Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Σε τροχιά ανόδου παρά την ύφεση ο Όμιλος Μυτιληναίος


Τα Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρικής χρήσης 2009 του μεγαλύτερου επιχειρηματικού Ομίλου της Επ. Λιβαδειάς

Το 2009, και ιδιαίτερα μετά το Α’ Τρίμηνο, οι ανεπτυγμένες οικονομίες επανήλθαν σε τροχιά ανάκαμψης. Αντίθετα, η Ελλάδα εισήλθε στην οικονομική ύφεση με χρονική υστέρηση και βιώνει σήμερα μία από τις σημαντικότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καλούμενη να εξυπηρετήσει το ογκώδες δημόσιο χρέος της, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και υπολείπεται σε ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό και παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος, βασιζόμενος στην οικονομική ευρωστία του, τον άριστο έλεγχο του κόστους και στην επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων που πάγια εφαρμόζει, κατόρθωσε να ξεπεράσει τη βαθύτερη διεθνή κρίση των τελευταίων ετών και να διατηρήσει την κερδοφόρο πορεία του με παράλληλη σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (18,0% έναντι 11,8% πέρυσι). Ταυτόχρονα η αταλάντευτη προσήλωση στη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος, με πρώτιστο βάρος στον τομέα της ενέργειας, θέτει τις βάσεις ώστε ο Όμιλος να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Αναλυτικά στο αυριανό φύλλο των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (www.neatisviotias.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: