Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Αντιπροσωπεία από το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κυριακίου σε Φινλανδία και Εσθονία για επιμόρφωση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και καλές πρακτικές

 


ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ERASMUS+KA1

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑ 12-19/09/2021

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+KA1 με τίτλο <Stop Teaching Start Leading> έξι καθηγητές από το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κυριακίου μετακινήθηκαν στην Φινλανδία και Εσθονία για επιμόρφωση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και καλές πρακτικές. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε σχολεία και Πανεπιστήμια στο Ελσίνκι και στο Ταλίν από τον οργανισμό https://www.euneoscourses.eu/ .

Πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία επισκέψεις , ξεναγήσεις  ,εργαστήρια, συζητήσεις ,παρουσιάσεις και ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών.

Τόσο η Φινλανδία όσο και η Εσθονία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην λίστα της PISA για το καινοτόμο εκπαιδευτικό τους σύστημά και για το υψηλό επίπεδο επίδοσης σε μαθηματικά ,επιστήμες ,γλώσσα και τεχνολογία.
Δεν υπάρχουν σχόλια: