Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων προληπτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές από τη ΝΑΒ


Νομάρχης Βοιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς : «Στόχος μας ο εκσυγχρονισμός των μέτρων πρόληψης φυσικών καταστροφών στο Νομό»

Σε σύγχρονους τρόπους προληπτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές σκοπεύει να προχωρήσει η Νομαρχία Βοιωτίας, με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε πρόταση με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ενημέρωσης καιρικών φαινομένων για την αποτροπή φυσικών καταστροφών στο Νομό Βοιωτίας», προϋπολογισμού 700.000 €.

Η πρόταση εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και υποβάλλεται για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Το έργο περιλαμβάνει :
- Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης.
- Ανάπτυξη λογισμικού για τη λήψη δεδομένων από το πεδίο παρέμβασης, την επεξεργασία / πρόβλεψη μετεωρολογικών δεδομένων, καθώς και την εξαγωγή πληροφοριών στα κανάλια ενημέρωσης του κοινού.
- Ανάπτυξη δια-δικτυακού τόπου.
Όπως τόνισε ο Νομάρχης Βοιωτίας κ. Κλέαρχος Περγαντάς: «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε σύγχρονα τεχνικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργήσουμε νέες εφαρμογές για την πολιτική προστασία του Νομού. Η πρόληψη και η αποτροπή των φυσικών καταστροφών – φωτιές, πλημμύρες, χιόνια – είναι μια σημαντική παρέμβαση για να προστατευτεί το περιβάλλον του Νομού και οι επιπτώσεις στη φύση και στον άνθρωπο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: