Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Γενναία χρηματοδότηση των ΟΤΑ!


Επιβεβαίωση της Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης

Επιβεβαιώθηκε πλήρως η Ηλεκτρονική Αυτοδιοίκησης σχετικά με την απόδοση πόρων στους νέους δήμους και τις αιρετές περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:-Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγέςεσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20%των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιωνεισπράξεων του φόρου αυτού,γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων τουφόρου αυτού.
- Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Περιφερειών προέρχονται από τις παρακάτωπηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 2,40%επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτούβ) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 4% επί των συνολικών ετήσιωνεισπράξεων του φόρου αυτού.
Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ πατώντας εδώ http://e-aftodioikisi.gr/default.aspx?pageid=2921

Δεν υπάρχουν σχόλια: