Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Πορεία προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας.

Συνολικά από την αρχή του προγράμματος και μέχρι χθες, 25 Αυγούστου το ΤΕΜΠΜΕ έχει εγγυηθεί δάνεια σε περίπου 2.150 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας ρευστότητα στην αγορά ύψους €188 εκατ. Το ύψος των εγγυήσεων ανέρχεται σε €150 εκατ. Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 4 υπαλλήλους, ενώ συνολικά εξασφαλίστηκαν περίπου 8.000 θέσεις εργασίας, καθώς στο πρόγραμμα υπάρχει όρος που επιβάλλει στην επιχείρηση να διατηρήσει τους εργαζομένους της.
Η πορεία του προγράμματος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλυτικά ανά Νομό μέχρι την 25η Αυγούστου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΝΟΜΟΙ Πλήθος Επιχειρήσεων Δάνειο Εγγύηση
ΒΟΙΩΤΙΑ 529 53.645.745,00 42.916.596,00
ΕΥΒΟΙΑ 732 62.758.245,00 50.206.596,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 66 4.452.300,00 3.561.840,00
ΦΘIΩΤΙΔΑ 649 56.881.395,00 45.505.116,00
ΦΩΚΙΔΑ 173 10.278.070,00 8.222.456,00
ΣΥΝΟΛΟ: 2.149 188.015.755,00 150.412.604,00

Ο κ. Μπούγας χαρακτήρισε το εν λόγω πρόγραμμα ως καινοτόμο δράση, την οποία η κυβέρνηση σχεδίασε και εκπόνησε πρώτη στην Ευρώπη προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μεσούσης της κρίσης, πέτυχε, δε, να προσφέρει σημαντική ρευστότητα και στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν. Η δεύτερη φάση του προγράμματος προχωρά και μέχρι το τέλος της, το ΤΕΜΠΜΕ μπορεί να εγγυηθεί δάνεια συνολικού ύψους 9,5 δις ευρώ, ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητα περίπου 90.000 ελληνικών επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: