Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων στις Βρυξέλλες η Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη


Με πρωτοβουλία της Βελγικής Προεδρίας πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και στο χώρο της Βελγικής Γερουσίας η συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ισότητας των Κοινοβουλίων των Κρατών-Μελών, με θέμα την "Υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης". Το ελληνικό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε η κα Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη (ΠΑΣΟΚ, Ν.Βοιωτίας), μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Στο Ευρωκοινοβούλιο παρουσιάστηκε το πενταετές πρόγραμμα πρωτοβουλιών της Επιτροπής για την ισότητα, που στόχο έχει την εξειδίκευση των βασικών αρχών υπέρ των γυναικών, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες των γυναικών και να εξυπηρετηθούν και δια αυτού του τρόπου, οι ευρύτεροι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως επισήμανε η κ. Τσόνογλου «θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση περισσότερων θέσεων εργασίας για τις γυναίκες, η διασφάλιση της ισότητας στις υψηλές θέσεις, η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ισότητα στους μισθούς και η καταπολέμηση της βίας απέναντι στις γυναίκες».
Η βουλευτής του νομού μας επανέφερε στη συζήτηση το θέμα των ποσοστόσεων ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, καταλήγοντας στο γεγονός πως «η Ευρώπη πρωτοστάτησε στο θέμα της ισότητας των φύλων περιλαμβάνοντας την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση απασχόληση στη συνθήκη της Ρώμης. Τώρα μπορεί να κάνει το ίδιο διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των γυκαικών στη λήψη αποφάσεων και μαχόμενη κατά της σεξιστικής βίας».
«Η Ελλάδα -όπως ανέφερε η κ. Τσόνογλου- έχει λάβει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου καθώς στην χώρα μας η γυναικεία συμμετοχή ενθαρρύνεται τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο με συγκεκριμένες καμπάνιες, συνέδρια, ραδιοφωνικά σποτς, και ενημερωτικά φυλλάδια, και με το σκεπτικό ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τον ιδιωτικό». Επιπλέον δήλωσε ότι «έχουν δημιουργηθεί γραφεία γυναικείας δικτύωσης, εκπαίδευσης και απόκτησης εξειδικευμένων δεξιοτήτων, τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης και επίλυσης διαφορών, σε συνεργασία με τις γυναικείες οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους». Σε νομοθετικό επίπεδο επεσήμανε ότι έχουμε κατοχυρώσει ως χώρα την υποχρεωτική συμμετοχή των γυναικών κατά ένα τρίτο στις εθνικές, περιφερειακές εκλογές αλλά και στις Επιτροπές του Δημόσιου τομέα. Σε ποινικό επίπεδο με νόμους τιμωρείται η άνιση αμοιβή, η βία κατά των γυναικών, η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, με την ιδιαιτερότητα μάλιστα της υποχρέωσης του κατηγορούμενου να αποδείξει ότι δεν έχει διαπράξει το έγκλημα. Για να καταλήξει πως «η Ελλάδα σαν χώρα υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για την ισότητα των φύλων θεωρώντας πως υπάρχει η δυνατότητα οι κρίσεις να επιλυθούν μέσα από τη γυναικεία προσέγγιση και με κοινές προσπάθειες».
Όλοι όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση διαπίστωσαν ομόφωνα ότι:
- η γυναικεία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων πρέπει να υποστηριχθεί και να υιοθετηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση μία συνολική στρατηγική, που να περιλαμβάνει στοιχεία πληροφόρησης και έρευνας, ευρωπαϊκού και εθνικούς δείκτες, καμπάνιες ευαισθητοποίησης και θετικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων και πέραν του πολιτικού.
- οι Κυβερνήσεις και ο δημόσιος τομέας λειτουργούν ως παράδειγμα για την υπόλοιπη κοινωνία, επομένως είναι αναγκαίες οι ποσοστώσεις για την εξισορρόπηση της εκπροσώπησης γυναικών-ανδρών
- τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τα μέτρα διασφάλισης της ισότητας των φύλων και στον ιδιωτικό τομέα, με δράσεις που ξεκινούν από την ευαισθητοποίηση ως τη θεσμοθέτηση ποσοστώσεων
- η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας θα πρέπει επίσης να καταστεί πολιτική προτεραιότητα στα Κράτη-Μέλη
- η ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής θα πρέπει να γίνει αντικείμενο του συνόλου των εργασιακών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα
- προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η μείωση της διαφοράς στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας
Τέλος δεσμεύτηκαν για την προώθηση αυτών των συμπερασμάτων και τη συμπερίληψη τους στην ατζέντα του Ε.Κ, των εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ε.Επιτροπής, για τη συνέχιση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους της Ε.Ε. και για την αξιοποίηση του δικτύου των εκπροσώπων των Επιτροπών Ισότητας των εθνικών Κοινοβουλίων στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κα την αξιολόγηση τους.
Κατά τη λήξη των εργασιών της συνάντησης η κα Τσόνογλου πρότεινε στους συναδέλφους της να ξεφύγουν λίγο από τα στενά σύνορα της Ε.Ε. και να υιοθετήσουν μία κοινή δήλωση συμπαράστασης προς δύο γυναίκες που σήμερα δοκιμάζονται: την Ιρανή Σακίνε Αστάνι και την Αουγκ Σαν Σου Κι από τη Μιανμάρ.
Η πρόταση της κας Τσόνογλου έγινε ομοφώνως δεκτή δια χειροκροτήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: