Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Η #MYTILINEOS δίπλα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις προσπάθειες των σχολείων για ποιοτική εκπαίδευση

 


Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η #MYTILINEOS είναι δίπλα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στηρίζει τις προσπάθειες των σχολείων να παρέχουν στους μαθητές ποιοτική εκπαίδευση. Το Αλουμίνιον της Ελλάδος του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Γενικού Λυκείου των Άσπρων Σπιτιών της Παραλίας Διστόμου, παρουσίασε στους μαθητές του σχολείου τις βασικές αρχές και τους κανόνες Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.

Η παρουσίαση, η οποία έγινε από το ειδικευμένο προσωπικό του εργοστασίου, περιελάμβανε συζήτηση των κύριων αιτιών πρόκλησης φωτιάς και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής της, ενώ η εκπαιδευτική ημέρα έκλεισε με επίδειξη χρήσης πυροσβεστήρα από το προσωπικό του εργοστασίου και δοκιμή χρήσης από τους μαθητές. Στο τέλος της διοργάνωσης, η MΥTILINEOS δώρισε στους μαθητές ένα ενημερωτικό έντυπο και μια αντιπυρική κουβέρτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: