11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Ηχηρή αντίδραση από τη ΝΑΒ στον προωθούμενο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων στη Βοιωτία


Κλέαρχος Περγαντάς,
Νομάρχης Βοιωτίας:
«Όχι στη μονάδα καύσης
από το Νομαρχιακό Συμβούλιο»

Ο προωθούμενος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων, που προβλέπει τη δημιουργία μονάδας καύσης, αποτελεί πρόκληση για τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και την τοπική κοινωνία της Θήβας, που προβλέπεται να χωροθετηθεί, καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Η Επιχειρούμενη δημιουργία αυτής της μονάδας, πέρα από τα δυσμενέστατα περιβαλλοντικά προβλήματα, αποτελεί μια απροκάλυπτη καταστρατήγηση του Νομαρχιακού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, που αποφασίσθηκε συνθετικά στη Βοιωτία και υλοποιείται από τους αρμόδιους φορείς, διατηρώντας το δημόσιο, κοινωφελή και ανταποδοτικό χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Πιστεύοντας ακράδαντα, πως η αειφόρος ανάπτυξη της Βοιωτίας, είναι ασύμβατη με την εμμονή της μετατροπής του Νομού σε «πίσω αυλή της Αττικής» και ότι, η διαχείριση των απορριμμάτων, πρέπει να σχεδιάζεται ορθολογικά, με δημοκρατικές διαδικασίες και σε διάλογο με την κοινωνία και όχι ερήμην της,

Δ Η Λ Ω Ν Ο Υ Μ Ε


ü Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην δημιουργία μονάδας καύσης στη Θήβα, που δημιουργεί τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, αφού η συγκεκριμένη εγκατάσταση, με υψηλή δυναμικότητα και τοξικά υπολείμματα, προβλέπεται να χωροθετηθεί δίπλα στο ΧΥΤΑ της Θήβας, σε μικρή απόσταση από την πόλη, το Γενικό Νοσοκομείο και εντός της ζώνης της Υλίκης, υπονομεύοντας έτσι την ποιότητα της ατμόσφαιρας, των νερών και τελικά την ποιότητα της ζωής μας
ü Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επιχειρούμενη και απροκάλυπτη καταστρατήγηση των δημοκρατικών διεργασιών, του Νομαρχιακού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, και σε κάθε προσπάθεια που αμφισβητεί και περιθωριοποιεί τη βούληση των θεσμικών φορέων και των πολιτών και αγνοεί τα τοπικά κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: