Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Απαντήσεις δίνει στον Ευ. Μπασιάκο το ΥΠΑΑΤ για τις ζημιές από πυρκαγιά σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε Διόνυσο και Μαυρομάτι

Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Σταθάς και Ε. Μπασιάκος, και κατόπιν ενημέρωσής μας από τον ΕΛΓΑ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 29 και 30/06/2013, σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της  περιοχής Διονύσου Ορχομενού (αφορά έκταση 5.000 στρέμματα δασική και καλλιεργήσιμη), έγινε αναγγελία και υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις.

Η καταγραφή των ζημιών που εντοπίζονται σε φυτικό κεφάλαιο ( βαμβάκια, ελιές κ.λπ.) και σε πάγιο κεφάλαιο (γεωργικός εξοπλισμός, σωλήνες κ.λπ.) θα διενεργηθεί σύντομα. Ακολούθως, οι εν λόγω ζημιές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/EΚ), θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ), το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε., μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον το πρόγραμμα εγκριθεί από την Ε.Ε., ο ΕΛΓΑ θα μπορεί να καταβάλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους παραγωγούς.

Τέλος, για την περιοχή του Μαυροματίου Βοιωτίας, έχει γίνει αναγγελία, ωστόσο, ακόμη, δεν έχουν  υποβληθεί αιτήσεις ζημιάς εκ μέρους των παραγωγών.  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ


    ΜΑΞΙΜΟΣ  ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: