Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

Βροχή τα πρόστιμα από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της ΝΑΒ20.000 ευρώ στην Πτηνοτροφική Μοναδά του κ. Δημητρίου Τζέμου στο Δ. Ορχομενού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Νομάρχης Βοιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς (φωτογραφία) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη προστασία του περιβάλλοντος και διαμορφώνοντας σ’ αυτή τη κατεύθυνση ένα σύνολο πολιτικών δράσεων, πραγματοποίησε το 2009 και συνεχίζει να πραγματοποιεί μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των βιομηχανικών μονάδων τις Βοιωτίας. Αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών ήταν η επιβολή προστίμων από την αρμόδια Αντινομάρχη κα. Φανή Παπαθωμά (φωτογραφία) μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 410.835 € αφορούν παραβάσεις, τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας.


ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2009

α/α ΕΠΩΝΥΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1 ΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΥΡΟΣ ΑΕΒΕ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 5.000
2.ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΒΕ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ, 5.000
3 ΠΡΟΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, 5.000
4 Π.Ν.ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΑΓΙΑΡΙΣΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ, 8.000
5ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ, ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 5.000
6 ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε., ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, 15.000
7 ΛΙΜΠΑΝΤΖΗΣ Α.Ε., ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 10.000
8 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ Ο.Ε., ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, 13.000
9 ΠΙΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, 5.000

ΣΥΝΟΛΟ: 71.000

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΠΟΣΟΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε, ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ, 50.000
2 ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε., ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 8.000
3 ΕΥΡΟΚΛΥΔΩΝ Ε.Π.Ε, ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ, 3.000
4 ΑΦΟΙ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Ε, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ, 3.000
5 ΒΑΦΙΚΗ Α.Ε, ΒΑΦΕΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, 58.000
6 ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΜΕΠΕ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 5.400
7 Ε.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ &ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, 9.000
8 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε,, ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, 5.400
9 ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ, 2.000
10 ΜΗΧΑΝΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε, ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ, 1.875
11 Χ. & Ν. ΝΑΤΣΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε, ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, 4.500
12 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε, ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 36.000
13 ΤΖΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, 20.000
14 ΕΛΒΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 8.500
15 Κ/ΗΙΑ EURO ΙΩΝΙΑ - ΑΤΤ ΚΑΤ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 22.500
16. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ, ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ, 14.500
17. ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ – Β.ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε, ΛΑΤΟΜΕΙΟ, 28.000
18. ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΑΒΕΕ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ, 17.560
19. BATANODE METALSTAR ΕΠΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – ΑΚΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, 21.500
20. EXTRACO A.E, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, 5.000
21. HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΔΑΜΑΝΤΟΡΟΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 8.500
22. ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3.000
23. SYGENTA HELLAS AEBE, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, 4.600

ΣΥΝΟΛΟ: 339.835
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 410.835

Η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και σε άλλες βιομηχανίες ενώ βρίσκονται στο στάδιο ειδικής διεκπεραίωσης που θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον.

Η Αντινομάρχης Βοιωτίας
Φανή Παπαθωμά

Δεν υπάρχουν σχόλια: