικό μέλημα του ΥΠΑΝ είναι η λειτουργία της επιχείρησης να γίνεται με τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας για τους εργαζόμενους και την εταιρία.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: