Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Σύγκλιση κοινοβουλευτικών τομέων για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ


Με επιστολή τους στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου Ι. Δριβελέγκα, έξη βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Κ. Καρτάλης, Σ. Μερεντίτη, Ν. Σαλαγιάννης, Θ. Παπαγεωργίου, Κ. Σπηλιόπουλος και Ν. Τσώνης) ζητούν την κοινή σύγκλιση των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (ΚΤΕ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενέργειας για το θέμα της τοποθέτησης φωτοβολταικών από αγρότες. Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:«Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε παραλήπτες διαμαρτυριών από αγρότες που κατέθεσαν αιτήσεις για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε (γεωργική) γη υψηλής παραγωγικότητας. Οι εν λόγω διαμαρτυρίες αφορούν στις διαδικασίες κατάρτισης των μελετών, στην ανταπόκριση της ΔΕΗ, σε ελλείψεις στις εκδοθείσες εγκυκλίους και (κυρίως) στην έλλειψη ενημέρωσης ως προς την επάρκεια των τοπικών δικτύων να απορροφήσουν την παραγόμενη ενέργεια.Επισημαίνεται ότι επί των παραπάνω σημείων είχαν κατατεθεί ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου οι οποίες όμως ουδέποτε απαντήθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).Επειδή το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και επειδή πρόσφατες δηλώσεις των υπουργών ΠΕΚΑ και Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν αποσαφήνισαν την κατάσταση, παρακαλούμε για τη σύγκλιση κοινής συνεδρίασης των ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενέργειας με την παρουσία των αρμόδιων Υπουργών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: