Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ενέργεια…


Με αφορμή την πρόταση που κατέθεσε πρόσφατα ο Επικεφαλής της Μειοψηφίας κ. Κώστας Ξηρογιάννης προς την Δημοτική Αρχή (δείτε Πρόταση για εκμετάλλευση των ΑΠΕ κάνει ο Κώστας Ξηρογιάννης) σχετικά με το ενδεχόμενο αξιοποίησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ΑΠΕ είτε απευθείας από τον Δήμο Ορχομενού, είτε μέσω ΣΔΙΤ, με αφορμή την δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Δ.Δ. Λουτσίου, παραθέτουμε στοιχεία από την Μελέτη Μελέτες του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».
Μεταξύ άλλων στην μελέτη αναφέρεται πως στην Ελλάδα γίνονται κάποιες προσπάθειες σε ορισμένους δήμους αλλά στηρίζονται σε συγκεκριμένες τοπικές πρωτοβουλίες, δεν υπάρχει διάχυση τεχνογνωσίας και κυρίως είναι ασυντόνιστες. Πρόσφατα, όμως το ΥΠΑΝ ανακοίνωσε τον Μάρτιο το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ύψους €100Εκατ που αφορά στην χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση ενέργειας στους ΟΤΑ, ακριβώς επειδή αναγνώρισε τις δυνατότητες των ΟΤΑ να συνεισφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων στα πλαίσια του «20-20-20 μέχρι το 2020», αλλά και της αντίστοιχης ευεργετικής επίδρασης στα οικονομικά τόσο της κεντρικής διοίκησης ώστε και αυτών των ίδιων των ΟΤΑ και κυρίως να δράσουν καταλυτικά για την ενεργοποίηση των πολιτών. Οι φάκελοι που κατατέθηκαν στις 22/7/2009 βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης.

Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο, αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική Μελέτη του ΙΤΑ οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση της ενέργειας, στην ταχεία εξάντληση των ενεργειακών πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Με τα δεδομένα αυτά αναγνωρίζεται πλέον η ανάγκη ενός νέου τρόπου διαχείρισης της. Οι προσπάθειες πρέπει όχι μόνο να ενταθούν, αλλά να συγκλίνουν και προς τον περιορισμό της αλόγιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Το νέο αυτό μοντέλο διαχείρισης θα πρέπει να στηρίζεται στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, στην εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλά και στην ενεργό προστασία του περιβάλλοντος. Στο νέο αυτό μοντέλο διαχείρισης η πλησιέστερη προς τον πολίτη εξουσία, δε θα μπορούσε να απουσιάζει. Δεν είναι τυχαίο ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ΟΤΑ κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά στις δράσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή πολιτική και το περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο. Ετσι στην Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβενία στην παραγωγή και διάθεση ενέργειας είναι εμπλεκόμενες οι δημοτικές επιχειρήσεις. Ο ρόλος όμως των ΟΤΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) γενικότερα, δεν εξαντλείται μόνο στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν στο περιβάλλον και την ενέργεια, αλλά αντίθετα είναι πολυδιάστατος, καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) κατέχει τους ρόλους καταναλωτή, εμψυχωτή, διαμορφωτή της κοινής γνώμης, προγραμματιστή και βέβαια υπεύθυνου για την τοπική ανάπτυξη. Περισσότερο στοιχεία για τη Μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορείτε να αναζητήσετε στο http://www.ita.org.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: