Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Απόφαση πιλότος για το βιομηχανικό ρεύμα στην κόντρα ΔΕΗ - Επίλεκτος

Του Χάρη ΦλουδόπουλουΠρόστιμο 5 χιλιάδες την ημέρα, για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης (τουλάχιστον 450 χιλιάδες ευρώ), επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη ΔΕΗ, δικαιώνοντας τις θέσεις και τις απόψεις της κλωστοϋφαντουργίας Επίλεκτος για το θέμα της χρέωσης των ρύπων. Το πρόστιμο επιβλήθηκε καθώς η ΔΕΗ δε συμμορφώθηκε στην προηγούμενη απόφαση της ΡΑΕ, βάσει της οποίας η εταιρεία ηλεκτρισμού όφειλε να προσφέρει στη βιομηχανία εξατομικευμένο τιμολόγιο ανταγωνιστικών χρεώσεων και ταυτόχρονα όφειλε να αναστείλει κάθε χρέωση σχετικά με το κόστος ρύπων. Η σχετική απόφαση (153/2013) είχε χρονικό περιθώριο στις 22 Απριλίου, ημερομηνία από την οποία ξεκίνησε να «μετράει» και το ημερήσιο πρόστιμο μη συμμόρφωσης.

Η απόφαση θεωρείται πιλότος για ολόκληρη τη βιομηχανία καθώς αφορά δύο κομβικά θέματα: πρώτον το θέμα της χρέωσης των ρύπων, για το οποίο η Επίλεκτος αλλά και συνολικά οι βιομηχανίες θεωρούν ότι είναι ανταγωνιστική χρέωση που είναι ενσωματωμένη στο κόστος της μεγαβατώρας και δεν είναι ξεχωριστή χρέωση, όπως επιβάλλεται από τη ΔΕΗ στα τιμολόγιά της. Και δεύτερον στο θέμα των εξατομικευμένων τιμολογίων για τις βιομηχανίες μέσης τάσης, που επίσης οι βιομηχανίες αλλά και η Επίλεκτος θεωρούν ότι η ΔΕΗ δε συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της ΡΑΕ και το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η Επίλεκτος προσέφυγε στη ΡΑΕ καταγγέλλοντας ότι η ΔΕΗ εφάρμοσε πρόσθετη χρέωση ύψους 6,44 ευρώ η μεγαβατώρα στο σύνολο της ενέργειας που κατανάλωσε από την 1η Ιανουαρίου 2013 ως χρέωση κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Η Επίλεκτος αμέσως δήλωσε ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη πρόσθετη χρέωση παράνομη και αυθαίρετη, καθώς δεν αποσαφηνίζονται στην απόφαση της ΔΕΗ σημαντικές κοστολογικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η χρέωση. Επίσης η Επίλεκτος επισήμανε ότι δε διευκρινίζεται εάν η χρέωση των ρύπων επιβάλλεται σε όλους τους πελάτες της ΔΕΗ στη Μέση Τάση ανεξαρτήτως προφίλ κατανάλωσης. 

Αντίθετα η ΔΕΗ προχώρησε, σύμφωνα με την Επίλεκτο, σε μια καθόλα προβληματική νομικά διαφοροποίηση της εμπορικής πολιτικής της μεταξύ των πελατών υψηλής και μέσης τάσης, ενώ δεν προκύπτει από πουθενά ο τρόπος υπολογισμού της τιμής των δικαιωμάτων ρύπων στα 7 ευρώ ο τόνος, όταν τα δικαιώματα δημοπρατούνται η τιμή τους δεν είναι σταθερή. Ακολούθησε και δεύτερη επιστολή της ΔΕΗ προς την Επίλεκτο το Φεβρουάριο, με την οποία η ΔΕΗ επέμεινε στη χρέωση και απλά άλλαξε τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους, βάσει της οποίας η χρέωση για τον Ιανουάριο ήταν 6,3 ευρώ η μεγαβατώρα. Δηλαδή η ΔΕΗ επέμεινε να μετακυλίει αυτούσιο το κόστος των ρύπων, αυθαίρετα υπολογισμένο και επιμερισμένο εκτός του κόστους ενέργειας, σύμφωνα με την Επίλεκτο, με τη βιομηχανία να καταγγέλλει ότι πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα καταχρηστικής εκμετάλλευσης της υπερδεσπόζουσας θέσης της.

Επίσης η Επίλεκτος κατήγγειλε ότι υπάρχει παραβίαση των βασικών αρχών τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, με δεδομένο ότι η μετακύλιση του κόστους ρύπων επιβάλλεται μέσω μιας ενιαίας χρέωσης για όλους τους πελάτες μέσης τάσης ανεξαρτήτως προφίλ. 

Η Επίλεκτος ισχυρίστηκε ότι εδώ και αρκετά χρόνια η ΔΕΗ γνώριζε ότι θα είχε να αντιμετωπίσει μια πρόσθετη νέα επιβάρυνση και είχε κάθε εύλογο χρονικό περιθώριο να διαμορφώσει μια πρόταση αναδιαμόρφωσης του τιμολογίου της και να το θέσει προς διαπραγμάτευση στους αντισυμβαλλομένους της ως όφειλε. 

Τέλος η κλωστοϋφαντουργία έθεσε θέμα αποτελεσματικής διαχείρισης και κινήσεων της ΔΕΗ για μείωση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων ρύπων. 

Ως εκ τούτου η βιομηχανία ισχυρίστηκε ότι η εμπορική συμπεριφορά της ΔΕΗ αντίκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Προκαλείται επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους της Επίλεκτος σε μια περίοδο κατά την οποία το ήδη υπέρμετρα αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλεί άμεσα την ίδια τη βιωσιμότητά της. 

Για τις αιτιάσεις της αυτές η Επίλεκτος δικαιώθηκε ενώ με την τελευταία απόφαση η ΔΕΗ καλείται να πληρώσει πρόστιμο γιατί επέμεινε και δε συμμορφώθηκε στις αποφάσεις του Ρυθμιστή ως όφειλε.Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: