Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Σκούμας-Κουρκούτης ζητούν εξηγήσεις για τις προσλήψεις στην ΔΕΠΟΔΑΘ
Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Θηβαίων
Θέμα: προσλήψεις στην ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.

κύριε Πρόεδρε
Με την παρούσα παρακαλούμε για την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με το καθεστώς προσλήψεων προσωπικού της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε., δεδομένου ότι μετά την ισχύ του Ν 3812/2009, οι διαδικασίες του Ν 2190/1993 (περί ΑΣΕΠ), αφορούν και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
Τούτο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο και άμεσο καθ’ ότι, η επιχορηγούμενη αποκλειστικά και κύρια από τον Δήμο μας ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. προβαίνει μετά την ισχύ του Ν 3812/2009 και σε συνθήκες οξύτατης δημοσιονομικής κρίσης, σε προσλήψεις προσωπικού και μάλιστα αορίστου χρόνου.
Οι προσλήψεις αυτές έχουν δημιουργήσει δυσμενή σχόλια, εις βάρος του Δήμου, μεταξύ των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανέργων της πόλης μας.
Επίσης προς ενημέρωση μας, επιβάλλεται να μας γνωρίσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. και το ΦΕΚ (τεύχος ανωνύμων εταιρειών) δημοσίευσής του, όπως προβλέπεται στον Ν 3429/2005, διατάξεις του οποίου, ισχύουν μέχρις εκδόσεως του πρ. δ/τος της παρ.6 του άρθρου 265 του Δημοτικού Κώδικα.
Και τούτο διότι η επιχείρηση έχει ήδη, εντός του 2010, προσλάβει πέντε! διευθυντικά στελέχη, εκτός του Γεν. Δ/ντη, αριθμός υπερβολικός για το μέγεθος και τα οικονομικά της, που προκαλεί υπόνοιες ότι μεθοδεύονται διαδικασίες ικανοποίησης πελατειακών σχέσεων.
ΘΗΒΑ 20/4/2010
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Θ. ΣΚΟΥΜΑΣ
Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: