Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Γιώργος Μουλκιώτης: «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, να διορθώσει άμεσα τα λάθη στον επανυπολογισμό του 2019, σε 600.000 κύριες συντάξεις»


 Με κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού,ζητείται η άμεση διόρθωση των λαθών στον επανυπολογισμό του 2019 σε 600.000 περίπου κύριες συντάξεις. 

Στην ερώτηση, επισημαίνεται ότι πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες τόσο μεμονωμένων συνταξιούχων όσο και σωματείων, όπως η τελευταία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, με τις οποίες καταγγέλλεται ότι ο επανυπολογισμός του 2019 στις κύριες συντάξεις 600.000 περίπου συνταξιούχων είναι λανθασμένος, καθώς ο εν λόγω υπολογισμός έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είχε ηλεκτρονικά τότε ο e-ΕΦΚΑ και όχι με τα πραγματικά στοιχεία που είχε ο κάθε φάκελος χωριστά.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι φαίνεται να μην έχει υπολογιστεί στο τμήμα της ανταποδοτικής σύνταξης, η προσαύξηση που προβλέπεται για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές κλάδου σύνταξης άνω του 20%, μεταξύ των οποίων και οι απασχοληθέντες σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, δεν έχουν υπολογιστεί στον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος οι εισφορές του παράλληλου χρόνου, ενώ δεν έχει γίνει σωστός επανυπολογισμός σε πολλές περιπτώσεις στη σύνταξη λόγω θανάτου.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι για τα προαναφερόμενα έχουν κρατηθεί εισφορές και ο τυχόν μη συνυπολογισμός αυτών,  στερεί από τους συνταξιούχους μικρά ή μεγάλα ποσά από τη σύνταξη που δικαιούνται. 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός  να απαντήσει, γιατί  στον επανυπολογισμό του 2019 δεν έχουν υπολογιστεί οι προσαυξήσεις των άρθρων 17 και 30 του ν. 4387/2016 και αν δεν έχουν υπολογιστεί, πώς προχωρά και σε δεύτερο, αφού κι αυτός θα είναι λανθασμένος. 

Επιπλέον, ζητείται από τον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διορθωθεί ο επανυπολογισμός του 2019 αυτεπαγγέλτως σε περίπου 600.000 συνταξιούχους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Τέλος, ερωτάται εάν έχει αντιμετωπιστεί η «εκκρεμότητα» της μηχανογραφικής εφαρμογής για την έκδοση των συντάξεων με συνυπολογισμό παράλληλης ασφάλισης, η οποία την 1-2-2021 «βρισκόταν σε φάση υλοποίησης» και εάν είναι λειτουργικά και επιχειρησιακά διαθέσιμη. 

 

Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: