Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Νέα αναβολή δημοπρασιών στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι οι προγραμματισμένες για την 21ηΙουλίου 2015 δημοπρασίες έργων και μελετών, αναβάλλονται, για λόγους ανωτέρας βίας, για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η λήψη εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: