Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

Επιστολή Κασιμάτη προς το Οικονομικό Επιτελείο για τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜμΕ


Εν όψει της πιθανής ανακατάταξης των προγραμμάτων, τα οποία αφορούν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπό τις προϋποθέσεις που είναι ήδη γνωστές κατά τις αντίστοιχες προδημοσιεύσεις των σχετικών προκηρύξεων, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, επισημαίνει, με επιστολή του προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, και κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τα παρακάτω:

«Η ΚΕΕΕ επιθυμεί να συζητήσει με το Υπουργείο και να προτείνει επί μέρους βελτιώσεις των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί, με στόχο πάντοτε τη μέγιστη δυνατή επίτευξη αποτελεσμάτων, δηλαδή την αξιοποίηση των προγραμμάτων προς όφελος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.
Ενδεικτικά παραδείγματα έχουν ως ακολούθως:
1. Στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 1,05 δις Ευρώ, ρυθμίζονται δύο επίπεδα χρηματοδοτικών ενισχύσεων (55% και 65%) κατ’ αντιστοιχία προς την περιφέρεια εγκατάστασης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
Πληροφορηθήκαμε όμως από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Τράπεζες) ότι μια επιχείρηση των Αθηνών αν επιθυμεί:
· Να υλοποιήσει μέρος του προγράμματος των 200.000 € - 300.000 € στην έδρα της, δηλαδή στην Αθήνα, και ταυτόχρονα
· Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε υπάρχοντα ή νέα υπό ίδρυση υποκαταστήματα στην περιφέρεια, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.
Θεωρούμε ότι αυτό είναι σε βάρος της περιφερειακής ενίσχυσης και «αποκέντρωσης» της επιχειρηματικότητας, κάτι που ουδείς (πρέπει να) επιθυμεί.
Για το σκοπό αυτό, σας προτείνουμε την τροποποίηση του συγκεκριμένου όρου – προϋπόθεσης εις τρόπον ώστε στο πλαίσιο του ίδιου (ανώτατου) προϋπολογισμού 200.000 € - 300.000 €, αν μια επιχείρηση επιθυμεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της ταυτόχρονα στην Αθήνα και την Περιφέρεια, αυτό να καθίσταται δυνατό έστω και αν ο γενικός δείκτης συγχρηματοδότησης περιοριστεί, στην περίπτωση αυτή, στο 55%.
2. Στο ίδιο ως άνω πρόγραμμα τίθεται ως προϋπόθεση οι κτηριακές επεμβάσεις να καταλαμβάνουν το πολύ το 50% του Οικονομικού Προγράμματος και το υπόλοιπο 50% να είναι εξοπλισμός ή άλλες δράσεις (ενέργεια – περιβάλλον, κλπ.).
Ο κανόνας αυτός καθιστά πρακτικά ανέφικτη την αξιοποίηση του συνολικού προϋπολογισμού που συγχρηματοδοτείται, καθώς οι κτηριακές παρεμβάσεις απαιτούν πόρους πολύ περισσότερους από το 50% μιας επένδυσης επέκτασης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού μιας επιχείρησης.
Επομένως, για να αποκτήσει πραγματικό νόημα υλοποίησης το εν λόγω πρόγραμμα, οι κτηριακές επεμβάσεις πρέπει να καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού της επένδυσης, ίσως του 70% του επενδυτικού σχεδίου.
3. Το Πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009» προορίζεται για την ενίσχυση της καινοτομίας, γεγονός που πρέπει να επιζητείται για την «εξέλιξη» όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως «ηλικίας». Ωστόσο αυτό (το πρόγραμμα) αφορά περιοριστικά και ΜΟΝΟΝ σε νέες επιχειρήσεις με ηλικία μικρότερη των πέντε (5) ετών από την ίδρυσή τους.
Ένας τέτοιος «μηχανιστικός» φραγμός – εμπόδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός – κατανοητός, καθώς συγκρούεται με βασικές αρχές και απαιτήσεις για τη διαρκή εξέλιξη των επιχειρήσεων, και πρέπει να καταργηθεί.
Ένας τέτοιος όρος θα ήταν κατανοητός, αν το πρόγραμμα απευθυνόταν και επεδίωκε την ενίσχυση των ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και όχι την ενίσχυση της καινοτομίας, δηλαδή της διαρκούς εξέλιξης των επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να επιδιώκεται διαρκώς από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως «ηλικίας». Αυτό πρέπει να είναι το αυθεντικό νόημα του Προγράμματος «Πρωτοτυπώ 2009».
Πρότασή μας είναι η κατάργηση του χρονικού περιορισμού των πέντε (5) ετών.
Με δεδομένο το γεγονός ότι τα παραπάνω λειτουργούν αποτρεπτικά στην ομαλή υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων αυτών, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τις προϋποθέσεις για την ευχερή χρήση τους προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού τους.
Με την επιφύλαξη να σας διατυπώσουμε πιο αναλυτικά τις παραπάνω προτάσεις μας (καθώς και άλλες συναφείς), παρακαλούμε για την αποδοχή τους».


Δεν υπάρχουν σχόλια: