Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Συνεδριάζει απόψε το ΔΣ του Δήμου ΛεβαδεώνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  

 Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις    22 /11/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  18:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί ΜΕΙΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  

·        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου 

·        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη  : 

«Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με το  Τοπικό Σχέδιο  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Δήμου Λεβαδέων» (Το  σχετικό σχέδιο σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά) 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 Ι  ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.     Καθορισμός   Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού  για το έτος   2022.(Η …./2021 Απόφαση της Ο.Ε)

·        Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

   ΙΙ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.     Ένταξη του Δήμου Λεβαδέων στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων στις πόλεις 2018» και ταυτόχρονα πρόθεση του Δήμου μας για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για την απόκτηση – διατήρηση των κοινοχρήστων χώρων όπου απαιτείται

·  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.         Έγκριση  κυκλοφοριακής ρύθμισης  στην Κοινότητα Κυριακίου (  οδός Δημητρίου Παπαχρήστου δίπλα στον πλάτανο ).

·    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

4.     Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίων Δήμου Λεβαδέων»

·  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

IΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

5.     Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2022 σε Ευπαθείς Ομάδες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016

·        .Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Ιωάννα Νταντούμη

 

 ΙVΘΕΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

6.     Χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές,  στον ΖΩΝΑ ΛΟΥΚΑ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

·        Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7.     Χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλήτριας υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές,  στην ΦΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

·        Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

8.     Παραχώρηση τάφου στο νεκροταφείο του Αγίου Λαζάρου κατόπιν σχετικού αιτήματος του κ. Τσιπλάκου Αριστείδη

·            Εισηγητής : Εντεταλμένος Σύμβουλος ,Καθαριότητας,Ανακύκλωσης ,Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  κ. Ιωάννης Δήμου

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

Δεν υπάρχουν σχόλια: