Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Παράταση υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων!


Μέχρι τη Δευτέρα 17η Μαΐου 2010, καθόσον η 15η Μαΐου 2010, είναι μη εργάσιμη ημέρα, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να υποβάλλουν αιτήσεις για μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2010, αντί της 2ας Απριλίου 2010. Ολόκληρη η εγκύκλιος στο www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: