Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Μαθήματα τέλος για τους αιρετούς Περιφερειάρχες και Δημάρχους…


Ολοκληρώθηκαν οι διημερίδες που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών,
η ΚΕΔΚΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Με την παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου που μίλησε για την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης στην πράξη αλλά και την τοποθέτηση επίσης του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διημερίδες που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ΚΕΔΚΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη συνεδρίαση του διημέρου 23 – 24 Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τη μετάβαση στον Καλλικράτη, ο «Οδικός Χάρτης Τριμήνου» που αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το συντονισμό των ενεργειών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των κρίσιμων ενεργειών έως την 10η Ιανουαρίου 2011. Διαβάστε περισσότερα στο αυριανό φύλλο των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (www.neatisviotias.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: