Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Έχουμε Νομαρχιακό Συμβούλιο...


Συνεδριάζει την Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών στον Μιχαλόπουλο Λουκά του Δημητρίου, κάτοικο Ορχομενού

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ, για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδηρονικελίου σε χώρο έκτασης 1.231.180 τμ (Μεταλλείο Νότιας Περιοχής) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του ΔΔ Κοκκίνου του Δήμου Ακραιφνίας, Νομού Βοιωτίας και του Δήμου Οπουντίων, Νομού Φθιώτιδας (Ο.Π 1 & Β Ν. Φθιώτιδας, 105 Α Ν. Βοιωτίας)

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για την λειτουργία υφιστάμενου σφαγείου δυναμικότητας 2 τόνων ζώντος βάρους (Ζ.Β.)/ημέρα, υφιστάμενου παρασκευαστηρίου ζωοτροφών ισχύος 73,82 KW και εγκατάσταση αποτεφρωτήρα απόδοσης 50+-70 κιλών/ώρα, για εξυπηρέτηση της λειτουργούσας χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους, ιδιοκτησίας «Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ – Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΠΕ» στην θέση «Βίλιζα» του ΔΔ Αγίου Θωμά του Δήμου Οινοφύτων

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του έργου: «Αρδευτικό έργο αγροκτήματος Ανθοχωρίου» στον Δήμο Χαιρώνειας-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Αγ. Σωτήρα του Δήμου Βαγίων»

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), της βιομηχανίας παραγωγής προφίλ σωληνουργείας της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.» που βρίσκεται στο 56ο χλμ Αθηνών – Λαμίας στον Δήμο Οινοφύτων

-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας της ΥΙΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΡΗ ΟΕ στην θέση «ΠΑΤΗΜΑ» του Δήμου Σχηματαρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: