Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Η κίνηση «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης - Χωρίς Μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ» μας ενημερώνει...

Η κίνηση «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης - Χωρίς Μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ» προγραμματίζει για το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 την τέταρτη απευθείας διάθεση προϊόντων. Για την προετοιμασία της θα ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:
Δημοσκόπηση για την επιλογή των προς διάθεση προϊόντων
Για την επιλογή των προϊόντων που θα περιλαμβάνει η τέταρτη διάθεση, θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες μέσω της ιστοσελίδας μας ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Τα προϊόντα που θα τεθούν προς ψήφιση, είναι τα εξής:
α) Αλεύρι β) Πατάτα γ) Ρύζι δ) Ελαιόλαδο ε) Τυρί στ) Παραδοσιακά Ζυμαρικά ζ) Κρεμμύδια η) Φακή θ) Φασόλια ι)Ρεβίθια ια) Μέλι ιβ) Κρασί ιγ) Τσίπουρο ιδ) Μπύρα ιε) Απορρυπαντικά ιστ) Χαρτικά
Δηλώσεις ενδιαφέροντος παραγωγών με κατάθεση προσφορών
Καλούμε τους παραγωγούς των παραπάνω προϊόντων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ., δίνοντας τα στοιχεία τους και τις προσφορές τους μέσω της ηλεκτρονικής Φόρμας Παραγωγών που θα βρουν στην ιστοσελίδα μας και στέλνοντας αναλυτικά τις προσφορές μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις καλλιέργειας, πιστοποιητικά, εργαστηριακές αναλύσεις) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:XMLamias@gmail.com
Επιλογή προϊόντων
Η επιλογή των προϊόντων της επόμενης απευθείας διάθεσης θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα βάσει του όρου που θέτουμε περί αποκλειστικά ντόπιων και ελληνικών προϊόντων, με τις πιστοποιήσεις ποιότητας και παραγωγής που δίνονται και με τις τιμές που θα προσφερθούν.
Ανακοίνωση επιλεγμένων προϊόντων & παραγγελίες
Μετά τη συνεδρίαση της Συντονιστικής της 3ης Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα προς διάθεση προϊόντα και η προθεσμία των παραγγελιών, οι οποίες θα είναι κυρίως ηλεκτρονικές μέσω της Φόρμας στην ιστοσελίδα μας. Σχετική νέα αναλυτική ανακοίνωση, θα εκδοθεί τότε.
Παράλληλες δράσεις διάθεσης Σεπτεμβρίου
Για την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των φίλων της κίνησης, ανακοινώνουμε ότι κατά τη διάθεση θα συλλέξουμε: φάρμακα για το Κοινωνικό Ιατρείο, τηγανέλαιο για την ανταλλαγή του με προϊόντα που κατόπιν θα δοθούν δωρεάν σε ιδρύματα και πλαστικά καπάκια για το Σύλλογο Παραπληγικών ώστε να ενισχύσουμε τη συλλογή του που αποφέρει προμήθεια αμαξιδίων.
 Η Συντονιστική Ομάδα
Επικοινωνία : XMLamias@gmail.com
Ιστοσελίδα   : http://www.kastrolamias.gr

Τηλέφωνο    : 6985603574

Δεν υπάρχουν σχόλια: