Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ημερίδα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οργανώνει η Αλουμίνιο Α.Ε.


Η Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων αποτελεί μία αρχή που ταιριάζει στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, όπου η επιδίωξη του κέρδους είναι συμβατή με δραστηριότητες που βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων, που προωθούν την αξιοπρέπεια του ατόμου, που ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος, που συμβάλλουν στη βελτίωση του κοινωνικού αποτελέσματος και που λαμβάνουν υπόψη την ευημερία των επόμενων γενεών. Σήμερα, σε μια εποχή έντονης κριτικής για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, μια τέτοια υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά αφορά ουσιαστικά μια διορατική μορφή ηγεσίας.

Οι επιχειρήσεις σήμερα, αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ως απομονωμένα παραδείγματα ευημερίας, σε ένα περιβάλλον έντονης τοπικής, εθνικής ή και παγκόσμιας στέρησης. Η επένδυση από μέρους των επιχειρήσεων, στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών που λειτουργούν, εξελίσσεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Στην κατεύθυνση αυτή, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., διοργανώνει την πρώτη επίσημη ημερίδα διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους των βασικών Ενδιαφερομένων Μερών της, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του εργοστασίου στις 6 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11:30. Οι στόχοι της συγκεκριμένης ημερίδας είναι δύο: Πρώτον, η ενημέρωσή σας σχετικά με τις προτεραιότητες και τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει αναπτύξει η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. , στο πλαίσιο της πορείας της προς την επιχειρηματική αριστεία και δεύτερον, η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, καθώς και η διερεύνηση των προσδοκιών και η έκφραση προτάσεων για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών της εταιρείας, σε κρίσιμους τομείς, που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση τόσο του κοινωνικού όσο και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: