Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Διόνυσος και Άγιος Δημήτριος στο Δήμο Ορχομενού θα αποκτήσουν αποχετευτικό δίκτυο έως το τέλος του 2020 !


Μια ξεκάθαρη προεκλογική δέσμευση της σημερινής Δημοτικής Αρχής ήταν η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου για την πόλη του Ορχομενού ( http://orchomenos-press.blogspot.com/2018/07/3-54.html ) καθώς και η ένταξη στο δίκτυο των Δ.Δ. Διονύσου και Αγίου Δημητρίου. Μια απόφαση που λήφθηκε τον περασμένο Απρίλιο με την  τροποποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ).» και την ένταξή της στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με το ποσό των 2.272.511,07 (http://www.ymeperaa.gr/images/apofaseis-entaxhs/axones/14/14_5001954_2h_trop.pdf)

Συνολικά, η  Β` φάση του έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΚΕΛ και της εκπαίδευσης του προσωπικού του ΚτΕ (ποσοστό 55% της δοκιμαστικής λειτουργίας). Προκειμένου το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων να είναι λειτουργικό, θα υλοποιηθεί νέο υποέργο που αφορά στα έργα καθαρισμού και ελέγχου με βιντεοσκόπηση του συνόλου του υφισταμένου παλαιού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού μήκους 11.380 μμ, καθώς και αποκατάστασης τμημάτων αυτού εσωτερικά (με σύγχρονες μη σκαπτικές μεθόδους) ή εξωτερικά (με συμβατικές σκαπτικές μεθόδους).

 • Προβλέπεται επίσης η κατασκευή των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Δημητρίου και Διονύσου, καθώς και των έργων μεταφοράς στο αντλιοστάσιο Ορχομενού για την μετέπειτα μεταφορά τους στο ΚΕΛ Ορχομενού.
 • Οι εκσκαπτικές εργασίες θα επιβλέπονται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Θα ολοκληρωθεί η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τον ΔΕΔΔΗΕ και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
 • Θα παραδοθεί η ΕΕΛ δυναμικότητας 11.000 ικ σε πλήρη και κανονική λειτουργία, το παλιό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Ορχομενού μήκους 11.380 μμ σε πλήρη συνέργεια με το κατασκευασμένο στην Α`  φάση του έργου δίκτυο αποχέτευσης και το νέο δίκτυο αποχέτευσης, μετά των αγωγών μεταφορά στο Α/Σ Ορχομενού, των οικισμών Αγ. Δημητρίου και Διονύσου μήκους 26.375 μμ.
 • Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2020.

Θα επανέλθουμε…«Πράσινο φως» δόθηκε στην αρχιτεκτονική μελέτη της νέας πλατείας στην Τοπική Κοινότητα ΠαύλουΤο «πράσινο φως» στην αρχιτεκτονική πρόταση των Χρήστου Πατακού (Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ) και Ιωάννας Σμύρου (Αρχιτέκτων Μηχανικός UCL ΜSc πολεοδόμος) με στόχο τη δημιουργία μιας νέας – ενιαίας πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Παύλου, έδωσε πρόσφατα το ΔΣ του Δήμου Ορχομενού. Σύμφωνα με τους μελετητές, ο νέος πυρήνας της κοινότητας  που πρόκειται να δημιουργηθεί είναι όσο δύναται φυσικά  ενταγμένος στον οικιστικό ιστό και αυτό επιτυγχάνεται μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού η αίσθηση της προΰπαρξης και  ειδικότερα η αίσθηση  της συνέχειας του χρόνου κατά την ιστορία της κοινότητας.


Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής, εμπνευστής και αυτού του έργου που θα αναβαθμίσει ριζικά το κέντρο του μεγαλύτερου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ορχομενού, καθώς η νέα πλατεία της κοινότητας θα εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες συνάθροισης, εκδηλώσεων, ανάπαυσης, κοινωνικότητος αλλά και παιχνιδιούσωματικής εξάσκησης των  παιδιών και των κατοίκων, και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο όποιο υπάρχον αρχιτεκτονικό υλικό.
Το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, τοποθετείται δυτικώς του πεζοδρόμου του αγίου Αθανασίου και στο πέρας αυτού. Κύριο μέλημα της αρχιτεκτονικής ομάδας ήταν  η επιτυχημένη συνένωση του με τον πεζόδρομο στα δυτικά, και η ουσιαστική δημιουργία πυρήνα δραστηριοτήτων ήπιας αναψυχής για τον οικισμό του Παύλου  και η όσο δύναται πιο επιτυχημένη  κυκλοφοριακά ένταξη του νέου ανοικτού χώρου συνάθροισης με τον  οικισμό. Η ύπαρξη τόσο περιμετρικά του οικοπέδου αλλά και σε μεγαλύτερη ακτίνα κτηρίων με αρχιτεκτονική αξία αλλά και καλαισθησία έχει ληφθεί σοβαρά ύπ' όψιν από τους αρχιτέκτονες για την δημιουργία του τελικού αποτελέσματος.
Να σημειωθεί πως η αρχιτεκτονική ομάδα  παρουσίασε τη σχεδιαστική  λύση για την πλατεία του Παύλου στην κοινότητα του Παύλου την Κυριακή 3/6/18 και στην Τεχνική  Υπηρεσία του δήμου Ορχομενού την Πέμπτη 14/6/18.   

Η πρόταση των κκ. Πατακού και Σμύρου... Η νέα πλατεία χωρίζεται σε δύο επίπεδα;  το πρώτο στο -0,80, στο νότιο τμήμα της, και το δεύτερο  στο -1,60 και κύριο ανάμεσα στα υπάρχοντα κτήρια, και δυτικά αυτών. Το συγκεκριμένο επίπεδο βρίσκεται +0,30 από τον κεντρικό δρόμο Προφήτου Ηλία, στα ανατολικά. Η  πλατεία διαθέτει  έξι νέες εισόδους-εξόδους. 

Δύο από την πλευρά του δρόμου του Αγίου  Αθανασίου, δύο από την Προφήτου Ηλία,  μία στο τμήμα του πεζοδρόμου-παλιάς πλατείας και μία στο  βορειοδυτικό τμήμα προς τον πεζόδρομο.

Πραγματοποιείται καθαίρεση  των τμημάτων-χαλασμάτων: νοτίου τμήματος,  δυτικού τμήματος και των κτισμάτων του βορειοδυτικού τμήματος του οικοπέδου. Πραγματοποιείται ανύψωση του επίπεδου Β κατά 0,30cm. 

Κρατείται το  κτίσμα στο νότιο ανατολικό  τμήμα, όπου καθαιρείται η στέγη του και ο  δυτικός τοίχος του. Κρατείται το κτίσμα στο βορειοανατολικό τμήμα του, και τμηματικά καθαιρείται λιθοδομή του, όπως και η σκεπή του.  Η  απόφαση της επανάχρησης των κτηρίων  και του σχεδιασμού της πλατείας με βάση  τα κτήρια αυτά,  χαρακτήρα λαϊκής αρχιτεκτονικής και  ιστορικής αξίας μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε   έναν χώρο που να επιτυγχάνει την αλληλεπίδραση του παλιού με το νέο αλλά και την επίτευξη του στόχου μας για δημιουργία ουσιαστικής αίσθησης του παλαιού προϋπάρχοντος πυρήνα, για την κοινότητα του Παύλου.  

Στο πρώτο επίπεδο εισόδου από την εκκλησία του Aγίου Αθανασίου καλείται ο κάτοικος να διέλθει ομαλά σε αυτό μέσω κλίμακας, και προκηπίων. Εκεί υφίσταται το Ηρώο Πεσόντων, καθιστικά ανάπαυσης καθώς και οπτική πρόσβαση εντός του κτίσματος στο νοτιοανατολικό τμήμα,  μέσω του νέου ανοίγματος που δημιουργείται. Στη συνέχεια στο επίπεδο Β και κεντρικό επίπεδο, υφίσταται δυτικά το θέατρο των εκδηλώσεων και ανατολικώς ο χώρος ανάμεσα στα υπάρχοντα κτήρια,  ουσιαστικά ο κεντρικός χώρος ανάπαυσης-συνάθροισης των κατοίκων. 

Ο ανοικτός χώρος αυτός στεγάζεται με μεταλλική πέργκολα και φύτευση, δημιουργώντας την αίσθηση του παραδοσιακού  προϋπάρχοντος οικισμού.  Το  προαναφερθέν κτίσμα στα  νότιο ανατολικά  αποτελεί τη δεύτερη είσοδο στη πλατεία, μέσω της υπάρχουσας θύρας του στον δημοτικό δρόμο - υπέρθυρο. Στεγάζει καθιστικά  και ο  επισκέπτης  μπορεί μέσω αυτού να εισέρθει στον κεντρικό ανοικτό χώρο. Ο κεντρικός  ανοικτός χώρος της πλατείας  στεγάζει έπιπλα ανάπαυσης-και διαθέτει δύο εισόδους από το δρόμο του Προφήτου Ηλία (μία συν μία ράμπα AΜΕΑ). 


Το βόρειο ανατολικό κτίσμα στεγάζει ελεγχόμενο χώρο παιχνιδιού-παιδική χαρά. Στο συγκεκριμένο κτίσμα έχει πραγματοποιηθεί καθαίρεση του τμήματος της λιθοδομής για την επίτευξη οπτικής επαφής των γονέων με τα παιδιά. Ο επισκέπτης έχει την επιλογή ανάπαυσης  σε διαφορετικά μέρη εντός του χώρου, σε σημεία εντελώς ανοικτά αλλά και σε σημεία που να παρέχουν ησυχία και ήμι-ιδιωτικότητα. Η πρόσβαση-είσοδος έξοδος συνεχίζεται μέσω των  άλλων δύο εισόδων στο βόρειο τμήμα (νέα σκάλα και πρώην αποθήκη). 
  
Το νέο Θέατρο εκδηλώσεων έχει την δυναμική 70 καθισμένων  θεατών συν την εννοούμενη δυναμική του ανοικτού χώρου εκατέρωθεν. Η όλη αρχιτεκτονική σύνθεση-συγκρότημα αποτελεί έναν  συνδυασμό με τα υπάρχοντα υλικά, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται  για την κατασκευή τοιχίων, του θεάτρου και  καθιστικών. Πέτρα, εμφανές σκυρόδεμα για τα νέα τοιχία, ξύλο deck  κυβόλιθος και σίδηρο, είναι τα υλικά τα οποία προτείνονται.   
Τα  ανοικτά πλέον κτίσματα δεν  εντάσσονται μόνο στη πλατεία  με  επανάχρηση, καθιστικό, προκήπιο, χώρος παιχνιδιο, εκγύμνασης,αλλά αποτελούν  το πρωτεύον υλικό  της, το στοιχείο εκείνο που θα προσδώσει στο τελικό αποτέλεσμα  της  συνέχειας.   Η φύτευση είναι μεσογειακή, με κύρια έμφαση στη δημιουργία πολλών προκηπίων. Η χαμηλή αποτελείται από μεσογειακά φυτά, όπως λεβάντες δεντρολίβανα έρποντα, σχίνο και θυμάρι.  Ενώ τα δέντρα που προτείνονται είναι η φλαμουριά, μουριά,   η αριά, πλατάνι ανατολικό, και κυπαρίσσι ορθόκλαδο, για την δυτική πλευρά όπου βρίσκονται οι πίσω όψεις των κτηρίων επί του πεζοδρόμου.    

Π. Σκουρλέτης: Η απλή αναλογική εμβαθύνει τη δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση

«Η καθιέρωση της απλής αναλογικής εμβαθύνει τη δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση, εξασφαλίζει με γνήσιο τρόπο την αντιπροσωπευτικότητα, αποτυπώνοντας τους προγραμματικούς συσχετισμούς και ταυτόχρονα διαπαιδαγωγεί στην κουλτούρα της σύνθεσης, της συνεργασίας και της συνευθύνης», τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και προσθέτει «επιπλέον σπάει όλο το σύστημα αναπαραγωγής του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος που έχει δομηθεί από το 1974, όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση».
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews ο κ. Σκουρλέτης σημειώνει ότι για τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών «η κυβέρνηση πορεύεται και σχεδιάζει με βάση τον Σεπτέμβριο του 2019» σημειώνοντας όμως ότι δεν υπάρχει τεχνικός περιορισμός για την διενέργεια τριπλώς εκλογών.
«Έχουμε όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις για να έχουμε αδιάβλητες και άψογες εκλογές», υπογραμμίζει.
Σε ερώτηση για τη βασική διαχωριστική γραμμή στις επόμενες εκλογές ο υπουργός Εσωτερικών υποστηρίζει ότι «από τη μία, θα είναι η άποψη που εκφράζει η ΝΔ, η οποία θέλει να εμπεδωθεί -και επιδειώκει να εδραιώσει- μια ακραία νεοφιλελεύθερη -αγοραία αντίληψη στο πεδίο της κοινωνίας και της οικονομίας» και «από την άλλη, θα είναι η αντίληψη που διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, προστασία της εργασίας διασφάλιση των δημόσιων αγαθών, της εκπαίδευσης, της υγείας, με ρόλο στην αυτοδιοίκηση και με έναν ξεχωριστό ρόλο του δημοσίου τομέα στη νέα αναπτυξιακή φάση».
naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

Πέντε μελέτες χρηματοδοτεί ο Δήμος Ορχομενού μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Μεταξύ αυτών την «Αποκατάσταση Κελλιών-Πρεσβυτερίου Ι.Ν. Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας»


Ένα από τα θέματα που απασχόλησε το ΔΣ του περασμένου Ιουνίου αποτέλεσε και η συμμετοχή του Δήμου Ορχομενού στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης έργων  γενικού ενδιαφέροντος (Β΄Δράση), θέμα που έλαβε την ομόφωνη έγκριση του σώματος.

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της υπ΄ αριθ  41724/30-03-2018 πρόσκλησης, η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση των μελετών:
 • Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος,
 • Μελέτη ενεργειακής εξοικονόμησης,
 • Γεωργοοικονομική   μελέτη τελευταίας δεκαετίας,
 • Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας τελευταίας δεκαετίας.

             Η συνολική δαπάνη και των τεσσάρων μελετών είναι 22.000,00€ (με ΦΠΑ). 
            Οι  ανωτέρω μελέτες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης μέτρου 4.3.1 που αφορά την ένταξη κατασκευής  του έργου: Βελτίωση του αρδευτικού  συστήματος
της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού.
            Παράλληλα, στο ίδιο πρόγραμμα εντάχθηκε και η χρηματοδότηση της μελέτης «Αποκατάσταση Κελλιών-Πρεσβυτερίου Ι.Ν. Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας» με δαπάνη 15.000 Ε (με ΦΠΑ).


Ανοικτή πρόσκληση στο Κέντρο Προστασίας Άγριας Φύσης ανήμερα της Αγίας Παρασκευής


Το ORCHOMENOS PRESS σας ξεναγεί στο Λαογραφικό Μουσείο Παύλου

Η επιγραφή του Λαογραφικού Μουσείο Παύλου ... δια χειρός Βασιλικής Ζάντζα - Μαραγκού 

Ένας στόχος ζωής, μια προσπάθεια χρόνων, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τα επίσημα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείο Παύλου, που δημιούργησε με περισσή φροντίδα και μεράκι η Τ.Κ. Παύλου. Πρωτεργάτης της συλλογικής αυτής προσπάθειας ήταν ο ανήσυχος Πρόεδρος κ. Ηρακλής Ντουφεξής, έχοντας δίπλα όμως και τους πολλούς αφανείς υποστηρικτές από την δραστήρια τοπική κοινωνία, κι `  όλοι μαζί δημιούργησαν ένα μικρό αλλά τόσο όμορφο Μουσείο, που αξίζει να το επισκεφθείτε!


Τα ομοιώματα της έκθεσης έφταξε η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Παύλου κα Έλενα Σεφέκου

Τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου Παύλου έγιναν την Κυριακή, 20 Μαΐου 2018, παρουσία σύσσωμου του χωριού, στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παύλου, με ομόφωνη απόφαση του Τοπικού και του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού.
Την ημέρα των εγκαινίων, εμφανώς ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής, ανέφερε στο χαιρετισμό του:  «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για το χωριό μας, διότι εγκαινιάζουμε το Λαογραφικό Μουσείο, ένα σημαντικό πολιτιστικό έργο.
Με ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου που πήραμε άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείο στην Τοπική Κοινότητα του Παύλου.
Ο πρωταρχικός στόχος της δημιουργίας του Μουσείου ήταν να περισώσουμε ότι παλιά εργαλεία και αντικείμενα έμειναν από την κληρονομιά των προγόνων μας, γιατί αρκετά κειμήλια χάθηκαν και άλλα πατάχθηκαν από άγνοια μέσα στην πάροδο του χρόνου.
Μετά από μεγάλη προσπάθεια που έγινε από μας, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε παλιά εργαλεία, διάφορα αντικείμενα, αρκετά θα έλεγα κειμήλια που μας δώρισαν οι δημότες μας, ότι διέθετε ένα νοικοκυριό εκείνη την εποχή. Επίσης μαζέψαμε παλιό αξιόλογο φωτογραφικό υλικό. Όλα αυτά τα εκθέσαμε στο πιο ιδανικό κτήριο, κατάλληλο για Μουσείο, για να τα αναδείξουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, με τι μέσα επιβίωσαν οι άνθρωποι αυτοί στις αρχές του 19ου αιώνα έως και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, γιατί από κει και πέρα άρχισε η βιομηχανοποίηση της χώρας μας. Η αλήθεια είναι ότι οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας δούλεψαν σκληρά, καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πρωτόγονα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στις γεωργικές καλλιέργειες, όχι μόνο στο όργωμα των χωραφιών με το ζευγάρι, στον θερισμό των σιτηρών με δρεπάνια, τον αλωνισμό των σιτηρών  και των οσπρίων με τη βοήθεια των αλόγων, τα οποία έδενα σε ξύλινο κατακόρυφο δοκό τρίβοντας τα στάχια του σιταριού ή τα λουβιά των οσπρίων και μετά άρχιζε το λίγνισμα με το καρπολόϊ, ξεχωρίζοντας το  καρπό από το άχυρο. Αλλά και η καθημερινότητα τους ήταν δύσκολη, οι συνθήκες διαβίωσης θα έλεγα απάνθρωπες κυρίως για τις γυναίκες διότι πήγαιναν καθημερινά στις γεωργικές εργασίες, όμως είχαν και την φροντίδα του νοικοκυριού, όπως το ζύμωμα των ψωμιών, το μαγείρεμα του φαγητού, που ψήνονταν μόνο με φρύγανα ή καυσόξυλα διότι δεν υπήρχε άλλη ενέργεια. Εκεί που υπέφεραν περισσότερο οι νυκοκυρές ήταν η καθαριότητα λόγω έλλειψης νερού που υπήρχε στο χωριό μας, ακόμα και για πόσιμο αναγκαζόντουσαν υποχρεωτικά να πάνε στο ρέμα ονομαζόμενος Καψορουτης, να πλύνουν και να λευκάνουν τα ρούχα τους με αλυσίβα, όσο για τα χοντρά ρούχα τους, τα κοπανούσαν με το κοπάνι για να καθαρίσουν.
Κι` έρχομαι τώρα στην ανατροφή των παιδιών. Εκεί πράγματι η κατάσταση ήταν δραματική γιατί ως μωρά μεγάλωναν στο χωράφι, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, μέσα στην Κωπαϊδα, στη σκόνη και τη ζέστη, κάτω από μια τέντα. Όλοι οι γονείς ήθελαν να δώσουν κάτι παραπάνω για να βελτιώσουν τη ζωή των παιδιών τους, όμως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν κι αυτό γιατί η μέση οικογένεια είχε 3-4 παιδιά και αρκετές οικογένειες είχαν και πάνω από 5 παιδιά.
Παράδειγμα στο Μουσείο του χωριού μας βρίσκεται η κούνια, ένα ιστορικό κειμήλιο, που κοιμήθηκαν και μεγάλωσαν 9 παιδιά, οι αδελφοί Ζάντζα του Φωτίου.
Όσα ανέφερα για τους προγόνους μας είναι πολύ λίγα. Οι άνθρωποι αυτοί μόχθησαν σε όλη τους τη ζωή για να μεγαλώσουν εμάς, απολαμβάνοντας εμείς όλα τα αγαθά που μας προσφέρει η σημερινή σύγχρονη κοινωνία.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δωρητές – δημότες μας, οι οποίοι μας δώρισαν τα κειμήλια τους. Την Αρχιτέκτονα, γέννημα θρέμμα του Δ.Δ. Παύλου, κα Λεμονιά Σταματάκη για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του χώρου του Μουσείου μας. Τον δικηγόρο κ. Άγγελο Ζάντζα για την περιγραφή των εκθεμάτων και τη χρήση τους.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Παύλου κα Έλενα Σεφέκου, η οποία σχεδίασε και κατασκεύασε όλα τα ομοιώματα που βρίσκονται στο Μουσείο και την κα Βασιλική Ζάντζα – Μαραγκού που έδωσε τον εαυτό της, δουλεύοντας ώρες ολόκληρες, κυρίως σε καλλιτεχνικές εργασίες, με κυριότερη την εξωτερική επιγραφή του Λαογραφικού Μουσείου Παύλου. Όσο για το ζεύγος Αχιλλέα Παπαδημητρίου δεν βρίσκω λόγια να τους ευχαριστήσω. Ο κ. Αχιλλέας Παπαδημητρίου είχε αναλάβει όλες τις τεχνικές εργασίες, δουλεύοντας ακατάπαυστα για αρκετές ημέρες.
Η κα Αναστασία Παπαδημητρίου, πέρα από διάφορες σημαντικές εργασίες που πρόσφερε, επί πλέον επιμελήθηκε την συναρμολόγηση του αργαλειού.
Κλείνοντας, το Λαογραφικό Μουσείο Παύλου που εγκαινιάστηκε σήμερα, είναι ένα μικρό και λιτό Μουσείο, είναι όμως, η ταυτότητα και ο πολιτισμός του χωριού μας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο» .
Παυλαίοι - απ` όπου κι αν κατοικούν - στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις αυτό το έργο,
 που περιζώζει την λαϊκή κληρονομιά του δραστήριου χωριού τους  
Ο Πρόεδρος του Δ.Δ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής με τον γιό του Δημήτρη 

Το Λαογραφικό Μουσείο Παύλου δημιουργήθηκε
με την αμέριστη υποστήριξη του Συλλόγου Γυναικών Παύλου


Ο Πρόεδρος του Δ.Δ. Παύλου δεν έχει λόγια να ευχαριστήσει όλους τους κατοίκους
και ιδιαίτερα εκείνους που δούλεψαν περισσότερο για να δημιουργηθεί το νέο στολίδι του χωριού τους

Η κα Λέμονιά Σταματάκη, Αρχιτέκτονας του Δήμου Ορχομενού,
έβαλε την πινελιά για να δημιουργηθεί το Λαογραφικό Μουσείο Παύλου. 


Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάμπρος Ρόδης
συγχαίρει την Πρόεδρο του Συλλόγου
Γυναικών Παύλου κα Έλενα Σεφέκου
για την προσωπική της συμμετοχή
στο όμορφο αυτό αποτέλεσμα 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου
κ. Ηρακλής Ντουφεξής
με τον Δημοτικό Σύμβουλο Παύλου
κ. Θανάση Ρουμελιώτη. Το έργο αυτό είναι όλων
των Παυλαίων και δικαίως
 να αισθάνονται υπερήφανοι για την υλοποίησή του 
Το ORCHOMENOS PRESS – μέσα από το πλούσιο φωτορεπορτάζ – σας ξεναγεί στο νέο αυτό χώρο για το Δ.Δ. Παύλου και σας προτρέπει να τον επισκεφθείτε. 
Είναι ένας τρόπος να επιβραβεύσουμε όσους το δημιούργησαν και δούλεψαν για την πραγματοποίησή του, αλλά και να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας, σ` ένα πολιτισμό που χάθηκε, όχι όμως και η ιστορική μνήμη, η οποία σ` αυτό τον χώρο διατηρείται στο ακέραιο.

Συγχαρητήρια θερμά για το αποτέλεσμα.
Μπράβο σ` όλους όσους δημιούργησαν το Λαογραφικό Μουσείο Παύλου

*ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΚΛΗΡΟΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ. 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» - Μειοδότης η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έκπτωση 54% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης


Ένα μεγάλο έργο, ένα έργο σε εξέλιξη, ένα έργο που αφορά την ποιότητα ζωής και την δημόσια υγεία για την πόλη του Ορχομενού, μπαίνει στην τελική ευθεία, με την τυπική ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-03-2018 του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (  http://orchomenos-press.blogspot.com/2018/01/blog-post_40.html
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» .

Σύμφωνα με την απόφαση που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%9E%CE%97%CE%A9%CE%9E6-%CE%95%CE%A8%CE%93?inline=true) μειοδότης είναι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έκπτωση 54% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Το κόστος ανέρχεται σε 2,61εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 2,11εκατ.ευρώ).
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ορχομενού.
Το έργο αφορά στις εργασίες: α) καθαρισμού και ελέγχου του συνόλου του υφισταμένου παλαιού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού, καθώς και β) αποκατάστασης τμημάτων αυτού εσωτερικά με σύγχρονες μη σκαπτικές μεθόδους ή εξωτερικά με συμβατικές σκαπτικές μεθόδους.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ / ΣΑΕ2751 / κωδ. ενάριθμου: 2016ΣΕ27510024. Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 15 % από εθνικούς πόρους και 85 % από ενωσιακούς πόρους Ταμείο Συνοχής / ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και αποτελεί υποέργο της ενταγμένης στο εν λόγω Ε.Π. Πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης - αναβάθμισης κελ. αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων - Β' Φάση (Ολοκλήρωση)».
Αξίζει να σημειωθεί πως η  διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες από την υπογραφή της χωρίς να έχει δικαίωμα παράτασης. Αυτό σημαίνει ότι αν ξεκινήσει άμεσα, τότε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τα τέλη της Άνοιξη του 2019…
Λ. Υπερήφανος: Θέλω να αφήσω μία μεγάλη κληρονομιά στον τόπο

Γράφτηκε από τον Θανάση Μερτζάνη

"Θέλω να αφήσω μία μεγάλη κληρονομιά στον Ορχομενό" ήταν η δήλωση του Δημάρχου Λουκά Υπερήφανου για τα έργα που δρομολογούνται το επόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αρχαιολογικό πάρκο, τα έργα αποχέτευσης σε Ορχομενό, Διόνυσο και Άγιο Δημήτριο και στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στην έδρα του Δήμου.


Τι… ειδήσεις έβγαλε η Σαββατιάτικη συζήτηση στον Alpha του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη με τον κ. Νίκο Μάνεση
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αμφίκλεια«Δεύτερη ευκαιρία» για ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού

Διαδικαστικά θέματα ρυθμίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας ώστε οι οφειλέτες που επιθυμούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών να έχουν δεύτερη ευκαιρία.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί το αμέσως προσεχές διάστημα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ξεκινήσει η ισχύς της.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ, οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν και να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υποβάλλει για ένταξή τους στον Μηχανισμό ή μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή της, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2017. 
Με βάση το σχέδιο της ΚΥΑ ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα: 
Συμπλήρωση στοιχείων-διόρθωση σφαλμάτων: 
 • Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να συμπληρωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή, μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας της.
 • Για τη σχετική έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συντονιστής, ο οποίος τάσσει προθεσμία 10 ημερών για τη συμπλήρωση της έλλειψης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθεσμία ορίζεται σε 20 ημέρες.
 • Με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί να γίνει διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της αίτησης που εντοπίζονται από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή.
Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων παράτασης:
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας. Το αίτημα περιλαμβάνει:
 • Τη συγκεκριμένη ενέργεια για την προθεσμία της οποίας ζητείται παράταση.
 • Τον χρόνο παράτασης και
 • Την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
Δυνατότητα διαγραφής της αίτησης και επανυποβολή της:
Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μέχρι την κατάθεση των αντιπροτάσεων από τους πιστωτές, διαπιστωθεί ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά τον χρόνο διαπίστωσής τους δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού του αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 • Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των βασικών στοιχείων του αιτούντος (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση), τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής. 
 • Ο συντονιστής, μόλις λάβει γνώση των ελλείψεων ή σφαλμάτων, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας, ενημερώνει τον οφειλέτη, με κοινοποίηση στους πιστωτές, για την ύπαρξη των συγκεκριμένων ελλείψεων ή σφαλμάτων και καλεί τον οφειλέτη να προβεί εντός 10 ημερών στην αποστολή αιτήματος διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της.
 • Ο οφειλέτης πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα στην ΕΓΔΙΧ, η οποία εκδίδει απόφαση περί της μη ύπαρξης δυνατότητας διόρθωσης του σφάλματος ή/και των ελλείψεων με άλλον τρόπο και αποφασίζει τη διαγραφή της αίτησης και επανυποβολή της, δύναται δε να τάξει, κατά την εύλογη κρίση της, προθεσμία στον οφειλέτη για τη διαγραφή και επανυποβολή της.
 • Με την ίδια διαδικασία οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή της, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης, δηλαδή οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2017.
 • Σε περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης η διαδικασία επανεκκινείται με τον εκ νέου έλεγχο της πληρότητας της αίτησης από τον συντονιστή.
Νέες προθεσμίες:
Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή διενεργείται εντός 10 ημερών από την αποδοχή του διορισμού του. Ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός 5 ημερών από τη λήξη της 10ήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές. Η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων. Για τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονιστή ορίζεται προθεσμία 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.
Προθεσμία για την υποβολή πρόσθετων στοιχείων: 
Η προθεσμία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών ορίζεται σε 5 ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον οφειλέτη από τον συμμετέχοντα πιστωτή. Η άρνηση του οφειλέτη να τα προσκομίσει, σε περίπτωση που αυτά ζητούνται από συμμετέχοντα πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του 25%, δύναται να εκφραστεί εντός της πενθήμερης αυτής προθεσμίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, και εφόσον αποφασίσει την προσκόμιση η πλειοψηφία 60% των πιστωτών, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσμία προσκόμισης 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση νέας άρνησης του οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός 10 ημερών από την άρνηση του οφειλέτη.
Εκκρεμείς αιτήσεις και παραίτηση οφειλέτη: 
Ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μπορεί να παραιτηθεί από την εκκρεμή αίτησή του για οποιονδήποτε λόγο. Κατόπιν, η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε αδρανοποίηση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο τα δεδομένα του οφειλέτη εξακολουθούν να τηρούνται για 3 έτη.
Πηγή: ΑΜΠΕ - www.naftemporiki.gr 

Συνεδριάζει στις 16 Ιουλίου το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων          
  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                   
                                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1ο.       Έκφραση γνώμης για τον επανακαθορισμός ορίων της Αρχαιολογικής Ζώνης Α’ στην Αλυκή Τ.Κ. Ξηρονομής (Σχετ. η υπ’αριθ. 11/2018 απόφαση του Τ.Σ. Ξηρονομής).

2ο.       4η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος 2018.

3ο.       6η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2018.

4ο.       Έγκριση της υπ’ αριθ. 88/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού  οικ. έτους 2017 - Οικονομικές καταστάσεις.

5ο.       Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΘ) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικ.έτους 2018 (απόλυτη πλειοψηφία).

6ο.       Έγκριση για την επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας του Δήμου Παγγαίου για τον τίτλο της  «Ευρωπαϊκής πόλης αθλητισμού έτους 2019».

7ο.       Ορισμός αιρετού ως πολιτικά υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού – πιλοτική λειτουργία».

8ο.       Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Συντήρηση βελτίωση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στον Αγ. Νικόλαο Θήβας» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

9ο.       Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια – τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα για τον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού σταδίου Θήβας» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

10ο.     Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

11ο.     Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Διάνοιξη δασικού δρόμου αντιπυρικής προστασίας «Αγ. Τεσσαράκοντα» - Ι.Μ. Σαγματά» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

12ο.     Αποδοχή  Ένταξης της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

13ο.     Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων».

14ο.     Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

15ο.     Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο : "Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ελεώνα Δήμου Θηβαίων".

16ο.     Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ελεώνα Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

17ο.     Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης  "Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή.

18ο.     Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης  "Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή.

19ο.     Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης  "Αγροτική Οδοποιία στην ΔΚ Βαγίων του Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή.

20ο.     Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου : «Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Ελεώνα και στη Δ.Κ. Βαγίων Δήμου Θηβαίων».

21ο.     Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Παιδικών Χαρών στις Τ.Κ. Χωστίων, Λουτουφίου και Νεοχωρακίου.»

22ο.     Έγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων διαφόρων Δημοτικών οδών στην πόλη της Θήβας».

23ο.     Λήψη απόφασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη υδροδότησης της ΔΕ Βαγίων από τον αγωγό του Μόρνου» από ιδιώτη μελετητή.

24ο.     Λήψη απόφασης για την παραχώρηση  χώρου του παλαιού Δημαρχείου Βαγίων, για την εξυπηρέτηση του Περιφερειακού Ιατρείου.

25ο.     Λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Θηβαίων ως συνδρομητή σε εφημερίδες.

26ο.     Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τακτοποιητικού και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θήβας 2017».

27ο.     Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων».

28ο.     Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δημοτικής ενότητας Θίσβης 2016».

29ο.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων».

30ο.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών σύνταξης συμβολαίου αγοράς προσφυγικής κατοικίας στον Παλ. Συνοικισμό Θήβας, από τη συμβολαιογράφο Θηβών κ. Αγγελική Σαρρή- Παπαϊωάννου, συνολικής αξίας 394,40€ (με το ΦΠΑ 24%).

31ο.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών μεταγραφής του υπ’ αριθ. 300/29-12-2017 ΦΕΚ και την έκδοση πιστοποιητικού μεταγραφής από την Υποθηκοφύλακα Θηβών Σταμάτω Χαλεπά, συνολικής αξίας 40,00€ ( με το ΦΠΑ 24%).

32ο.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών κατασκευής ιστοσελίδας τουριστικής προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου 2017, με την εταιρεία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. MATRIX DESIGN, συνολικής αξίας 9.796,00€ με το ΦΠΑ.

33ο.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών σύνταξης και κατάθεσης παρέμβασης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ  από τη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευα Π.Δημητριάδη, συνολικής αξίας 2.232,00€.

34ο.     Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.845,41€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων για την πληρωμή υποχρεώσεων του έτους 2017.

35ο.     Διαγραφή ποσού 591.00€ από τους χρηματικούς καταλόγους 656/2014/2017 που αφορά χρέωση του κ. Παπαδόπουλου Γεωργίου του Νικολάου.

36ο.     Έγκριση xoρήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Βενιζέλου Αικατερίνη του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων.

www.endelfoisonline.gr