Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Το "Αλουμίνιον της Ελλάδος" ζητά προσωπικό


Με σχετική του ανακοίνωση το "Αλουμίνιον της Ελλάδος" μας ζητά ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
για την ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ. Πατήστε και τυπώστε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: