Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Κι` άλλη αναβάθμιση για τη Βουλευτή Βοιωτίας κα Άρια Αγάτσα


Εισηγήτρια στο επίμαχο Νομοσχέδιο, γνωστό
ως “fast track”Η Βουλευτής Βοιωτίας κυρία Αριάδνη Αγάτσα, τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».
Μιλώντας επί του νομοσχεδίου, γνωστό ως “fast track”, η Βουλευτής επισήμανε:
«Κύριε πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Συζητούμε σήμερα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης με θέμα «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων». Στην κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, το παρόν νομοσχέδιο φιλοδοξεί να δώσει μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία της πατρίδας μας. Ειδικότερα για εμένα προσωπικά, μιας και εκλέγομαι στο Νομό Βοιωτίας που έχει μια σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά και σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα, αυτό το νομοσχέδιο θέτει ουσιαστικά ζητήματα που θα μπορούσαν να δώσουν -μέσα από ένα σύγχρονο πλαίσιο-, μια νέα αναπτυξιακή πορεία στη χώρα και τη Βοιωτία που το έχει ανάγκη.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όλοι μας έχουμε διαπιστώσει τους βραδείς ρυθμούς και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στη χώρα μας. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το πολυσύνθετο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες επενδύσεων δημιουργεί ανασφάλειες, αλλά και προβληματισμό στους επενδυτές. Οφείλουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ομολογήσουμε με αυτοκριτική διάθεση όλοι μας, ότι έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων σ’ αυτό τον τομέα. Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι ο τόπος δεν μπορεί να πάει μπροστά, όταν δεν έχουμε αντιμετωπίσει τις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν με τη γραφειοκρατία και όλες τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις και την κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Σε μια περίοδο διεθνούς οικονομικής ύφεσης, ανταγωνιστικότητας και ανεργίας, εμείς σ’ αυτή την αίθουσα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία! Μπορούμε και οφείλουμε να σκύψουμε πάνω σ’ ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα προσελκύει τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, που θα αποτελεί ένα «όπλο» για την Ελλάδα, στον τομέα της οικονομίας. Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, προσφέρει στη χώρα μας το «εργαλείο» για την προσέλκυση επενδύσεων.
Θεσμοθετεί μια «λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας» (fast track), ώστε να μπουν σε μια τροχιά επιτάχυνσης όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες που θα αποτελούν τη βάση μια ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ στη χώρα μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποτελείται από 9 κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν συνολικά 26 άρθρα. Ειδικότερα: Το Πρώτο Κεφάλαιο, με τίτλο «Γενικές Διατάξεις», περιγράφει τις σχετικές έννοιες και ορισμούς, τις προϋποθέσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) για να οριστεί μια επένδυση ως «Στρατηγική». Το Δεύτερο Κεφάλαιο, με τίτλο «Ειδικές Ρυθμίσεις», εμπεριέχει τα ζητήματα εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, πολεοδομικές ρυθμίσεις, ζητήματα παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, τα απαραίτητα συνοδευτικά-βοηθητικά έργα, τις διαδικασίες των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, και τη δικαστική «αντιμετώπιση» τους, τις εκτιμήσεις για την αξία των απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αναγνώριση δικαιούχων. Το Τρίτο Κεφάλαιο, θεσμοθετεί τη «Διαδικασία ένταξης Στρατηγικών Επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα». Το Τέταρτο, τη «Διαδικασία ένταξης και ανάθεσης Δημοσίων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΣΕ)». Το Πέμπτο, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις «Ειδικές Διατάξεις για ΔΣΕ με ιδιωτική χρηματοδότηση». Το Έκτο Κεφάλαιο, προσδιορίζει την «Αδειοδοτική Διαδικασία» και θέτει όλες εκείνες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις σχετικές προθεσμίες για τη χορήγηση αδειών. Το Έβδομο Κεφάλαιο, καθορίζει την «Αρμοδιότητα Δικαστηρίων» στα ζητήματα των Στρατηγικών Επενδύσεων.
Το  Όγδοο Κεφάλαιο, αναφέρεται στις διατάξεις για πιθανά «Σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης», τα οποία θα καταρτίζονται με πρωτοβουλία του καθ’ ύλη αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού. Το Ένατο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» και την έναρξη ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου.
Κύριε πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή, αλλά και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,  εκφράστηκαν επιφυλάξεις και κριτική, αναφορικά με «παρεκκλίσεις» που προβλέπει το νομοσχέδιο με στόχο την παράκαμψη της υφιστάμενης γραφειοκρατίας. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τους αιγιαλούς, τη δικαστική αντιμετώπιση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τα προβλήματα με το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, τις πολεοδομικές ρυθμίσεις… Επίσης έχει ασκηθεί μια «κριτική» για παράκαμψη του κοινοβουλίου και για «υπερεξουσίες» που προσφέρει το νομοσχέδιο στον Υπουργό Επικρατείας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όλοι οι προαναφερόμενοι προβληματισμοί και η κριτική που έχει ασκηθεί, θα νείχε μια βάση αν βρισκόμασταν σε άλλες δύσκολες εποχές, Σήμερα έχουμε μια επέτειο που τιμά τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας της ελληνικής νεολαίας. Το «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» και τους αγώνες για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στον τόπο μας. Εμείς δεν θα κατανοήσουμε ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία μας είναι θωρακισμένη; Θα σταθούμε στο παρελθόν, σε αγκυλώσεις που σήμερα δεν ευσταθούν; Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί μια «λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας» (fast track). Αφήνει πίσω του το παρελθόν και εισάγει μια καινοτόμα περίοδο, μια ουσιαστική ΒΑΣΗ για ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στην πατρίδα μας.
Δεν υποκρύπτει σκοπιμότητες και συμφέροντα. Υπάρχει σ’ αυτή την αίθουσα, έστω ένας ή μία συνάδελφος, που δεν έχει διαπιστώσει την αναγκαιότητα μεγαλύτερων βημάτων και μέτρων, για την οικονομική ανάπτυξη και καταπολέμηση της ανεργίας; Υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να «δει» την αναγκαιότητα γενικότερης απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών; Υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελε την επιτάχυνση των μεγάλων επενδύσεων και της οικονομικής δράσης; Κύριε πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο πολλοί αναλυτές των ΜΜΕ έχουν επονομάσει εν συντομία  «fast track», επιβάλλεται για την καταπολέμηση της χαοτικής πολυνομίας, της πανταχού παρούσας κρατικής παρέμβασης και της δαιδαλώδης γραφειοκρατίας. Οφείλουμε όλοι μας να το δούμε ως μια θεσμική παρέμβαση που υπηρετεί το σημαντικό σκοπό της αλλαγής αυτής της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης στον τομέα των «Στρατηγικών Επενδύσεων». Αποτελεί ένα Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάποτυξης και Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι το εργαλείο για το μέλλον της εθνικής μας οικονομίας και σας καλώ ν’ αναλάβουμε όλοι μαζί την κοινή ευθύνη ψήφισης και υλοποίησης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: