Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Η «Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης» του Ορχομενού παρουσιάστηκε στα μέλη του ΔΣ του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»  ο αρχιτέκτων – πολεοδόμος, κο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, η ομάδα του και ο τοπογράφος – μηχανικός, κος Γιώργος Αρτεμάκης, παρουσίασαν την πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης του Ορχομενού Βοιωτίας. Η ανάθεση της παραπάνω μελέτης είχε γίνει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», παρουσία του Δημάρχου Ορχομενού Βοιωτίας, κ. Κωνσταντίνου Ξηρογιάννη και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κου Γιώργου Ζυγούρη.

Η πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης του Ορχομενού Βοιωτίας αντιμετώπισε όλες τις ανάγκες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της έγιναν από τους μελετητές συνεχείς διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς, ώστε να αποφευχθούν όλες οι πιθανές αντιδράσεις.
Από την παρουσίαση
Απόσπασμα χάρτη από τη Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Προτεινόμενη πολεοδομική μελέτη (κυκλοφοριακή οργάνωση, οδικό δίκτυο κ.α.)

Υπενθυμίζουμε ότι και οι δύο μελέτες είχαν ανατεθεί μεταξύ και άλλων μελετών στο πλαίσιο της μελέτης εκπόνησης του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας. 
Λίγα λόγια για το Project στον Ορχομενό Βοιωτίας
·         Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στον αρχιτέκτονα, Διαμαντόπουλο Δημήτρη και την ομάδα του, την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου, το οποίο εκτός από το αρχαίο θέατρο θα συμπεριλαμβάνει και το σπουδαίο Μυκηναϊκό Ταφικό μνημείο (Θησαυρός του Μινύα) και ένα βυζαντινό ναό, σημείο αναφοράς του 10ου αιώνα (Παναγία της Σκριπούς). Η προμελέτη του αρχαιολογικού πάρκου εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
·         Επίσης, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε την τοπογραφική μελέτη για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου, την οποία εκπόνησε ο τοπογράφος μηχανικός, κος Αρτεμάκης Νίκος και έχει ήδη ολοκληρωθεί.
·         Για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου ανατέθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον αρχιτέκτονα, Θεμιστοκλή Μπιλή, η εκπόνηση σχετικής μελέτης. Τέλος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διαθέτει χρηματοδότηση, ύψους 50.000,00€, στο ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α μέσω Προγραμματικής Σύμβασης για τις ανάγκες της αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου.
·         Με χρηματοδότηση από την Προγραμματική Σύμβαση ανατέθηκε, επίσης, στον αρχιτέκτονα, κο Θεμιστοκλή Μπιλή, η εκπόνηση μελέτης για το έργο «Ανασκαφική έρευνα και αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας.
·         Τέλος ανατέθηκαν από το σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ" οι συμπληρωματικές μελέτες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου (πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης, σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων, τοπογραφική μελέτη, σύνταξη μελέτης οδοποιίας / οδοί – κόμβος) στους μελετητές, κ.κ. Αρτεμάκη Γιώργο και Νίκο Μάνη, τοπογράφους μηχανικούς και στον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, αρχιτέκτονα - πολεοδόμο (εκπρόσωπο της μελετητικής Εταιρείας "Πλειάς Α.Ε."), καθώς και η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου στον ηλεκτρολόγο - μηχανολόγο, κο Στέφανο Νικολάου.
Μετά την παράδοση και των υπόλοιπων μελετών και την έγκρισή τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, θα ανοίξει  ο δρόμος για την έναρξη των διαδικασιών ένταξης της υλοποίησης του αρχαιολογικού πάρκου σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α.
Το παράδειγμα του Ορχομενού Βοιωτίας αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι με τη συνέργεια όλων των φορέων και των πολιτών μπορούν να γίνουν θαύματα στην ανάδειξη των μνημείων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μια πόλη, με τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου.
Δείτε και το αντίστοιχο δελτίο http://orchomenos-press.blogspot.gr/2013/07/14-o.html
Η ήδη εγκεκριμένη από το Κ.Α.Σ. προμελέτη για το αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας

Πηγή  http://www.diazoma.gr/GR/Page_03-01_Content.asp?Article=796

Δεν υπάρχουν σχόλια: