Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη κας Φανής Παπαθωμά υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Ορχομενού η σύμβαση του έργου: Δημοτική Οδός Κ. Κοκκίνου από Ακραίφνιο προς Σκορπονέρια

 
Δεν υπάρχουν σχόλια: