Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Ο κ. Πάνος Λώλος νέος γενικός διευθυντής του κλάδου χαλκού και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ElvalHalcor


 Η ElvalHalcor ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 29.11.2021, όρισε, ως νέο Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού, τον κ. Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους, ο οποίος θα ασκεί παράλληλα και τα μέχρι σήμερα  καθήκοντά του, ως Γενικός Διευθυντής του Τομέα Σωλήνων Χαλκού. 

Στην ίδια ανωτέρω συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους και  ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου.

Ο κ. Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ έλαβε Μaster of Arts από το North Carolina State University των ΗΠΑ και MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Από το 2001 εργάζεται ως στέλεχος στον χώρο της βιομηχανίας, ενώ από το 2020 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Είναι Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέλος των Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, στην Επιτροπή Εξωστρέφειας του οποίου προεδρεύει.

Ο μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, ορίστηκε, στην  ίδια ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. για το εφεξής χρονικό διάστημα. 

Ο κ. Παναγιώτης Λώλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για την εκλογή του στην ανωτέρω θέση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2021. 

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.

4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, εκτελεστικό μέλος.

5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.

6) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος. 

7) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.

8) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.

9) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη εκτελεστικό μέλος.

10) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.

11) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

12) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

14) Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

15) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του εκλεγέντος, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Μαΐου 2021, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία. Πηγή https://www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: