Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Βιοχάλκο: Συρρίκνωση ζημιών - αύξηση κύκλου εργασιών


Ζημίες 4,94 εκατ. ευρώ ή -0,0248 ευρώ ανά μετοχή μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων ανακοίνωσε ο όμιλος της Βιοχάλκο στο εννεάμηνο του 2010, έναντι ζημιών 51,62 εκατ. ευρώ ή -0,2588 ευρώ ανά μετοχή, το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ωστόσο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο ανήλθε στα 2.175 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 25,9%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 138,28 εκατ. ευρώ έναντι 59,78 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 131%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη, ύψους 1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 75,53 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη Βιοχάλκο ΑΕ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,70 εκατ. ευρώ έναντι 4,39 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,41 εκατ. ευρώ ή 0,0121 ευρώ ανά μετοχή έναντι 3,34 εκατ. ευρώ ή 0,0168 ευρώ ανά μετοχή. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα και τα εταιρικά επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά κατά 5,7 εκατ. ευρώ και 0,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: