Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

«Αντιγράφει» τη ΝΑΒ το ΥΠΕΚΑ!


Κλέαρχος Περγαντάς, Νομάρχης Βοιωτίας:
«Η πρωτοβουλία μας στο LIFE+ για τη Βιομηχανική Συμβίωση στη Βοιωτία βρίσκεται σε συγκλίνουσα κατεύθυνση με τις προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ»


Η πρωτοβουλία της Νομαρχίας Βοιωτίας να εκπονήσει και να υποβάλλει σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο πρόταση στο πρόγραμμα LIFE + της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Βιομηχανική Συμβίωση στη Βοιωτία», φαίνεται πως βρίσκεται σε συγκλίνουσα κατεύθυνση με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Τον Οκτώβριο του 2009, η Νομαρχία Βοιωτίας, ως επικεφαλής εταιρικού σχήματος, διαμόρφωσε μια πρόταση για την περιβαλλοντική προστασία του Νομού, που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο LIFE + και βρίσκεται ήδη σε φάση αξιολόγησης. Η πρόταση με τίτλο «Βιομηχανική Συμβίωση στη Βοιωτία» είναι μια καινοτόμος περιβαλλοντική πρακτική, η οποία φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις από κάθε δραστηριότητα προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο «διακίνησης» και διαχείρισης αποβλήτων τεχνικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό. Στην ουσία διερευνάται κατά πόσο τα απόβλητα κάποιων επιχειρήσεων του Νομού μπορούν να αποτελέσουν αξιοποιήσιμο παραγωγικό υλικό (π.χ. α΄ ύλη) για άλλες επιχειρήσεις. Πρόκειται δηλαδή για ανταλλαγή υλικών κατά ένα αμοιβαίο και ωφέλιμο τρόπο, συμβάλλοντας στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων σε όλο το φάσμα της βιομηχανικής δραστηριότητας.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το ΥΠΕΚΑ, προβάλλοντας ως προτεραιότητα τη βιομηχανική συμβίωση για όλη την Ελλάδα.
Η πρόθεση αυτή του ΥΠΕΚΑ δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην πρωτοβουλία της Νομαρχίας Βοιωτίας. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο Νομάρχης Βοιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς, με επιστολή του στην Υπουργό ΠΕΚΑ, προτείνει να αποτελέσει η Βοιωτία το πρώτο πεδίο πιλοτικής εφαρμογής για τη Βιομηχανική Συμβίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: