Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Στο Συνεδριακό της Κρύας την Τετάρτη η παρουσίαση του Λευκώματος του Λουκά Λίλιου


Πάσχα στη Λιβαδειά ... σαν τα παλιά φέτος από τον Δήμο Λεβαδεών !!!

Σας καλούμε όλες και όλους να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις του Δήμου Λεβαδέων για τον εορτασμό του Πάσχα, που αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της πόλης, καθώς συνεχίζει την παράδοση του Ρουμελιώτικου Πάσχα.
Οι φετινές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματισθεί τόσο σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους όσο και με καταξιωμένους καλλιτέχνες στοχεύουν στη ψυχαγωγία των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης μας.
Το γλέντι θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα με το έθιμο των λάκκων στην πανέμορφη περιοχή της Κρύας, όπου ο Δήμος θα φιλοξενήσει τους επισκέπτες και θα προσφέρει πασχαλινά εδέσματα. Επίσης το έθιμο των λάκκων θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς και στην Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη με νταούλια και κλαρίνα. Το βράδυ, δίπλα στο ποτάμι και σε δύο σκηνές θα πραγματοποιηθούν μουσικές συναυλίες με τους Γιώργο Μάγκα, Mode Plagal, Δημήτρη Πουλικάκο, Flat Out και Plan B, ενώ τη Δεύτερη Ημέρα του Πάσχα στην Κεντρική Πλατεία θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τοπικούς συλλόγους. 
Επίσης, στην Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί συναυλία νεανικών τοπικών συγκροτημάτων την Τετάρτη 15 Απριλίου, ενώ πλήθος εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί για τα παιδιά, εκθέσεις και αθλητικές εκδηλώσεις.


ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Του Ἀρχιμ. Ἀλεξίου Σαμαρτζῆ

          Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα κατά τή διάρκεια τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους ἦταν καί εἶναι ἀπό τούς ἀρχαίους χριστιανικούς χρόνους τό κορύφωμα τῆς ψυχικῆς προσεγγίσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καί Λυτρωτοῦ μας. Εἶναι ὁ ὑψηλότερος ἀναβαθμός τῆς ἱερῆς κατανύξεως, πού σφραγίζει ὅλο τόν καιρό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Γιατί ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι ὁ λειτουργικός χρόνος καί τρόπος, στόν ὁποῖο καί μέ τόν ὁποῖο διαδραματίζεται ἡ παράταση καί ἡ συμμετοχή μας, ἐν φόβῳ καί τρόμῳ, στό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας, πού εἶναι ὁ Χριστός καί τά μυστήρια τοῦ Χριστοῦ. Μόνο μέσα στή λειτουργική κοινωνία καί πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἱερή κατάνυξη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας ἀποκτᾶ τίς πραγματικές καί δυναμικές διαστάσεις της. Παύει νά εἶναι κάποιος ἀτομικός συναισθηματισμός ἤ κάποια ποιητική συγκίνηση καί βιώνεται πνευματικά καί σωτηριολογικά.
          Οἱ ἱεροί καί θεοκίνητοι ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔκπληκτοι πρό τοῦ ἀνερμηνεύτου θείου Δράματος, τό ὁποῖο παρουσιάζει καί χαρίζει τή λύτρωση στόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, καί ἔντονα φωτισμένοι ἀπό τό Πνεύμα τό Ἅγιο, συνέθεσαν ὕμνους, πού ἐμπνέονται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί ἐγγίζουν τή θεοπνευστία της. Οἱ ὕμνοι αὐτοί, ὄχι μόνο σάν ἱερά κείμενα εἶναι ἐξαιρέτου κάλλους, ἀλλά καί σάν φιλολογικά ἔργα εἶναι ἀπαράμιλλα σέ λυρισμό καί λογοτεχνική πλοκή.
          Τό λειτουργικό θαῦμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας συμπυκνώνει ἐναργῶς τό νόημα τῆς σωτηρίας μας, ἐνσαρκώνει τήν τελείωσή της στό θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί γίνεται ἐπίμονη κλήση τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό δικό μας θάνατο καί τή δική μας ἀνάσταση, πού εἶναι ὁδός ἀσκήσεως καί μεταμορφώσεως ἐν Χριστῷ.
          Ἡ βασιλική εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα εἶναι ἡ σταυρική εἴσοδός Του στήν ἀνθρωπότητα, στήν ὁποία κατέρχεται γιά νά συμμεριστεῖ τά βάσανά της, νά καθίσει στό τραπέζι τῆς ὀδύνης της, νά μεταμορφώσει τήν ἀπόγνωσή της σέ δίψα ζωῆς. Ὁ Χριστός αὐτοπαραδίνει τόν ἑαυτό Του, ὑπακούοντας ὥς τό σταυρικό θάνατο, γιά νά ξανακάνει τή ζωή νόημα, νά καταξιώσει τήν ἀνθρώπινη περιπέτεια, ἀνοίγοντάς την σ´ ἕνα δυνατό μέλλον, τήν τελική ἀνάσταση. Ἀρκεῖ ἡ ἀνθρωπότητα τοῦ Θεοῦ καί ὁ προσωπικός ἄνθρωπος νά μείνει ἄγρυπνος σ´ αὐτήν  τήν οἰκονομία καί κένωση τοῦ Χριστοῦ, ἀνοιχτός στήν ταπεινή καί σωτήρια ἔλευσή Του, νά ταπεινωθεῖ καί νά κατανυγεῖ πρός προϋπάντησή Του. Καί εἶναι τοῦτο μία στάση ζωῆς, στάση ἀγαπητική, πού προετοιμάστηκε καί εὐλογήθηκε ὅλη τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
          Τή Μεγάλη Ἑβδομάδα ὁδεύουμε πρός συνάντηση τοῦ σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Κυρίου, μέ ταπεινό φρόνημα καί ἀσκητική ἐργασία. Ἡ Μ. Ἑβδομάδα εἶναι ὁ καιρός τῆς σωτηρίας μας, στή συνάντηση τῆς κατερχόμενης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀνερχόμενης ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι μία πρόταση ζωῆς, μιά κλήση προσωπικῆς κοινωνίας, μιά ἐρωτική θέα τοῦ Θεοῦ, τοῦ πάσχοντος ἔρωτά μας, πού προϋποθέτει τήν ἐλευθερία τῆς μετάνοιας, τήν ἀποδοχή τῆς ἀποτυχίας μας, τήν ὑπέρβαση τοῦ πειρασμοῦ τῆς αὐτοδικαιώσεως.
          Ἡ Μ.Ἑβδομάδα εἶναι οἱ ἀναβαθμοί μιᾶς πίστεως προσωπικῆς, μιᾶς καρτερίας σιωπηλῆς, μιᾶς ἀναμονῆς ἐνώδυνης τοῦ ἐρχόμενου Κυρίου, μιᾶς ἐγρηγόρσεως ἐρωτικῆς, μιᾶς ἀγάπης ἄγρυπνης, μιᾶς κοινωνίας μυστικῆς μέ τήν ἐσταυρωμένη ἀγάπη τοῦ Πατρός : «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὄν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ραθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός…πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς» (Τροπάριο Ὄρθρου Μ.Δευτέρας).


Στη Λιβαδειά ο Κουκουλόπουλος την Πέμπτη προσκεκλημένος της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ Βοιωτίας και η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ, σας προσκαλούνε σε ανοιχτή εκδήλωση με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Πάρη Κουκουλόπουλο για την πορεία του χώρου προς το συνέδριο και την ανάδειξη νέου προέδρου, την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 18.00 μ. μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων.


Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας

Γ. Πατούλης: Καλούμε υπουργείο Εργασίας και ΟΑΕΔ να προκηρύξουν τάχιστα το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας

Την άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας ζητά η ΚΕΔΕ, καθώς έχει ήδη παρέλθει ένας μήνας από τη διαβεβαίωση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου, ότι στις αρχές Μαρτίου θα είχε δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την κάλυψη 32.000 θέσεων εργασίας στους ΟΤΑ.
Να σημειωθεί επίσης ότι οι δήμοι της χώρας ανταποκρίθηκαν τάχιστα στην περιγραφή των ειδικοτήτων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών τους, όπως είχε ζητήσει το ίδιο το υπουργείο.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα δήλωσε:

Συμμεριζόμαστε την αγωνία των ανέργων αλλά και τις τεράστιες ανάγκες των δήμων σε προσωπικό. Για αυτό και ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα του υπουργείου Εργασίας για την περιγραφή των θέσεων και των ειδικοτήτων. Καλούμε το αρμόδιο υπουργείο  και τον ΟΑΕΔ να προκηρύξουν άμεσα και χωρίς άλλη χρονοτριβή το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας».

Άμεση σύλληψη 17χρονου ημεδαπού στη Λιβαδειά, μετά από διάπραξη ληστείας

Ο εντοπισμός του δράστη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή


Συνελήφθη άμεσα, σήμερα (28-03-2015) πρώτες πρωινές ώρες στη Λιβαδειά, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, 17χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη ληστείας.

Ειδικότερα, σήμερα περίπου στις 01:00΄, ο δράστης, με την χρήση σωματικής βίας σε βάρος 27χρονου ημεδαπού, αφαίρεσε από την τσέπη του παντελονιού του μικρό χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή και ενημερώθηκαν για το περιστατικό, διενήργησαν επιστάμενες αναζητήσεις, με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό που είχε νωρίτερα αφαιρέσει και αποδόθηκε στον παθόντα.

Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς.


Αν. Κουτσούμπας: Να ζητήσει συγνώμη ο νεομερκελιστής Αλ. Τσίπρας

Γράφτηκε από τον Θανάση Μερτζάνη

Νεομερκελιστή χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα ο πρώην βουλευτής της ΝΔ στη Βοιωτία Ανδρέας Κουτσούμπας, εκτιμώντας ότι η νέα κυβέρνηση θα κάνει την αναγκαία στροφή στο ρεαλισμό για τη σωτηρία της χώρας. Ο Ανδρέας Κουτσούμπας καλεί τον Αλέξη Τσίπρα στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την πορεία των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους εταίρους να ζητήσει συγνώμη από το λαό και τη ΝΔ για την ανακολουθία προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων. Εξήρε παράλληλα τη στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Βερολίνο.

Mίχαλος: Αν υπάρξει ρήξη, το 80% των Ελλήνων θα βρεθεί κάτω από το όριο της φτώχειας


Έκκληση λογικής και ευθύνης, όπως χαρακτηριστικά είπε, απηύθυνε προς την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ο πρόεδρος της ΚΕΕ  και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος από το βήμα του Συνεδρίου ATHENS INVESTMENT FORUM: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» να στηρίξουν έναν έντιμο συμβιβασμό με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι οι εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας κατανοούμε απόλυτα την ανάγκη να συνεχιστούν και να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας. Είμαστε, άλλωστε, αυτοί που από την αρχή της κρίσης εκφράζουμε το αίτημα για πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και της εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.
Ζητούμε, όμως, ταυτόχρονα και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τα θεσμικά τους όργανα να αντιμετωπίσουν ορθολογικότερα την ελληνική κρίση, προτείνοντας εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις. Λύσεις που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση συνθηκών σταθερότητας και ανάπτυξης, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και στην ευρωζώνη συνολικά.  Διότι μέχρι σήμερα, παρ’ ότι η Ελλάδα υπέστη σωρευτική μείωση του ΑΕΠ της κατά 25% η Ελλάδα παραμένει στο χείλος του γκρεμού. Η ανάπτυξη δεν έχει επιστρέψει και η κοινωνική συνοχή έχει υπονομευτεί. 
Η κυβέρνηση έλαβε την λαϊκή εντολή για να διαπραγματευτεί  σκληρά με τους εταίρους μας και να αλλάξει το μείγμα της ακολουθουμένης πολιτικής. Να προωθήσει μέτρα και πολιτικές με θετικό πρόσημο για το πλεόνασμα, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή.
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Και απαιτούν μια νέα έντιμη συμφωνία με τους εταίρους μας το συντομότερο δυνατό. Απαιτούν όμως έναν συμβιβασμό επ΄ ωφελεία όλων των πλευρών και όχι ρήξη.
Σήμερα οι συνθήκες για νέα έντιμη συμφωνία ασφαλώς και είναι πολύ καλύτερες από το πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα μιλάμε για μέτρα ύψους 2-3 δις €, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την προσαρμογή ύψους 35 δις € που έχει γίνει ή ούτε με τα μέτρα ύψους 8 δις € που χρειάστηκε να λάβει η προηγούμενη κυβέρνηση το 2012.
Τα οφέλη από ένα έντιμο συμβιβασμό θα είναι σημαντικά.
Η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση της για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από το πακέτο Ντράγκι. Θα μπορέσει  να αντλήσει επιπλέον αναπτυξιακά κεφάλαια από το Πακέτο Γιούνγκερ. Η ελληνική οικονομία θα κινηθεί σε ένα πολύ ευνοϊκότερο περιβάλλον σε σχέση με την τελευταία 6ετία.
Αντίθετα οι συνέπειες από μια ρήξη θα είναι επώδυνες.
Η ασφυξία θα οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδες επιχειρήσεις και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
Το 80% των ελλήνων θα ζήσει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων και οι ελλείψεις σε βασικά είδη,  καύσιμα και φάρμακα θα μπουν στην καθημερινότητα μας. 

Κάνω έκκληση λογικής και ευθύνης. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Καλώ την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση να στηρίξουν έναν έντιμο συμβιβασμό με τους εταίρους μας. Να ανοίξουν επιτέλους με τις πράξεις τους μια νέα σελίδα ανάπτυξης και σταθερότητας για την χώρα. Με μέτρα και πολιτικές με θετικό πρόσημο για το πλεόνασμα, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Και ασφαλώς όχι με μέτρα για την παλινόρθωση του σπάταλου και πελατειακού κράτους που ονειρεύονται μερικοί να προωθήσουν.

6ος Ποδηλατικός Γύρος Λιβαδειάς την Κυριακή 5 Απριλίου 2015

Πιστοί στη υπόσχεσή μας και λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή των τετρακοσίων (400) και πλέον 5οΠοδηλατικό Γύρο, που πραγματοποιήσαμε το 2014, σε συνεργασία με την Ελληνική ΄Ενωση ΄Ερευνας & Διάσωσης Λιβαδειάς (Ε.Ε.Ε.Δ.), την Αγωνιστική Λέσχη Φίλων Αυτοκινήτου Λιβαδειάς (Α.Λ.Φ.Α.Λ.), τo Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών (Παράρτημα Βοιωτίας) (Ε.ΣΥ.Ν.), καθώς και την παρότρυνση αρκετών συμπολιτών μας, έγινε θεσμός η διοργάνωση του ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ. Έτσι φτάσαμε στην απόφαση υλοποίησης του6ου κατά σειρά, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου 2015, με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία της πόλης μας, με ώρα έναρξης 10:30 π.μ.
συμπολιτών μας, στον 5
Έχουν χαραχθεί τρεις ξεχωριστές διαδρομές, μία για κάθε κατηγορία, ανάλογα με την ηλικία των μετασχόντων.
Γι’ αυτό καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, όλων των ηλικιών, να πάρουν μέρος σ’ αυτή την εκδήλωση, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους, είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 22610 21100 καθημερινά, εκτός Σαββάτου & Κυριακής, από τις 5:00 μέχρι 8:00 μ.μ. ή στο e-mail: akoliv@yahoo.gr.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η χαρά της συμμετοχής όλων όσων χρησιμοποιούν το ποδήλατο είτε από χόμπι ή ως μέσο άθλησης.
Σας περιμένουμε όλους με την ελπίδα πως σ’ αυτή την εκδήλωση θα ξεπεράσουμε τις συμμετοχές των προηγούμενων χρόνων.
Για τα μικρά παιδιά θα πραγματοποιηθούν ευχάριστα δρώμενα, στο χώρο της πλατείας.
Το σύνθημα της εκδήλωσης, για μία ακόμη φορά,  είναι :
ΕΛΑΤΕ  ΝΑ  ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΜΑΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΕΛΑΤΕ  ΝΑ  ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ  ΤΟΝ  ΤΡΟΠΟ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  ΜΑΣ
ΕΛΑΤΕ  ΝΑ  ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ  ΕΣΤΩ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΝ  ΕΙΚΟΝΑ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΜΑΣ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΓΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Η  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών την περίοδο του Πάσχα

Στο μέτρο της απαγόρευσης κίνησης φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου θα προχωρήσει η τροχαία την περίοδο του Πάσχα, για την ασφαλέστερη μετακίνηση των εκδρομέων. 
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ ως εξής: 
1. Τη Μ. Πέμπτη για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 15.00 έως 22.00 και την Μ. Παρασκευή για το ρεύμα εξόδου από ώρα 06.00 έως 16.00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:
· Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου.
· Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400) μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410).
· Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χλμ.
· Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).
· Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χλμ (χ.θ. 11+340) έως την χ.θ. 97+650 (μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα).
2. Τη Δευτέρα 13 Απριλίου για το ρεύμα εισόδου στα Αστικά Κέντρα και από ώρα 15.00 έως 22.00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:
· Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας.
· Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (χ.θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).
· Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.
· Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
· Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, από τη γέφυρα Στρυμόνα μέχρι την διασταύρωση Ρεντίνας.
3. Την Τρίτη 14 Απριλίου για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 11.00 έως 21.00, θα ισχύουν απαγορεύσεις:
· Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας.
4. Την ημέρα του Πάσχα Κυριακή 12 Απριλίου 2015 δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις.
Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:
· Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.
· Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
· Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) και Φ.Ι.Χ. ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
· Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.
· Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τα διόδια Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
· Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.
· Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.
· Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού».
· Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.
· Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.
· Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπον αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.
· Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εκλογικό υλικό, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από παραστατικά έγγραφα.
· Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα, τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά (συνήθη εμπορικά και τελωνειακά έγγραφα) στα οποία αναφέρεται το όνομα του πλοίου, για το οποίο προορίζονται, καθώς και το λιμάνι ελλιμενισμού του.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

bib


Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Σε όλες τις χώρες τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι βιβλιοθηκάριοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν την παγκόσμια αυτή ημέρα με διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, Βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το διάβασμα.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς γιορτάζει και φέτος αυτή την παγκόσμια ημέρα φιλοξενώντας τη συγγραφέα Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Η συγγραφέας την Πέμπτη 2 Απριλίου θα αφηγηθεί θεατρικά ιστορίες της σε παιδιά του 10ου και 13ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς και σε μαθητές της Α’ τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς.
Η θεατρική αφήγηση που στοχεύει – εκτός των άλλων – και στην ταυτόχρονη εξοικείωση των παιδιών με την  ποιητική φόρμα συνδυάζεται με προβολές εικόνων καθώς και με ήχους μικρών οργάνων – σείστρα, καλαμόφωνα, μικρά κρουστά – ενώ αβίαστα ο πεζός λόγος μεταβάλλεται σε έμμετρο.


ΙΟΥΛΙΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η Ιουλίτα Ηλιοπούλου σπούδασε βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και θέατρο στη Δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών. Έχουν εκδοθεί έξι ποιητικά της βιβλία από τις εκδόσεις Ύψιλον: Καλούς Ενιαυτούς Μάρκο, Δίγαμμα, Ευχήν Οδυσσεί, Από το  Ένα στο Δύο, 11 τόποι για 1 καλοκαίρι, Το σπίτι, καθώς και  τα παραμύθια Τι Ζητάει ο Ζήνων; (Κρατικό βραβείο 2005, και μουσικό παραμύθι σε σύνθεση Άλκη Μπαλτά), Η Πράσινη Σκουφίτσα και Άλλο και τούτο! Έχει, επίσης, δημοσιεύσει το δοκίμιο «Η Κούκλα» (Ίκαρος 2008) ,μία συλλογή δοκιμίων για την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη με τον τίτλο «Αναζητώντας τη Δέκατη Τέταρτη Ομορφιά» (2014,Ύψιλον/βιβλία) και τη μετάφραση στο έργο του Π.Μπ. Σέλλεϋ Υπεράσπιση της Ποίησης.
Έγραψε τα ποιητικά κείμενα στα μουσικά έργα του Γιώργου Κουρουπού Το καράβι του Έλατου και Ιοκάστη, καθώς και στίχους για τραγούδια του ιδίου και των συνθετών Π. Περάκη, Σ. Γυφτάκη, Τ. Ζωγράφου.

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 31 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Θέμα 10 : Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012), έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 20 : Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας 2015. (Εισηγητής: κ. Άγγελος Μαράντος, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 3 0 : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 58/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση του προϋπολογισμό και του τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 40 : Αντικατάσταση Πρόεδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. « Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού», λόγω παραίτησής του. (Εισηγητής: κ. Ρόδης Λάμπρος, Πρόεδρος Δ.Σ.) 
Θέμα 50 : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2015 έγκριση μελέτης για βελτίωση υδρευτικής γεώτρησης και υδραγωγείου Τ.Κ. Κοκκίνου, ποσού με ΦΠΑ 14.760,00€ και τρόπου ανάδειξης αναδόχου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος )
 Θέμα 60 : Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 70 : Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 80 : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2015 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για την διαγραφή οφειλών. (Εισηγητής: κ. Κόκκινος Ιωάννης, Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ. )


Ο Πρόεδρος
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ 

Το Star στο Κωπαϊδικό πεδίο μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Το νέο TWINGO βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των Αφοί Γεωργόπουλοι ΑΕΒΕ.


Έχει στιλ, φινέτσα, ευελιξία, είναι φιλικό, ανατρεπτικό, έξυπνο και πάντα χαμογελαστό.  Το νέο TWINGO θα το βρείτε στη Βοιωτία (που αλλού ;) στις εγκαταστάσεις των Αφοί Γεωργόπουλοι ΑΕΒΕ.


Αυτοψία στην Κωπαϊδα - Πάνω από 150.000 ευρώ θα δαπανηθούν άμεσα από την Π.Ε. Βοιωτίας


Αυτοψία στο πλημμυρισμένο κωπαϊδικό πεδίο και επί τόπου καταγραφή των προβλημάτων ύστερα από τις απανωτές βροχοπτώσεις στην αρχή της άνοιξης, πραγματοποίησαν σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά, ο Περιφερρειακός Σύμβουλος κ. Γιάννης Ταγκαλέγκας, ο Αντιδήμαρχος Ορχομενού κ. Γιάννης Νταβαλούμης μαζί με τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Λάμπρο Ρόδη, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλή Ντουφεξή και σύσσωμους τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Π.Ε. Βοιωτίας.
 


  
Η πολύχρονη και συσσωρευμένη εγκατάλειψη των υποδομών, η έλλειψη πόρων για τις απαραίτητες συντηρήσεις και τα φυσικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών δημιούργησαν ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, μέσω του οποίου η Π.Ε. Βοιωτίας σκοπεύει να παρέμβει προκειμένου άμεσα να δοθούν οι λύσεις για να μπει ο κόσμος στα χωράφια του.
Συνολικά προβλέπεται να δαπανηθούν πάνω από 150.000 ευρώ άμεσα για καθαρισμούς που είχαν να γίνουν στα αρδευτικά κανάλια για πάνω από 30 χρόνια ενώ άλλες 70.000 ευρώ αναμένονται να πάνε στην αγροτική οδοποιία και στα καταστρεμμένα γεφύρια, τουλάχιστον στους κομβικούς δρόμους και διασταυρώσεις.
Ο καιρός δεν βοήθησε, σε μεγάλο βαθμό, ώστε πολλά από αυτά που σχεδιάστηκαν να γίνουν νωρίτερα, με τον αγροτικό κόσμο να αγωνιά, αλλά όπως μας διαβεβαίωσε η κα Παπαθωμά, στόχος είναι πλέον να μην χαθεί ούτε μια ημέρα. Η ίδια αγωνία επικρατεί και στους αυτοδιοικητικούς του α` βαθμού για την κατάσταση της πλημμυρισμένης σήμερα Κωπαϊδας, δηλαδή οι Δήμοι Ορχομενού, Αλιάρτου – Θεσπιών και Λεβαδεών, που σε κοινό βηματισμό με την Περιφέρεια, αναμένουν τους εργολάβους να μπουν και να αλλάξουν επιτέλους αυτή την πολύχρονη παρακμή!!!

Οι εικόνες – πάντοτε - μιλούν από μόνες τους...Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Ορχομενού

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Ο Δήμος Ορχομενού στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών στο Δήμο μας που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).
     Συγκεκριμένα:
α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. 
γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 
δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. 
ε. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.

     Για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τις απαραίτητες διευκρινίσεις  οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Ταμείου  του Δήμου Ορχομενού επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 π.μ. έως 1:00 μ.μ.

     Καλούνται οι οφειλέτες να φροντίσουν για την υπαγωγή τους στην παραπάνω ρύθμιση η οποία τους απαλλάσσει από σημαντικό μέρος των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής , διαφορετικά ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση λήψης  αναγκαστικών μέτρων είσπραξης προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. 


                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και με εντολή     
            
                                               Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων & Ταμείου                                                  Βασίλειος Ευ. Ρουσέτης

Το τελευταίο αντίο στην αείμνηστη Φωφώ Μέττα από τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ορχομενού

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ορχομενού, με πόνο ψυχής, απευθύνουμε τον ύστατο αποχαιρετισμό στην αγαπημένη μας φιλόλογο κα Μέττα Φωτεινή, που έφυγε τόσο πρόωρα και τόσο άξαφνα από κοντά μας, αφήνοντάς μας ως παρακαταθήκη το γέλιο, τη χαρά και την αισιοδοξία της.


                                                                           Καλό Ταξίδι !

Την Πέμπτη συνέρχεται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 2-04-2015 και ώρα 11:00, θα συνέλθει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:1.    Απολογισμός  πλημμυρικών φαινομένων- χιονοπτώσεων και παγετού.

2.    Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της αντιπυρικής   περιόδου έτους 2015.

Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου με το σωματείο Διάζωμα

Το σωματείο Διάζωμα με το έργο του και την αφοσίωσή του στην ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς ήταν για εμάς πηγή έμπνευσης! Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα ταξίδι, την “Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θεάτρα της Ηπείρου”, δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν μαζί μας να επισκεφτούν πέντε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, τα αρχαία θέατρα της Δωδώνης, της Κασσώπης, των Γιτάνων, της Νικόπολης και της Αμβρακίας, ενώ παράλληλα θα περιηγηθούν στις φυσικές ομορφιές της Ηπείρου.
Το ταξίδι αυτό είναι μοναδικό, καθώς θα επισκεφθούμε ιδιαίτερης ομορφιάς και σημαντικότητας αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης …
_ το θέατρο της Δωδώνης, από τα μεγαλύτερα του ελληνικού κόσμου στην εποχή του
_ το θέατρο της Κασσώπης με εξαιρετική θέα στο Ιόνιο, που βρίσκεται στην Αρχαία Κασσώπη, σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Ηπείρου, καθώς και το μικρό θέατρο ή βουλευτήριο της αρχαίας πόλης,
_ το θέατρο των αρχαίων Γιτάνων, που βρίσκεται σε έναν τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, τα αρχαία Γίτανα, με τον ποταμό Καλαμά να περιβάλλει την αρχαία πόλη από τρεις πλευρές,
_ το θέατρο της Νικόπολης, με στοιχεία ελληνικής και ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, το ωδείο της Νικόπολης, ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, καθώς και το στάδιο της πόλης,
_ το θέατρο της Αμβρακίας, το μικρότερο γνωστό αρχαίο θέατρο, που βρίσκεται στην καρδιά της σύγχρονης πόλης της Άρτας.
Στη διαδρομή μας αυτή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου θα μας συνοδεύσουν ξεναγοί-αρχαιολόγοι που γνωρίζουν από πολύ κοντά όλη την ιστορία των θεάτρων, αλλά και της Ηπείρου ως σταυροδρόμι πολιτισμών και φυσικών τοπίων.
Μέρος των εσόδων αυτής της εκδρομής θα διατεθούν για το θέατρο της Κασσώπης, ως υποστήριξη στο έργο του σωματείου Διάζωμα.
Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Παρ 01 Μαϊου – Δευ 04 Μαϊου 2015
Παρ 29 Μαϊου – Δευ 01 Ιουνίου 2015

>> Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδρομής, τις τιμές και τους τρόπους κράτησης, επισκεφτείτε αυτό τον σύνδεσμο.
ή επικοινωνήστε με την:
Τζούλια Κουράφα
email: julia@somewhereweknow.com

τηλ: 211 4113224 και 6936 806306

Ερώτημα στη Βουλή για τη Χειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Θηβών από τον κ. Θανάση Σκούμα

 
Αθήνα, 27/3/2015

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Χειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Θηβών


Το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας. Σε αυτά προστέθηκε και το επείγον θέμα της λειτουργίας της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου. Στις 31.12.2014 συνταξιοδοτήθηκε ένας εκ των πέντε χειρούργων με αποτέλεσμα να παραμείνουν τέσσερις  χειρουργοί.Η κατάσταση χειροτέρεψε δραματικά, αφού από τους τέσσερις χειρούργους, παραμένουν τρεις, διότι ένας χειρούργος κατέθεσε αίτηση παραίτησης 8 μήνες πριν την κανονική του συνταξιοδότηση, με αποτέλεσμα τέλος Μάιου 2015 να αποχωρεί. Η Χειρουργική κλινική καταρρέει. Ήδη ένας εκ των χειρουργών έσπασε το χέρι του και βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.  Παράλληλα, στο τέλος Μαρτίου 2015, οι τρεις μοναδικές ειδικευόμενες του χειρουργικού τμήματος αποχωρούν και τοποθετούνται ως Αγροτικοί Ιατροί.  Το Χειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Θηβών, θα παραμείνει και χωρίς ειδικευόμενους.
Καθίσταται προφανές ότι απαιτείται κατεπείγουσα και κατά εξαίρεση πρόσληψη δύο (2) τουλάχιστον επικουρικών χειρούργων ή μετακίνηση χειρούργου στο Νοσοκομείο Θηβών από κοντινό Νοσοκομείο, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του Νοσοκομείου σε εφημερίες. 

Γίνεται λοιπόν εμφανής η ανάγκη:
Να καλυφθούν άμεσα, θέσεις χειρούργων και ειδικευόμενων γιατρών στο Νοσοκομείο Θηβών.

Με βάση τα ανωτέρω,

ερωτάται ο κ. υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να καλυφθούν θέσεις χειρούργων και ειδικευόμενων ιατρών στο Νοσοκομείο Θηβών, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών της περιοχής;

Ο ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Σκούμας

Έως τις 15 Ιουνίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ - Νέα ανακοίνωση από τον ΑΙΧΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) καθορίζονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Κατ’ εξαίρεση για φέτος δόθηκε παράταση της προθεσμίας, έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η αρμόδια Ευρωπαϊκή επιτροπή διευκρινίζει ωστόσο, ότι  η επέκταση αυτή θα ισχύσει μόνο για το 2015 και είναι προαιρετική. Παράλληλα επισημαίνεται, ότι η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των αλλαγών και των δυσκολιών εφαρμογής του πρώτου έτους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και με στόχο οι αγρότες να μην υποστούν τις συνέπειες των καθυστερήσεων. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα τους χειρισμούς του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΑΙΧΜΕΑΣ, που από την πρώτη στιγμή και με συνεχή ενημέρωση προς τους συναδέλφους αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ανέδειξε τις δυσκολίες και την κρισιμότητα της φετινής διαδικασίας, η οποία αποτελεί και την μοναδική αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων στους παραγωγούς μας. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, δεν επιτρέπονται λάθη, παραλείψεις και καθυστερήσεις που μπορεί να κοστίσουν χρόνο και κυρίως χρήμα από την απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων. Οι αγρότες γνωρίζουν καλά ότι, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ, είναι ο μοναδικός (προς το παρόν) πιστοποιημένος φορέας Α και Β στην επαρχία της Λιβαδειάς και αυτός που πέτυχε ποσοστά επιτυχίας στις πληρωμές για το Ο.Σ.Δ.Ε του 2014 στο 96,4%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχειά του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η οργάνωση, η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού του ΑΙΧΜΕΑ , μπορούν να εγγυηθούν την ορθή υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς μας. Ωστόσο και οι αγρότες οφείλουν έγκαιρα να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να σπεύσουν για την κατάρτιση της φετινής δήλωσής τους, χωρίς πειραματισμούς και με γνώμονα μόνο τη διαφύλαξη των συμφερόντων τους. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι αγρότες καλούνται να προσέλθουν στον δικό τους συνεταιρισμό.
Με εκτίμηση,

Α.Σ. ΑΙΧΜΕΑΣ 

Ανακοίνωση απο το ΠΑΜΕ

Την ώρα που εκατοντάδες, χιλιάδες άνεργοι δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, και πολλές παροχές έχουν συρρικνωθεί ή καταργηθεί (οικογενειακά επιδόματα κλπ), η πλειοψηφία του ΔΣ του ΟΑΕΔ αποφάσισε να δώσει στην κυβέρνηση 120εκατομμύρια ευρώ με την μετατροπή των ταμειακών διαθέσιμων σε κρατικά “ΡΕΠΟΣ”.
Η απόφαση αυτή πάρθηκε με κυβερνητική εντολή, όπως και σ’ άλλους οργανισμούς, και ψηφίστηκε από τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) και τον εκπρόσωπο των εργαζόμενων του ΟΑΕΔ. Οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ ψήφισαν “παρών” βάζοντας και την δική τους πλάτη στην απόφαση αυτή, ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ ψήφισε “κατά”, εκφράζοντας τις θέσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Καταγγέλλουμε την απόφαση αυτή που εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προκειμένου να ικανοποιήσει τα συμφέροντα των τραπεζών και των δανειστών, συνεχίζοντας έτσι την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, της Ε.Ε., του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, που αυξάνει την φτώχεια και την εξαθλίωση των εργαζόμενων και όλων των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
·         Έχουμε υποχρέωση να αντιδράσουμεσε τέτοιες αντεργατικές αποφάσεις και συνολικά στην αντιλαϊκή πολιτική, διεκδικώντας την κάλυψη των απωλειών που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια από τις πολιτικές της Ε.Ε., των μονοπωλίων και των κυβερνήσεων τους.
·         Να παλέψουμε για νέες διεκδικήσειςστη βάση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης.
·         Να διεκδικήσουμε:
-      Έκτακτο βοήθημα 1.000 ευρώ σε όλους τους ανέργους για το Πάσχα.
-      Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ το μήνα, για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλη την περίοδο της ανεργίας.
-      Πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανέργους και τις οικογένειές τους, με θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων χωρίς προϋποθέσεις.
-      Μείωση 50% των τιμολογίων ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, για τους άνεργους και σε όσους δεν πληρώθηκαν δεδουλευμένα με ταυτόχρονη απαγόρευση διακοπής της σύνδεσης. Πάγωμα πληρωμής για όσο διάστημα αδυνατούν να πληρώσουν.
-      Άμεσα μαζικές προσλήψεις στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Εκπαίδευσης και σε άλλα έργα κοινωνικών υποδομών για μείωση της ανεργίας και κάλυψη των κενών που υπάρχουν, σε θέσεις εργασίας μόνιμης, πλήρους εργασίας.

-      Να επιστραφούν τα κλεμμένα