Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Συνεδριάζει στις 20 Ιουλίου το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 17592/16-7-2015 πρόσκληση για την 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  20  ΙΟΥΛΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2015 απόφαση της Επ.Ποιοτ.Ζωής, ως προς τη θέση τέλεσης της εμποροπανήγυρης στη Δ.Κ. Θήβας για το έτος 2015 (απόλυτη  πλειοψηφία).

2ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2015 απόφασης του Δ.Σ.  της ΔΗΚΕΘ  σχετικά με την τροποποίηση όρων της σύμβασης, Μεσο-Μακροπρόθεσμου δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της ΔΗΚΕΘ και της Τράπεζας Πειραιώς (απόλυτη πλειοψηφία -θέμα από αναβολή).

3ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ σχετικά μ την κατάρτιση νέας Σύμβασης ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού μεταξύ της Επιχείρησης και της Τράπεζας Πειραιώς για την πλήρη εξόφληση της υφιστάμενης  (απόλυτη πλειοψηφία - θέμα από αναβολή).

4ο.            Έγκριση έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτου και λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά του στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ¨Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας (απόλυτη πλειοψηφία).

5ο.            Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου σε υπαίθριο παιδότοπο ο οποίος λειτουργεί άνευ αδείας εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφέ Σνάκ Μπάρ - Ουζερί» της εταιρείας με την επωνυμία Κ.ΠΑΛΥΒΟΥ Ε.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Θηβών – Λιβαδειάς ( θέμα από παραπομπή από την ΕΠΖ).

6ο.            Λήψη απόφασης σχετικά με την σφράγιση κλειστού παιδότοπου λόγω λειτουργίας άνευ αδείας εντός επιχείρησης υπεραγοράς τροφίμων της εταιρείας «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» και επιβολής προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364Β) και της εγκυκλίου 72/2007 του Υπ.Εσωτερικών (θέμα από παραπομπή από την ΕΠΖ).

7ο.            Λήψη απόφασης σχετικά με τη σφράγιση υπαίθριου παιδότοπου λόγω λειτουργίας άνευ αδείας εντός της επιχείρησης «Αναψυκτήριο» του Χατζηχρονόγλου Αθανασίου και επιβολής προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364Β) και της εγκυκλίου 72/2007 του Υπ.Εσωτερικών (θέμα από παραπομπή από την ΕΠΖ).

8ο.            Λήψη απόφασης σχετικά με τη σφράγιση υπαίθριου παιδότοπου λόγω λειτουργίας άνευ αδείας εντός της επιχείρησης «Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» της εταιρείας «ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ – ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ο.Ε.» και  επιβολής προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364Β) και της εγκυκλίου 72/2007 του Υπ.Εσωτερικών (θέμα από παραπομπή από την ΕΠΖ).
9ο.            Λήψη απόφασης σχετικά με τη σφράγιση υπαίθριου παιδότοπου λόγω λειτουργίας άνευ αδείας εντός της επιχείρησης «Εστιατόριο» του Τζανέτου Αθανασίου  και  επιβολής προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364Β) και της εγκυκλίου 72/2007 του Υπ.Εσωτερικών (θέμα από παραπομπή από την ΕΠΖ).

10ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2015 απόφασης του Δ.Σ.  της ΔΗΚΕΘ  σχετικά με την τροποποίηση όρων της σύμβασης, Μεσο-Μακροπρόθεσμου δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της ΔΗΚΕΘ και της Τράπεζας Πειραιώς (απόλυτη πλειοψηφία -θέμα από αναβολή).

11ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ σχετικά μ την κατάρτιση νέας Σύμβασης ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού μεταξύ της Επιχείρησης και της Τράπεζας Πειραιώς για την πλήρη εξόφληση της υφιστάμενης  (απόλυτη πλειοψηφία - θέμα από αναβολή).

12ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ.  σχετικά με τη μετακίνηση πέργκολας – παγκάκι επί της οδού Χρυς.Σμύρνης 25 έμπροσθεν ιδιοκτησίας Δελβενακιώτη Κων/νου.

13ο.            Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Θηβαίων.

14ο.            Έγκριση της πρότασης της ΠΕΔ/ΣΕ για την άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, λόγω της ένταξής της στο στόχο 2.

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: