Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Δημόσια Διαβούλευση για την «ΚΑΠ μετά το 2013»


O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκανδαλίδης, προσκαλεί όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους του αγροδιατροφικού χώρου καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013, εκφράζοντας απόψεις και διατυπώνοντας προτάσεις. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, στόχος μας είναι η σωστή προετοιμασία της χώρας και η διαμόρφωση θέσεων στην κοινοτική διαπραγμάτευση, που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της αγροτικής μας οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του ελληνικού αγροτικού χώρου. Το κείμενο Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013, που αποτελεί τη βάση για τη δημόσια διαβούλευση, έχει αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύνδεση: http://www.minagric.gr/greek/diavouleush2013.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: