11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Μόνο ένα έντυπο Ε1 για την πλειονότητα των φορολογούμενων


Το υπουργείο Οικονομικών διαφοροποιεί για πρώτη φορά φέτος, τον μηχανισμό προεκτύπωσης και αποστολής των εντύπων των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Συγκεκριμένα, για το Οικονομικό Έτος 2010 η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προεκτυπώνει και αποστέλλει από ένα μόνο έντυπο Ε1 για την πλειονότητα των φορολογούμενων, που υπέβαλαν το 2009 ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
Το μοναδικό αυτό έντυπο, το οποίο συνεχίζει να συνοδεύεται από το γνωστό βιβλιαράκι οδηγιών, χρησιμεύει για την εξοικείωση με τη δήλωση και για την πρόχειρη αποτύπωση των δεδομένων πριν την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική φόρμα.
Όπως διευκρινίζεται, αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του για το 2010, μπορεί είτε να ζητήσει πρόσθετα έντυπα από οποιαδήποτε ΔΟΥ, είτε να βγάλει αντίγραφα, είτε τέλος να εκτυπώσει έντυπα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-έντυπα που προσφέρεται στον διαδικτυακό κόμβο της ΓΓΠΣ ( http://www.gsis.gr/ ).
Συνολικά, εκτιμάται ότι δεν θα προεκτυπωθούν περισσότερα από 900.000 έντυπα, γεγονός που -όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου- «θα επιταχύνει τη διαδικασία αποστολής των εντύπων, εξοικονομώντας ταυτόχρονα οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους της Δημόσιας Διοίκησης, επιδρώντας ταυτόχρονα θετικά και στο περιβάλλον».

Δεν υπάρχουν σχόλια: