Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Ομόφωνα, λοιπόν, σας λέμε «καλώς ανταμώσαμε»!*

ΨΗΦΙΣΜΑ
To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού «καλωσορίζει» την έλευση του Καποδιστριακού Δήμου Ακραιφνίας, ύστερα από την συνένωση που προτείνει το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου της νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ταυτόχρονα εκφράζουμε την ικανοποίηση μας προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Βοιωτίας καθώς και προς τους εκπροσώπους μας στο κοινοβούλιο, που οι μεν δύο πρώτοι αναγνώρισαν τις προϋποθέσεις για αυτόνομη παρουσία που πραγματικά είχε ο τρίτος μεγαλύτερος Δήμος στη Βοιωτία έως σήμερα, οι δε τρίτοι συνέβαλλαν αποτελεσματικά στην προώθηση της επιθυμίας της τοπικής μας κοινωνίας προς τα κέντρα λήψεως των αποφάσεων.
Ο νέος Δήμος των 14.000 χιλ. κατοίκων που δημιουργείται έχει όλες τις προοπτικές ενός ελπιδοφόρου ξεκινήματος και τον επανασχεδιασμό αναπτυξιακών προτάσεων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Η κοινή μας γεωγραφική ενότητα και τα κοινά τοπικά μας χαρακτηριστικά μα πάνω απ` όλα η κοινή επιθυμία μας για ένα βιώσιμο μέλλον σε κάθε τοπική κοινωνία χωριστά, μας δένουν αρχικά και αποτελούν τη νέα μας αφετηρία.
Ομόφωνα, λοιπόν, σας λέμε «καλώς ανταμώσαμε»!

* Το ομόφωνο ψήφισμα εκδόθηκε ύστερα από το χθεσινοβραδυνό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: