Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

Έχουμε Νομαρχιακό Συμβούλιο…


Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μουλκιώτης μας καλεί σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 52 παρ. 1 και 2 εδαφ. α του ΠΔ 30/96, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Βοιωτίας, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών στους:Μπαστούνη Αλέξανδρο του Σωτηρίου, κάτοικο ΟρχομενούΚεφάλα Παναγιού του Ευάγγελου, κάτοικο Παύλου-Έγκριση 6ης τροποποίησης Π/Υ 2009-Έγκριση μετακίνησης του Νομάρχη στο εξωτερικό-Έγκριση μετακίνησης Νομαρχιακών Συμβούλων στο εξωτερικό-Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «LIFE» σε συνεργασία με φορείς για λογισμικό «Συμβιωτικό δίκτυο». Δέσμευση ποσού 120.000,00 € από ΚΑΠ για την συμμετοχή της Ν.Α. Βοιωτίας-Έγκριση 4ης τροποποίησης Νομαρχιακού Προγράμματος ΚΑΠ – ΔΕ έτους 2009-Έγκριση τροποποίησης απόφασης σχετικά με την αναβάθμιση σχολικών υποδομών της Ν.Α Βοιωτίας-Έγκριση άρσης πιστώσεων και κατανομή από ΕΠΔΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Γνωμοδότηση Νομαρχιακού Συμβούλιου για την απαγόρευση αλιείας μηχανότρατα στην θαλάσσια περιοχή του Ν. Βοιωτίας στον κορινθιακό κόλπο -Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αιολικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20MW της εταιρείας «GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στην θέση «Αρβανικός» των Δήμων Κορώνειας και Θίσβης-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για την ανέγερση αποθηκών της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε» στην θέση Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Οινοφύτων-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της υπό κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης μονάδας παραγωγής συστημάτων συσκευασιών με την επωνυμία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΗΣ» ΑΕΒΕ στα Οινόφυτα Βοιωτίας-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12,75 MW της εταιρείας «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.» στην θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Διστόμου-Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση ισχύος υφισταμένου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW στην θέση «Περδικοβούνι» κατά 24 MW & υφιστάμενου ΑΣΠΗΕ ισχύος 12 MW της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» στην θέση «Καλύβα – Τούμπα» κατά 12 MW των Δήμων Κορώνειας και Θίσβης του Ν. Βοιωτίας-Εκλογή τακτικού Μέλους 4ης Ν.Ε. και αναπληρωματικού μέλους 3ης Ν.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: