Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Έχουμε Νομαρχιακό Συμβούλιο…


Καλείσθε σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 52 παρ. 1 και 2 εδαφ. α΄του Π.Δ. 30/96, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Noεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Βοιωτίας (Μέγαρο Διοικητηρίου, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Μιχαλοπούλου Ευαγγελία του Αριστείδη, κάτοικο Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.

2. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Φάσσα Αικατερίνη του Νικολάου, κάτοικο Διόνυσου Ν. Βοιωτίας.

3. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Παπαθανασίου Μαρία του Αχιλλέα, κάτοικο Άρματος Ν. Βοιωτίας.

4. Διάθεση ημερήσιου δικαιώματος Λαϊκών Αγορών στους δικαιούχους της αριθ. Α2-2889/29.5.2009 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1200/19.6.2009).

5. Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Βοιωτίας, λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών για τη θεώρηση αυτών.

6. 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.
7. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38 MW της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER A.E.» στη θέση «Κάρκαρος» του Δήμου Δεσφίνας Ν. Φωκίδας και Κοινότητας Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας.

8. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του έργου: Κατασκευή και λειτουργία κάτω διάβασης στον ΣΣ Αλιάρτου (ΧΘ 120+895).

9. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), της βιομηχανίας αποθήκευσης και ανασυσκευασίας ειδών διατροφής της «UNILEVER-KNORR ABEE» στο Δήμο Σχηματαρίου-Ν. Βοιωτίας.

10. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την εγκατάσταση και λειτουργία εμπορικής αποθήκης της εταιρείας «Α&G PAPER A.E.B.E.» στη θέση «ΚΟΝΤΙΤΟ» Οινόης του Δήμου Σχηματαρίου Ν. Βοιωτίας.

11. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), της βιομηχανίας επεξεργασίας-μορφοποίησης χαλυβουργικών προϊόντων της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «ΛΥΣΙΑ» Δήμου Οινοφύτων- Ν. Βοιωτίας.

12. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,9 MW της εταιρείας «ΗΡΙΔΙΑΝΟΣ Ε.Π.Ε..» στη θέση «ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΥΤΣΙ» του Δ.Δ. Κάστρου - Δήμου Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας.

13. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 ΜW της εταιρείας «ENDESA ΗΕLLAS Α.Ε.» στην θέση «Σφίγγιο» του Δήμου Βαγίων Ν. Βοιωτίας.

14. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,994 ΜW της εταιρείας «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Κοκορέτσια» του Δ.Δ.Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

15. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,119 MW της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» στη θέση «Λούτσικο» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

16. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στη θέση «ΜΑΡΙΣΤΙ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ» του Δήμου Θίσβης, Ν. Βοιωτίας.

17. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,16 MW της εταιρείας «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Μαυροβούνι» του Δήμου Θίσβης Ν. Βοιωτίας, εντός του γηπέδου εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 4,95 MW της ίδιας εταιρείας στη θέση «Λαιμός» του Δήμου Θίσβης - Ν. Βοιωτίας.

18. Αξιολόγηση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε.» για το έργο που αφορά στην έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων σε χώρους συνολικής έκτασης 27.863.300,00 τ.μ., που βρίσκονται στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ» Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Στειρίου, Δήμου Διστόμου Ν. Βοιωτίας, καθώς και στην εκμετάλλευση (υπόγεια) βωξιτικών κοιτασμάτων σε χώρους συνολικής έκτασης 86.830,50 τ.μ. που βρίσκονται στις θέσεις «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ-ΒΥΘΙΣΜΑ- ΛΟΥΤΣΑΣ» και «ΛΥΣΙ» Κοινότητας Κυριακίου, Ν. Βοιωτίας και στη θέση «ΣΠΙΘΑΡΙΑ» Δ.Δ. Στειρίου, Δήμου Διστόμου Ν. Βοιωτίας.

19. Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για ερευνητικές εργασίες για εξόρυξη σχιστολιθικών πλακών σε δημόσια λατομική έκταση εμβαδού 20.000,34 m2 από την ΚΟΝΔΥΛΩ ΣΤΑΥΡΟΥ στη θέση «ΤΖΟΥΜΑ ΑΒΟΡΙΤΗ» της Κοινότητας Κυριακίου, Ν. Βοιωτίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: