Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Σιδενόρ από την Βιοχάλκο

Την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού (διασυνοριακή συγχώνευση), με απορρόφηση της εταιρείας από την βελγική εταιρεία Viohalco S.A., ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η «Σιδενόρ Εταιρεία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρεία».
Κατόπιν των ανωτέρω, από αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι κατά τα λοιπά, ισχύει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα βασικών γεγονότων που γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό από την εταιρεία με την από 10-7-2015 ανακοίνωσή της, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 17-7-2015 ανακοίνωση της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: