Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Ο Δήμος Ορχομενού προχωρά εκ νέου στην ανάρτηση του σχεδίου πόλεως που θα τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Πάρκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙHΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

Ο Δήμαρχος Ορχομενού :
Έχοντας υπόψη την αρ. 57/2015 και την αρ. 89/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού, ανακοινώνει ότι :
Πρόκειται να τροποποιηθεί μέρος του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της περιοχής Σκριπούς (Αθάμα) του Δήμου Ορχομενού, (από 24/5/1960 ΦΕΚ 66/Δ/1960) και συγκεκριμένα στα Οικοδομικά Τετράγωνα 65-66-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81 και 82.
        Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της περιοχής με μετακινήσεις οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, πεζοδρομήσεων κλπ.
        Από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν θίγονται νομίμως υφιστάμενα κτίρια. Θίγονται μαντρότοιχοι, μικροκατασκευές κλπ.
        Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να λάβουν γνώση της πρότασης τροποποίησης από τα σχέδια που έχουν αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ορχομενός, οδ. 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν τυχόν ένσταση στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες. Όσων η ένστασή τους απορρίφτηκε, μπορούν να επανέλθουν με νέα ένσταση. Διευκρινίζουμε ότι ένσταση μπορούν να υποβάλλουν και όσοι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν υποβάλλει μέχρι σήμερα.

                                                                                                                                                                Ο Δήμαρχος                                                                                             Υπερήφανος Λουκάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: