Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Απάντηση Αποστόλου σε Μπασιάκο για πληρωμές δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης προηγούμενων ετών από το 2011

Απαντώντας στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, τα Kράτη-Mέλη καταβάλλουν τις κοινοτικές ενισχύσεις στους δικαιούχους από ιδίους πόρους και τις δηλώνουν ως δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, στη συνέχεια, καταβάλλει τα ποσά των δηλωμένων πληρωμών στα Kράτη-Mέλη ως προκαταβολές.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τις πιστώσεις του οποίου χρηματοδοτούνται τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, η διαδικασία πληρωμής είναι η ακόλουθη:
-Η Διαχειριστική Αρχή με την έγκριση κάθε πληρωμής που αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κοινοποιεί το πoσό της ανωτέρω πληρωμής στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΠΕΝ, ώστε, με την σειρά της, να εκδώσει την κατανομή πίστωσης προς τον αντίστοιχο λογαριασμό του ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ.
-Η εντολή κατανομής αποστέλλεται από το ΥΠΑΠΕΝ στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η οποία μεταφέρει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του αντίστοιχου έργου που τηρείται στον ΕΛΕΓΕΠ, ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μπορέσει εν τέλει να προβεί στην πληρωμή των δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας, η οποία ουδόλως σχετίζεται με την μεταφορά των αδιάθετων υπολοίπων του ΕΛΕΓΕΠ στην ΤτΕ. Σημειώνεται ότι, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δύναται να προβεί σε έκδοση εντολής πληρωμής, εάν δεν μεταφερθούν οι απαραίτητες πιστώσεις στον αντίστοιχο λογαριασμό του έργου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχουν εκκρεμότητες φακέλων σχεδίων βελτίωσης προς πληρωμή, ενώ για τα σχέδια μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και για τα δημόσια έργα υπάρχουν σε εκκρεμότητα φάκελοι προς πληρωμή. Για την πλειοψηφία των εν λόγω φακέλων έχει γίνει η κατανομή από

την ΓΔΟΥ του ΥΠΑΠΕΝ, ωστόσο η ΤτΕ δεν έχει μεταφέρει τις πιστώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς. Μόλις πραγματοποιηθεί η μεταφορά των πιστώσεων αυτών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί άμεσα στην πληρωμή των δικαιούχων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: