Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Η αποκομιδή των σκουπιδιών το πρώτο εμπόδιο για τον «Καλλικράτη»


Πρεμιέρα με σκουπίδια ενδέχεται να κάνει ο «Καλλικράτης» σε αρκετούς δήμους της χώρας, καθώς μετά το τέλος του έτους δεν θα μπορούν να αναθέτουν σε ιδιώτες την αποκομιδή των απορριμμάτων.Το αδιέξοδο που αναμένεται να δημιουργηθεί οφείλεται στο γεγονός ότι είτε οι δήμοι δεν διαθέτουν δικές τους υπηρεσίες καθαριότητας, είτε οι υπηρεσίες αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών όλων των περιοχών, που συνενώνονται πλέον µετά τον «Καλλικράτη», όπως αναφέρουν «Τα Νέα».Κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν όµως πως είναι σχεδόν απίθανο να δοθεί παράταση και να επιτραπεί η συνέχιση της αποκοµιδής σκουπιδιών από ιδιωτικά συνεργεία και για το 2011.

Σύµφωνα πάντως µε τα στοιχεία, 18 από τους 325 καλλικρατικούς δήµους δεν έχουν καν υπηρεσία καθαριότητας και µέχρι σήµερα εξυπηρετούνταν από ιδιωτικά συνεργεία. Τέτοια περίπτωση αποτελεί για παράδειγµα ο ∆ήµος Πλαστήρα, στην Καρδίτσα, όπως και ο ∆ήµος Κύθνου. Στους δήµους αυτούς, η εφαρµογή του νέου νόµου είναι αδύνατη. Ωστόσο, το πρόβληµα είναι εντονότερο εάν συνυπολογιστεί πως και πολλοί άλλοι δήµοι δεν θα µπορέσουν από την 1η Ιανουαρίου να ανταποκριθούν. Οι περισσότεροι τουριστικοί δήµοι της χώρας ανέθεταν επίσης σε ιδιώτες την αποκοµιδή, ανεξάρτητα εάν είχαν ή όχι δηµοτική υπηρεσία, προκειµένου να µπορέσουν να καθαρίζουν τις πόλεις τους ιδίως κατά τους µήνες αιχµής. Ανάλογη πρακτική ακολουθούσαν δήµοι, οι οποίοι διέθεταν αποµακρυσµένα δηµοτικά διαµερίσµατα και όπου η συντήρηση στόλου οχηµάτων καθαριότητας και προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους θα ήταν πολύ πιο δαπανηρή από τη σύµβαση µε κάποιον ιδιώτη. Στους αιρετούς επικρατεί έντονος προβληµατισµός και ήδη έχουν ζητήσει να υπάρξει νέα παράταση, µε δεδοµένα και τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι επιταγές του Μνηµονίου. Συγκεκριµένα, ανέφεραν πως δεν µπορούν να προχωρήσουν επί του παρόντος σε σύσταση νέων υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού έχουν παγώσει. Στο µεταξύ, όλα δείχνουν πως θα ψαλιδιστεί δραµατικά – εάν όχι να καταργηθεί – ο αριθµός των συµβασιούχων που θα έχουν δικαίωµα να προσλάβουν, οπότε βρίσκονται ουσιαστικά µε τα χέρια δεµένα. Ακόµη όµως και το ενδεχόµενο να εξυπηρετηθούν για κάποιο διάστηµα από άλλους γειτονικούς δήµους στο πλαίσιο διαδηµοτικής συνεργασίας, κρίνεται ανέφικτο σε αυτή τη χρονική συγκυρία και µέχρι να βρουν οι νέοι δήµοι τον βηµατισµό τους, δηλαδή να ξεκαθαρίσουν πώς θα διαχειριστούν τα απορρίµµατα εντός των νέων γεωγραφικών τους ορίων. Αλλά και σε µεγαλύτερους δήµους, µε οργανωµένες υπηρεσίες υπήρχαν εκτιµήσεις πως η απώλεια των συµβασιούχων δεν αποκλείεται να δηµιουργήσει προβλήµατα. Για τους λόγους αυτούς στελέχη της Αυτοδιοίκησης υποστήριζαν ότι τελικά μπορεί να υπάρξει κάποιο παράθυρο για τη συμμετοχή ιδιωτών στην αποκομιδή, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: