Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Γιώργος Μουλκιώτης: «Άμεση προτεραιότητα η κάλυψη όλων των αναγκών σε παράλληλη στήριξη αλλά και Ειδικό́ Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό για μαθητές που έχουν ανάγκη στον νομό Βοιωτίας»


 Ο Γιώργος Μουλκιώτης, βουλευτής Βοιωτίας του Κινήματος Αλλαγής, με κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, αναδεικνύει στη Βουλή το ζήτημα της κάλυψης όλων των αναγκών σε παράλληλη στήριξη καθώς και της αναγκαιότητας επαρκούς στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Βοιωτίας, που αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη απόλαυση του δικαιώματος της παιδείας και τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών στους μαθητές.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων αλλά και φορέων σε όλη την επικράτεια αλλά και στη Βοιωτία, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις καθώς έχει δοθεί προφορικά η οδηγία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να εφαρμοστεί «κόφτης» στις προσλήψεις που αφορούν στην παράλληλη στήριξη με μόλις δύο (2) δασκάλους παράλληλης ανά σχολείο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες.

Ταυτόχρονα, φαίνεται να υπάρχουν ελλείψεις  οι οποίες έχουν προκύψει και σε ότι αφορά τον αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, με αποτέλεσμα οι μαθητές που χρήζουν βοήθειας να βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή και μειονεκτική θέση, με άμεση συνέπεια στην εκπαιδευτική κάλυψη και πολλές φορές με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από την Κυβέρνηση η άμεση κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία της Βοιωτίας που αφορούν την παράλληλη στήριξη αλλά και τις ανάγκες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ιδιαίτερα σε Σχολικούς Νοσηλευτές, που έχουν ανακύψει. 

Επίσης, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί τι προτίθενται να πράξουν ώστε να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά στα ειδικά σχολεία και στα τμήματα ένταξης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας. 

Τέλος, ζητείται να απαντηθεί, πόσες αιτήσεις για τοποθέτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού έχουν κατατεθεί, πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί και πόσες τοποθετήσεις έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος, ανά ειδικότητα και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στην Π.Ε. Βοιωτίας. 

 

Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: