Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

AGROTECH 2009


Από τις 23 έως τις 27 Σεπτεµβρίου 2009, η καρδιά της αγροτικής οικονοµίας «χτυπάει» στη Λαμία!

Τόπος: Εκθεσιακό Κέντρο Λαμίας
Ημερομηνία: Τετάρτη 23 – Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009


AGROTECH 2009: Η HELEXPO στηρίζοντας την ελληνική περιφέρεια και, ειδικότερα, το δυναµικό κοµµάτι της αγροτικής επιχειρηµατικότητας, πρωτοπορεί για άλλη µια φορά και διοργανώνει την 1η Πανελλήνια ‘Εκθεση Αγροτικών Προϊόντων στην καρδιά της Ελλάδας, τη Λαµία.Η νέα αυτή διοργάνωση έχει στόχο, να προβάλει τα προϊόντα της ελληνικής και της παγκόσµιας παραγωγής, να ενηµερώσει για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, αλλά και να γίνει σηµείο εµπορικών επαφών, τόσο για τους εξειδικευµένους εµπορικούς επισκέπτες, όσο και για το ευρύ κοινό.Το παρών θα δώσουν οι leaders του κλάδου, παρουσιάζοντας τη νέα δυναµική πλευρά της ελληνικής παραγωγής, συνδεδεµένη µε την τεχνολογία και τα σύγχρονα µηχανήµατα και εξοπλισµούς, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην τοπική και πανελλήνια αγορά.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ: • Ελκυστήρες• Μηχανήµατα - εργαλεία κατεργασίας και βελτίωσης εδάφους• Μηχανήµατα σποράς, φύτευσης, λίπανσης• Μηχανήµατα και εργαλεία φυτοπροστασίας• Μηχανήµατα και εργαλεία κλαδέµατος και κηποτεχνίας• Μηχανήµατα και εξοπλισµός αρδεύσεως• Αντλητικά συγκροτήµατα - κινητήρες• Μηχανήµατα και εργαλεία συγκοµιδής• Μηχανήµατα επεξεργασίας - συντήρησης - µεταποίησης - συσκευασίας γεωργικών προϊόντων• Μηχανήµατα φόρτωσης - διακίνησης - µεταφοράς και ζυγιστικά µηχανήµατα• Εξοπλισµός και υλικά υποστήλωσης και περίφραξης• Θερµοκήπια και εξοπλισµός θερµοκηπίων• ∆ασικός εξοπλισµός• Βοηθητικός εξοπλισµός - ανταλλακτικά• Γεωργικά φάρµακα• Λιπάσµατα - Σπόροι - Υβρίδια - Φυτώρια - Μοσχεύµατα• Καύσιµα - Λιπαντικά• Αγροτικό αυτοκίνητο• Εργαστήρια δοκιµών - αναλύσεων - µετρήσεων• Λογισµικό• Οργανισµοί - Υπηρεσίες• Γεωργικές εκδόσεις• Οικονοµικός Τύπος• Μηχανήματα, εξοπλισμοί και εφόδια Κτηνοτροφίας Πτηνοτροφίας.

Ωράριο λειτουργίας:
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή &Κυριακή 17:00 - 22:00Σάββατο 10:00 - 22:00
ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ: Στεγασμένος χώρος € 60,00/τμΥπαίθριος χώρος € 30/τμ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για κάθε έκθετη € 50,00ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: € 5,00
ΕΙΣΟΔΟΣ: Για τους εμπορικούς επισκέπτες:Οι εμπορικοί επισκέπτες εισέρχονται δωρεάν μόνο μετά από προεγγραφή στο
http://www.helexpo.gr/registration ή καλώντας χωρίς χρέωση στο 800 800 40 40. Για το κοινό:Με εισιτήριο
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: € 3,00

Υπεύθυνος Έκθεσης Σπύρου Βασίλης
Τηλ.: 2310 291 101, Fax: 2310 291 551, eMail: agrotica@helexpo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: